MEN zapowiada trzy modele prowadzenia zajęć: Podstawowy, mieszany i całkowicie zdalny

MEN zapowiada trzy modele prowadzenia zajęć: Podstawowy, mieszany i całkowicie zdalny

Dodano: 
Szkoła, klasa
Szkoła, klasa / Źródło: Fotolia / fot. maroke
Podczas konferencji prasowej ministra edukacji narodowej Dariusz Piontkowski powiedział o możliwości wprowadzania odmiennych trybów prowadzenia zajęć. Mają one zależeć od liczby zachorowań w danym regionie, a o ich uruchomieniu decydować będą służby sanitarne.

– Podstawowym modelem jest model tradycyjny, z powrotem do szkół przy zastosowaniu się do wytycznych ministerstwa zdrowia i ministerstwa edukacji – mówił szef MEN.

– Jeżeli zdarzyłoby się, że na jakimś fragmencie naszego terytorium będzie znacznie większe zagrożenie niż na pozostałej części kraju, wówczas przewidujemy, że dyrektor szkoły, który zna specyfikę swojej placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będzie mógł ograniczyć częściowo, lub w znacznym stopniu ten model nauczania. Mówimy tu o modelu mieszanym – część klas będzie mogła nadal uczęszczać do szkół, a część będzie przechodziła na kształcenie na odległość – dodawał minister. Jak doprecyzował po pytaniach dziennikarzy, tego typu zmiany będzie można wprowadzać nawet na najkrótsze okresy: tydzień, dwa tygodnie.

Trzeci – model zdalny – polegać ma na całkowitym przejściu na nauczanie poza szkołą. Minister Dariusz Piontkowski zastrzegł, że będą te „sytuacje wyjątkowe”. – Zdecydowana większość szkół będzie uczyła się według modelu tradycyjnego – zapewniał.

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Czytaj także:
Minister Piontkowski: 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach

Źródło: WPROST.pl

Czytaj także

 0