Innowacyjne leki od polskich producentów

Innowacyjne leki od polskich producentów

Dodano: 
Polskie firmy farmaceutyczne są motorem innowacyjnej gospodarki. Wśród nich jest Grupa Adamed, która pracuje nad nowymi i w pełni innowacyjnymi polskimi lekami.

Firmy farmaceutyczne rozwijają się na bazie prac badawczych biotechnologów. Doskonałym przykładem jest Belgia, która 10 lat temu zainwestowała w rozwój sektora biotechnologicznego, by dziś znaleźć się w światowej czołówce. Polskie firmy farmaceutyczne ponoszą ogromne nakłady na innowacje oraz badania i rozwój – w Grupie Adamed przekroczyły one ponad miliard złotych. Inwestowanie w innowacje w farmacji i biotechnologii jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa lekowego polskim pacjentom, a docelowo tańszych leków. Wymaga to systemowych rozwiązań wyrównujących szanse. Dziś polskie firmy produkujące leki w kraju z jednej strony muszą konkurować ceną z tanimi medykamentami z Azji, z drugiej – nadążać za globalnymi koncernami w wyścigu na innowacje, które są przyszłością tej branży i jedyną drogą zyskania przewagi rynkowej.

Jak stymulować innowacyjność przemysłu farmaceutycznego?

Ministerstwo Zdrowia, wydając pieniądze polskich podatników na refundację leków, powinno brać pod uwagę nie tylko ich cenę, lecz także to, gdzie są one wytwarzane. Zakup produktu polskiej firmy, wyprodukowanego w fabryce w kraju gwarantuje, że większość jego ceny wróci w postaci podatków, innych kontrybucji do budżetu, nakładów na R&D i prace nad innowacyjnymi lekami. Dla dalszego rozwoju innowacyjności w polskim przemyśle farmaceutycznym konieczne jest zmniejszenie presji cenowej, a także wprowadzenie systemowych rozwiązań wyrównujących szanse i promujących te firmy, które inwestują w kraju i jak Grupa Adamed od lat są partnerami polskiej gospodarki. W 2016 r. Grupa Adamed zapłaciła łącznie 43 mln zł z tytułu podatków (PIT i CIT łącznie), 45 mln zł składek ZUS, a 363 mln zł trafiło do jej polskich podwykonawców – firm i przedsiębiorstw. Grupa posiada dwa zakłady produkcyjne w Polsce i zapewnia miejsca pracy dla ponad 2000 osób. Wytwarzane w nich produkty eksportowane są do 65 krajów świata.

Innowacyjne leki od Grupy Adamed

Grupa Adamed to krajowy lider leków nowej generacji. Innowacyjność Grupy to składowa dwóch czynników – wieloletnich i wielomilionowych nakładów na badania i rozwój oraz współpracy z polskim środowiskiem naukowym. Tutaj trwają zaawansowane prace nad innowacyjnymi lekami (w tym biologicznymi) – oryginalnymi. Są to cząsteczki w całości innowacyjne pod względem struktury i mechanizmu działania. Obecnie Grupa Adamed koncentruje się na dwóch platformach badawczych – onkologicznej i neuropsychiatrycznej, w ramach których poszukiwane są innowacyjne terapie. Kluczowe projekty badawcze zaczęły już opuszczać laboratoria – z etapu poszukiwania nowych molekuł, przechodząc do badań już wyselekcjonowanych kandydatów na leki. Aż dwie z tych cząsteczek to osiągnięcia ostatniego roku. Pierwszą jest selektywny inhibitor białka MDM2, wykazujący aktywność przeciwnowotworową w mięsakach, chłoniakach oraz białaczkach. Druga cząsteczka (podwójnie specyficzny ligand celujący w receptory serotoninowe 5-HT6 i 5-HT2A), która ma znaleźć zastosowanie w terapii zaburzeń psychotycznych i poznawczych w otępieniu.

Okładka tygodnika WPROST: 26/2018
Więcej możesz przeczytać w 26/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0