Pozaszpitalne zatrzymanie krążenia w dobie pandemii koronawirusa – nie jest najlepiej

Pozaszpitalne zatrzymanie krążenia w dobie pandemii koronawirusa – nie jest najlepiej

Dodano: 
EKG
EKG / Źródło: Pixabay / PublicDomainPictures
Zachorowania i śmiertelność z powodu zakażenia koronawirusem są intensywnie monitorowane. Mało jednak jest badań na temat wpływu pandemii i zmiany organizacji ochrony zdrowia na stan zdrowia ogólnej populacji.

Opieka zdrowotna w czasach COVID-19

Podczas gdy media przekazują wieści o kolejnych zachorowaniach i , w społeczeństwie rosną obawy związane z konsekwencjami pandemii koronawirusa dla systemów opieki zdrowotnej. Aby skupić się na leczeniu dużej liczby zakażonych koronawirusem, wiele planowych zabiegów i konsultacji zostało odroczonych. Zakazy wychodzenia z domu, ograniczenia w przemieszczaniu się, a także obawa przed zakażeniem mogą zniechęcać pacjentów do wzywania zespołu ratownictwa medycznego. W związku z tym pośrednio może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie populacji.

Zatrzymanie krążenia w dobie pandemii

Aby oszacować funkcjonowanie ochrony zdrowia, francuscy naukowcy zbadali, czy zmieniły się częstość oraz skutki pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia (PNZK) na obszarze miejskim w czasie pandemii. Na podstawie bazy danych z Paryskiej Straży Pożarnej i ze szpitali porównano liczbę i skutki PNZK w ciągu 6 tygodni pandemii (16.03. – 26.04. 2020) z PNZK w okresach niepandemicznych (16.03. – 26.04. w latach 2012-2019). Ogółem, podczas pandemii maksymalna liczba PNZK w ciągu tygodnia wzrosła z 13,42 do 26,64 przypadków na milion mieszkańców Paryża. Wzrósł odsetek PNZK w domach z 76,8 proc. do 90,2 proc. oraz wydłużyła się mediana czasu opóźnienia interwencji medycznej z 9,4 min do 10,4 min. Proporcja osób przyjętych do szpitala po PNZK, które przeżyły resuscytację, zmniejszyła się z 22,8 proc. do 12,8 proc., zmniejszyła się również przeżywalność pacjentów przyjętych do szpitala. Wyniki badania są niezadowalające, skoro zachorowalność na PNZK wzrosła dwukrotnie oraz zmniejszyła się przeżywalność pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Niekorzystne zjawisko może być spowodowane podporządkowaniem opieki zdrowotnej .

Czytaj też:
Koronawirus: Nowe wytyczne CDC dotyczące imprez na świeżym powietrzu

 0

Czytaj także