Porozumienie Chirurgów SKALPEL i Naczelna Izba Lekarska wyrażają zaniepokojenie decyzją Trybunału Konstytucyjnego

Porozumienie Chirurgów SKALPEL i Naczelna Izba Lekarska wyrażają zaniepokojenie decyzją Trybunału Konstytucyjnego

Dodano: 
Lekarka w maseczce
Lekarka w maseczce / Źródło: Unsplash / Bermix Studio
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Porozumienie Chirurgów SKALPEL wydały oświadczenia, w których wyrażają sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z przesłanek embrio-patologicznych skomentowali specjaliści. Oświadczenia wydali: Porozumienie Chirurgów SKALPEL i Naczelna Izba Lekarska.

Naczelna Izba Lekarska: decyzję przyjęliśmy z niepokojem

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w ogłoszonym przez siebie stanowisku pisze, że istniejący dotychczas tzw. kompromis aborcyjny dawał kobietom fundamentalne prawo do trudnej i indywidualnej decyzji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Jak dodają lekarze, ta możliwość podejmowania decyzji jest wolnością obywatelską, której po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego kobiety zostaną pozbawione. Jak dodają autorzy stanowiska:

Należy też podkreślić, że wszelkie działania medyczne powinny opierać się o najnowszą wiedzę medyczną i odkrycia cywilizacyjne. Po wykonanym badaniu prenatalnym lekarz ma obowiązek przedstawić pełną obiektywną informację medyczną o wyniku badania. Mając na względzie treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego trzeba zwrócić uwagę, że istnieje groźba poniesienia odpowiedzialności karnej przez lekarza w sytuacji poinformowania pacjentki o możliwości przerwania ciąży w innych krajach Unii Europejskiej. Kobiety mają prawo do pełnej informacji, a próby ograniczenia dostępu do niej są - według Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej - nieakceptowalne.

Lekarze dodają również, że ewentualnym pracom nad kwestią dopuszczalności przerywania ciąży w Polsce powinny towarzyszyć również prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, dzięki którym łatwiejsza stanie się opieka nad ciężko i nieuleczalnie chorymi dziećmi. Prezydium podkreśla również, że w opinii lekarzy utrzymywanie ciąży w przypadku nieodwracalnych i ciężkich wad płodu niesie często za sobą znamiona uporczywej terapii. Specjaliści piszą także:

Jako lekarze jesteśmy świadkami dramatów rodzin, rozpadu związków małżeńskich, pozostawiania chorych dzieci i najczęściej ich matek samym sobie w trudnej sytuacji osobistej i ekonomicznej. Opisywana często przez matki codzienność funkcjonowania i trudności z uzyskaniem pomocy społecznej, wysokiej jakości pomocy lekarskiej, psychologicznej oraz fizjoterapeutycznej nie powinny mieć miejsca w kraju tak mocno starającym się dbać o życie od momentu poczęcia.

Porozumienie Chirurgów SKALPEL: „To nasza sprawa. Jako lekarzy, kobiet, ludzi”

Decyzję Trybunału Konstytucyjnego skomentowało również na Facebooku Porozumienie Chirurgów SKALPEL. Lekarze dodali, że każdy może mieć swoje poglądy, ale potrzebne jest wypracowanie kompromisu, stworzenie bufora ochronnego. A bufor ten został, ich zdaniem, orzeczeniem TK naruszony.

Lekarz jak nikt inny jest blisko kobiet i ich osobistych dramatów. To on przekazuje te radosne informacje, ale też te, które łamią serce. Chce nam się zaburzyć tę delikatną, kruchą nić zaufania, która tworzy się miedzy pacjentką a jej lekarzem. Nie zgadzamy się na to!

Specjaliści dodają również, że w obecnych czasach chirurgia prenatalna polega na ratowaniu dzieci, które da się uratować. Chirurdzy robią wszystko, by każde z nich uratować. Jednak nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe.

Nie ma bardziej przybijającej chwili, gdy po ciężkim porodzie i walce kobiety nie słychać tego pierwszego krzyku, zamiast życia jest śmierć, ból, rozpacz.... Więc nikt, absolutnie nikt nie ma prawa podejmować decyzji jak żyć za tych, którzy przez to przechodzą – rodziców.

facebookCzytaj też:
„Posiadam niepełnosprawne dziecko. Czuję się jak pasożyt trawiący społeczeństwo. Teraz odebrano mi człowieczeństwo”

Opracowała:
 0

Czytaj także