Śpisz, a w domu jest pożar? Naukowcy ustalili, jak skutecznie obudzić domowników

Śpisz, a w domu jest pożar? Naukowcy ustalili, jak skutecznie obudzić domowników

Dodano: 
Strażak, straż pożarna
Strażak, straż pożarna / Źródło: Fotolia / 07photo
Naukowcy z Centrum Badań nad Urazami oraz Centrum Zaburzeń Snu w Ogólnokrajowym Szpitalu Dziecięcym w Ohio przeprowadzili serię badań w celu zidentyfikowania sygnałów alarmowych, które skuteczniej budziłyby dzieci i innych domowników w przypadku pożaru.

Kiedy pożary domów zdarzają się w nocy, kiedy rodziny śpią, istnieje większe prawdopodobieństwo zgonów. Czujniki dymu są ważne w zapobieganiu tym zgonom, ale badania wykazały, że wiele dzieci w wieku przedszkolnym nie budzi się na dźwięk tradycyjnych alarmów o wysokiej częstotliwości.

Czytaj też:
12 sposobów na uniknięcie bezsenności

Badanie alarmów

W niedawnym badaniu opublikowanym online w Pediatric Research, naukowcy zbadali cztery różne czujniki dymu, aby określić, które z nich działają najlepiej, aby wybudzić dzieci z głębokiego snu i skłonić je do wykonania procedury ucieczki: głos męski, głos żeński, połączenie niskiej częstotliwości ton plus kobiecy głos (alarm hybrydowy) lub ton o wysokiej częstotliwości. Badaniami objęto 188 dzieci w wieku od 5 do 12 lat badanych w ośrodku badań snu w Columbus w stanie Ohio. Skuteczność alarmu głosowego w przypadku mężczyzn była wcześniej testowana wśród śpiących osób starszych, ale nie wśród dzieci.

Naukowcy odkryli, że głos męski, żeński i hybrydowe alarmy głosowe obudziły 85-89% dzieci i skłoniły 84-89% do „ucieczki” z sypialni, w porównaniu z 56% przebudzonymi, a 55% uciekło po alarmie dźwiękowym o wysokiej częstotliwości.

W prawdziwym pożarze każdy ma niewiele czasu na wydostanie się z płonącego budynku. Jeśli dziecko potrzebuje zbyt dużo czasu, aby się obudzić i uciec, może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci. W tym badaniu średni czas ucieczki dla alarmu z głosem męskim, głosem żeńskim i hybrydowym tonem głosowym wynosił 12–13 sekund, podczas gdy dla alarmu o wysokiej częstotliwości było to ponad półtorej minuty - 96,5 sekundy. Autorzy badania doszli do wniosku, że nie ma znaczących różnic w skuteczności alarmu męskiego, żeńskiego lub hybrydowego w porównaniu ze sobą i że wszystkie one przewyższały alarm dźwiękowy o wysokiej częstotliwości. W przypadku stosowania w miejscach do spania dzieci, głos męski, głos kobiecy lub alarmy hybrydowe mogą zmniejszyć liczbę obrażeń związanych z pożarem i zgonów wśród dzieci w wieku umożliwiającym uratowanie samego siebie.

Dźwięk nie jest skuteczny w przypadku dzieci

– Dzieci są niezwykle odporne na budzenie się na dźwięki podczas snu – powiedział dr Mark Splaingard, współautor badania i dyrektor Centrum Zaburzeń Snu w Nationwide Children. – Dzieci śpią dłużej i głębiej niż dorośli i wymagają głośniejszych dźwięków do przebudzenia niż dorośli, co oznacza, że rzadziej budzą się i uciekają z domowego pożaru w nocy.

Było to czwarte badanie z serii poświęconej reakcjom dzieci na różne typy nietradycyjnych czujników dymu. Oryginalne badania w 2006 roku testowały koncepcję budzenia za pomocą głosu matki obudzić dzieci z głębokiego snu i szybkie ich „ucieczki”. Wykazano, że alarm był skuteczny, ale naukowcy musieli dowiedzieć się, który składnik sygnału alarmu był odpowiedzialny za sukces: użycie imienia dziecka w komunikacie głosowym, a konkretnie głosu matki (w porównaniu z jakimkolwiek ludzkim głosem), lub częstotliwość sygnału.

Badania opublikowane w 2019 roku sprawdzały głosowe czujniki dymu matki, które zawierały i nie zawierały imienia dziecka w wiadomości; te alarmy zostały porównane ze sobą i z alarmem tonowym o wysokiej częstotliwości. Badacze odkryli, że prawdopodobieństwo obudzenia śpiącego dziecka przez jeden z trzech alarmów głosowych matki było około trzy razy większe niż przez alarm dźwiękowy. Średni czas ucieczki dla alarmu dźwiękowego o wysokiej częstotliwości wynosił 282 sekundy - prawie pięć minut - podczas gdy średni czas ucieczki dla alarmu głosowego matki wahał się od 18 do 28 sekund. Co ważne, nie stwierdzono istotnych różnic między każdą parą alarmów dźwiękowych, niezależnie od tego, czy w wiadomości było imię dziecka. Dlatego personalizacja komunikatu alarmowego imieniem dziecka nie zwiększyła skuteczności alarmu.

Czytaj też:
10 pytań na temat snu. Jak spać, by się wyspać?

Czy głos matki jest skuteczny?

W badaniu opublikowanym w 2020 roku przetestowano cztery sygnały alarmowe: głos matki dziecka, głos nieznajomej kobiety, ton o niskiej częstotliwości i ton o wysokiej częstotliwości. Dwa alarmy głosowe i alarm dźwiękowy o niskiej częstotliwości znacznie przewyższały alarm dźwiękowy o wysokiej częstotliwości, przy czym najlepiej działały alarm dźwiękowy o niskiej częstotliwości i alarm głosowy nieznajomej kobiety. Potwierdziło to, że ogólny głos żeński działał równie dobrze jak głos matki, ponownie upraszczając opracowanie skutecznego czujnika dymu dla śpiącego dziecka.

Chociaż alarm, który budzi dzieci, jest ważny, musi również budzić dorosłych w domu. W piątym badaniu, opublikowanym niedawno w Injury Epidemiology, oceniano, czy alarmy, które skutecznie budzą dzieci i zachęcają do ich ucieczki, są również skuteczne u dorosłych w wieku 20-49 lat. Prawie wszyscy (149 ze 150) dorosłych przebudzili się i wykonali procedurę ucieczki przy wszystkich czterech alarmach (głos żeński, głos męski, ton o niskiej częstotliwości i ton o wysokiej częstotliwości). Średni czas przebudzenia wyniósł dwie sekundy dla alarmu tonowego o wysokiej częstotliwości i jedną sekundę dla pozostałych trzech alarmów. Średni czas do ucieczki w przypadku alarmu tonowego o wysokiej częstotliwości wynosił 12 sekund, w porównaniu z 10 sekundami dla alarmu tonowego o niskiej częstotliwości i 9 sekund dla każdego alarmu głosowego dla kobiet i mężczyzn.

– Nasze badania pokazują, że czujniki dymu opracowane z myślą o wyjątkowych wymaganiach rozwojowych śpiących dzieci są również skuteczne wśród śpiących dorosłych – powiedział dr Gary Smith, główny autor tych badań i dyrektor Center for Injury Research and Policy at Nationwide Children. – Przejście z używania alarmów o wysokiej częstotliwości, które wiele osób ma obecnie w swoich domach, na alarm przeciwpożarowy wykorzystujący tony o niskiej częstotliwości, głos męski lub żeński lub hybrydowy sygnał głosowy o niskiej częstotliwości może zmniejszyć urazy i zgony związane z pożarami wśród śpiących dzieci w wieku wystarczającym do samodzielnego ratowania się, a jednocześnie z powodzeniem ostrzegając śpiących dorosłych członków gospodarstwa domowego.

Przyszłe badania przetestują czujniki dymu dla tych dzieci, aby upewnić się, że skutecznie budzą starszych dorosłych. Jednak wcześniejsze badania sugerują, że powinni reagować co najmniej tak dobrze, jak osoby dorosłe w wieku poniżej 65 lat.

Czytaj też:
Siedzenie jest jak palenie: szkodzi zdrowiu! Jak możesz sobie pomóc?

Źródło: medicalxpress.com
 0

Czytaj także