Opieka nad seniorami podczas pandemii COVID-19. Wytyczne i najlepsze praktyki

Opieka nad seniorami podczas pandemii COVID-19. Wytyczne i najlepsze praktyki

Dodano: 
Senior, starszy mężczyzna (zdj. ilustracyjne)
Senior, starszy mężczyzna (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Pixabay
Starsze osoby dorosłe są bardziej narażone na powikłania związane z COVID-19 i umierają częściej niż młodsi pacjenci. W świetle tych obaw, Regenstrief Institute i naukowcy z University of Medicine w Indiana Kathleen Unroe, opracowują wytyczne i najlepsze praktyki dla świadczeniodawców i opiekunów rodzinnych, którzy zajmują się seniorami podczas pandemii COVID-19. Ich rekomendacje zostały opublikowane w Journal of Geriatric Emergency Medicine.

„Nasi starsi pacjenci potrzebują dodatkowych środków opieki i ochrony, a  tylko pogarsza te potrzeby” – powiedział dr Unroe, jeden z autorów artykułu. „Dostawcy usług opieki nad rodziną powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie COVID-19 stanowi dla ich bliskich i rozumieć, jak je złagodzić. Mam nadzieję, że te informacje dostarczą pomocnych wskazówek w celu ochrony starszych osób dorosłych podczas kryzysu”.

W artykule dr Unroe i jej koledzy zapewniają wgląd w kilka aspektów wpływu nowatorskiego koronawirusa na .

Badanie seniorów pod kątem COVID-19

Dr Unroe i jej koledzy podkreślają potrzebę priorytetowego traktowania badań dla osób starszych, nawet gdy dostępna jest większa zdolność badań przesiewowych, ze względu na ich zwiększone ryzyko powikłań związanych z chorobą. Radzą systemom opieki zdrowotnej, aby w miarę możliwości udostępniali testy w miejscach innych niż oddział ratunkowy i korzystali z opcji takich jak teleopieka w procesie kontroli.

Opieka nad starszymi dorosłymi

Starsze osoby dorosłe mogą już odczuwać znaczną izolację, a dystans społeczny może pogorszyć komplikacje związane z odosobnieniem, zauważa dr Unroe i jej zespół w artykule. Skrócony czas spędzany z opiekunami może również narażać osoby starsze na ryzyko, ze względu na brak możliwości złapania pogorszenia funkcji poznawczych lub ogólnego stanu zdrowia i nierozpoznanych upadków.

Jeśli sprzęt ochronny jest niezbędny do noszenia przez opiekunów pacjentów z zaburzeniami funkcji poznawczych, zmiana wyglądu może być bardzo dezorientująca dla pacjentów, a pacjenci z demencją, którzy muszą , mogą nie rozumieć, dlaczego to robią. Dr Unroe i jej zespół zalecają klinicystom zapewnienie dodatkowych zasobów dla opiekunów i skierowanie ich w stronę wsparcia.

Objawy

Podczas gdy gorączka i objawy ze strony układu oddechowego zostały powszechnie uznane za kluczowe objawy związane z COVID-19, objawy te często występują inaczej u starszych osób dorosłych. Na przykład gorączka może być stępiona lub nieobecna całkowicie podczas infekcji u osób starszych. Objawy oddechowe mogą być maskowane lub nasilane przez współwystępujące choroby, takie jak POChP, które mogą dodatkowo pogorszyć wyniki. Dr Unroe i zespół wskazują na zmodyfikowaną definicję gorączki dla osób starszych w Amerykańskim Towarzystwie Chorób Zakaźnych jako pomocną alternatywę.

Artykuł zawiera również kluczowe punkty, dowody i studia przypadków dotyczące innych zagadnień opieki nad osobami starszymi, w tym przejścia personelu między placówkami, takimi jak domy opieki i szpitale, wytyczne dotyczące segregacji chorych oraz sugestie dotyczące zmian w systemach opieki szpitalnej.

„Ponieważ nasze rozumienie tego wirusa stale się poprawia”, powiedział dr Unroe, „musimy zrewidować nasze praktyki opieki, zarówno klinicznej, jak i stacjonarnej, aby zapewnić ochronę naszych najbardziej narażonych populacji”.

Czytaj też:
Czas telemedycyny. Jak uzyskać poradę lekarską podczas epidemii koronawirusa

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także