Termometr na szkołę, maseczki na korytarzach, zawożenie dzieci autem. Rekomendacje GIS na nowy rok szkolny

Termometr na szkołę, maseczki na korytarzach, zawożenie dzieci autem. Rekomendacje GIS na nowy rok szkolny

Dodano: 
szkoła
szkoła Źródło: Shutterstock
Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z MEN i MZ wydał wytyczne dla szkół działających w trybie stacjonarnym.

Nowe wytyczne mają na celu minimalizację ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, wirusa wywołującego chorobę COVID-19. Ponieważ od września szkoły ruszają pełną parą, ich praca powinna być dostosowana do nowych zaleceń. Szczególnie że jesienią przewidywana jest kolejna fala koronawirusa, która – choć może mieć mniejszą skalę niż ostatnia, nadal grozi widmem paraliżu stacjonarnego trybu nauczania.

Nowe wytyczne dla szkół od MEN, GIS i MZ

Ministerstwo Edukacji i nauko, Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia wydały dokument, w którym zebrano zalecenia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczące nauki od września 2021.

Zalecenia szczegółowe dotyczą:

  • organizacji zajęć,
  • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  • gastronomii,
  • postępowania w przypadku podejrzenia zakażeń.

Jak będzie wyglądać działanie szkół od września?

Sale lekcyjne powinny być dezynfekowane lub myte detergentem przed zajęciami i po nich. Dodatkowo należy je wietrzyć „przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć”. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości 1,5 m pomiędzy osobami, noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych (gdy nie można zachować dystansu) oraz częste mycie rąk. Standardowo należy zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania.

Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, a także przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 – czytamy w komunikacie.

Szkoła powinna posiadać też co najmniej 1 termometr bezdotykowy – lub zwykłe, jeśli będą dezynfekowane. W przypadku stwierdzenia temperatury u dziecka należy je odizolować i niezwłocznie powiadomić rodziców. Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Całość zaleceń przeczytasz na stronie rządowej.

Czytaj też:
Twoje dziecko w tym roku zaczyna szkołę? Musisz o tym wiedzieć

Źródło: GIS, MEN, MZ
 0

Czytaj także