Co ze szkołami w dobie koronawirusa? Dzisiaj ważna zmiana

Co ze szkołami w dobie koronawirusa? Dzisiaj ważna zmiana

Dodano: 
Szkoła, lekcja, zdj. ilustracyjne
Szkoła, lekcja, zdj. ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / BlurryMe
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentowało kalendarz zmian w związku ze znoszeniem obostrzeń wprowadzonych w odpowiedzi na epidemię koronawirusa. Chodzi m.in. o przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III szkół podstawowych, a także konsultacje dla uczniów.

Od 25 maja przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. MEN utrzymuje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ruszają konsultacje – od kiedy?

Od 25 maja uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkołyi potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.MEN zaapelowało do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. MEN zaapelowało do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Resort podkreślił, że szczególnie należy wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Czytaj także:
Tak wygląda walka z koronawiursem. Pielęgniarka opublikowała wstrząsające zdjęcie. „Nóż w plecy”

Czytaj także

 0