All.Can Polska apeluje o podjęcie działań na rzecz poprawy stabilności i efektywności opieki nad pacjentami onkologicznymi w dobie pandemii COVID-19

All.Can Polska apeluje o podjęcie działań na rzecz poprawy stabilności i efektywności opieki nad pacjentami onkologicznymi w dobie pandemii COVID-19

Dodano: 
Kobieta w trakcie chemioterapii
Kobieta w trakcie chemioterapii / Źródło: Fotolia / prudkov
Pandemia COVID-19 sprawiła, że wszystko zostało podporządkowane walce z koronawirusem. Służba zdrowia zajmuje się priorytetowo zakażonymi SARS-CoV-2. Należy jednak pamiętać, że pacjenci z innymi schorzeniami również potrzebują pomocy. W wyjątkowej sytuacji są pacjenci z chorobami onkologicznymi, którzy ze względu na obniżoną odporność, a także konieczność stałego monitorowania procesu leczenia wymagają szczególnej troski. Tymczasem spotykają się z utrudnionym dostępem do diagnostyki, wizyt lekarskich, porad psychologicznych czy rehabilitacji. Inicjatywa All.Can Polska mając na uwadze ciągłość i efektywność opieki onkologicznej w Polsce wystosowała apel do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Romana Topora-Mądrego z prośbą o wprowadzenie niezbędnych zmian w organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Dla wielu pacjentów onkologicznych czas postawienia właściwej diagnozy i wdrożenia odpowiedniej terapii są kluczowe dla powodzenia całego procesu terapeutycznego. Tym większego znaczenia nabiera właściwa koordynacja procesów diagnostyki i leczenia oraz dostęp do najbardziej skutecznych terapii.

– W związku z  funkcjonowanie wielu szpitali zostało zmodyfikowane. Wielu pacjentów onkologicznych zostało pozostawionych praktycznie samych sobie, bez możliwości diagnostyki, wdrożenia czy kontynuacji leczenia. Odroczenie decyzji dotyczących diagnostyki, czy rozpoczęcia leczenia może mieć katastrofalne skutki dla chorych – nowotwory będą wykrywane zbyt późno, w bardziej zaawansowanym stadium, przez to leczenie może być mniej skuteczne, a szanse chorych na przeżycie mniejsze. Powinniśmy zrobić wszystko, aby zapewnić ciągłość opieki dla pacjentów onkologicznych – powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Przewodniczący Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia, członek Grupy Sterującej All.Can Polska.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne wydało zalecenia i rekomendacje dla pacjentów onkologicznych i placówek onkologicznych w związku z epidemią apelując o współpracę wszystkich placówek medycznych w zakresie zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom onkologicznym.

– Choroby nowotworowe wciąż pozostają drugą przyczyną zgonów w Polsce, dlatego pacjentom onkologicznym bezwzględnie należy zapewnić dostęp do diagnostyki i kontynuację opieki. Zdajemy sobie sprawę z obaw samych pacjentów przed wizytą w przychodni czy pobytem w szpitalu. Należy zachować wszelkie środki ostrożności, skrócić pobyt w placówce do minimum, ale nie rezygnować z diagnostyki i leczenia. To może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Chcemy zwrócić uwagę osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej na najważniejsze aspekty związane z efektywną opieką onkologiczną, w tym pilną potrzebę poprawy koordynacji procesów diagnostyki, wdrażania i kontynuacji leczenia – powiedział dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Grupy Sterującej All.Can Polska.

Apel wysłany do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zawiera następujące postulaty:

 • wprowadzenie rozporządzeń umożliwiających koordynację procesu diagnostyczno-leczniczego w oparciu o referencyjne ośrodki onkologiczne w danym województwie, co umożliwi efektywną organizację terapii onkologicznych, min. poprzez skoncentrowanie zabiegów operacyjnych;
 • wzmocnienie roli koordynatora prowadzącego pacjenta przez proces diagnostyczno-terapeutyczny;
 • opracowanie zasady alokacji pacjentów onkologicznych pomiędzy podmiotami udzielającymi świadczeń onkologicznych na terenie województwa w sytuacji czasowego wyłączenia części lub całości danego podmiotu leczniczego z możliwości sprawowania opieki nad pacjentami;
 • monitorowanie informacji na temat sytuacji pacjentów onkologicznych w poszczególnych podmiotach udzielających świadczeń onkologicznych oraz danych o przekazaniu chorych do innego ośrodka w sytuacji braku możliwości funkcjonowania placówki lub realizacji przez nią świadczeń, w tym radykalnego leczenia chirurgicznego;
 • opracowanie aktów prawnych, które umożliwią sprawne zarządzanie diagnostyką pacjentów z podejrzeniem nowotworu, celem zminimalizowania ryzyka odraczania w czasie tego procesu;
 • priorytetyzację dostępu do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego poprzez zarządzanie dostępnością AOS i pracowni diagnostycznych, celem zminimalizowania opóźnienia rozpoznania;
 • dostęp do najnowszych terapii, zgodnie ze standardami europejskimi;
 • rozszerzanie dostępu do nowoczesnej terapii w ramach kontynuacji oraz refundacji nowych leków;
 • nagłaśnianie w mediach zasad profilaktyki pierwotnej nowotworów, gdyż poprawiają one również stan organizmu w sytuacji pandemii;
 • uściślenie w mediach przekazu „#zostańwdomu”, który nie dotyczy diagnostyki i leczenia nowotworów;
 • wykorzystanie czasu do publikacji wrześniowej listy refundacyjnej na dialog ze środowiskiem pacjentów i procesowanie wniosków dotyczących nowych leków oraz kontynuację obecnych programów lekowych.

All.Can to międzynarodowa inicjatywa powstała w 2016 roku, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej oraz decydentów politycznych na konieczność poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej oraz sytuacji pacjentów poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów finansowych. All.Can Polska zrzesza organizacje pacjentów, klinicystów, naukowców różnych dziedzin, praktyków zarządzania w ochronie zdrowia oraz przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego.

Czytaj też:
Eksperci: W udarze mózgu liczy się czas, nie zapominajmy o tym w czasie epidemii

Źródło: Informacje prasowe
-
 0

Czytaj także