Szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19: najważniejsze informacje

Szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19: najważniejsze informacje

Dodano: 
Szczepienie
Szczepienie / Źródło: Shutterstock
Rejestracja na szczepienia dla pozostałych grup nauczycieli przeciw COVID-19 ruszyła 15 lutego 2021 roku. Jakim rodzajem szczepionki będą szczepieni nauczyciele i jak będzie przebiegać rejestracja?

15 lutego 2021 roku ruszyła kolejna tura szczepień przeciw COVID-19. Tym razem do grupy osób, które mogą się poddać szczepieniu należą nauczyciele, którzy nie zostali wcześniej zarejestrowani, nauczyciele do 65. roku życia oraz nauczyciele akademiccy.

Jak będzie przebiegała rejestracja nauczycieli na szczepienia?

Rejestracja rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 8.00. Istnieją dwa oddzielne systemy rejestracji: dla nauczycieli uczących w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych za pomocą Systemu Informacji Oświatowej, dla nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach za pośrednictwem systemu POL-on.

W ubiegłym tygodniu (od poniedziałku do środy) rejestrować na szczepienia przeciw COVID-19 mogła się pierwsza grupa nauczycieli – ci, którzy obecnie pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych i pedagogiczna kadra kierownicza tych szkół i placówek.

Nie dotyczyło to nauczycieli w wieku powyżej 60 lat, gdyż zgodnie z ówczesnymi zaleceniami Rady Medycznej przy premierze szczepionką AstryZeneki mogły być szczepione w Polsce tylko osoby poniżej 60. roku życia.

Jakimi szczepionkami będą szczepieni nauczyciele?

Nauczyciele zostaną zaszczepieni wspomnianym produktem koncernu AstraZeneca. W piątek rano szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że zgodnie z nową decyzją Rady Medycznej szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18 do 65 lat. Dlatego w rejestracji na szczepienia, która rozpoczyna się w poniedziałek będą mogli wziąć udział także nauczyciele starsi.

Będą mogli się zgłosić także wszyscy pozostali nauczyciele, którzy nie znaleźli się w pierwszej grupie nauczycieli, gdyż pracują obecnie z uczniami zdalnie, a także ci nauczyciele, którzy choć byli w pierwszej grupie, nie zgłosili dotąd chęci szczepienia. Jak podało Ministerstwo Edukacji i Nauki w ubiegłym tygodniu zarejestrowanych do szczepienia zostało 268 tys. nauczycieli, czyli 65 proc. uprawnionych w pierwszej grupie.

W jaki sposób zgłosić się na szczepienie?

Zgłoszenie będzie wyglądało tak jak dotąd. Nauczyciel, który chce zostać zaszczepiony, powinien zgłosić to do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, ma zgłosić chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie.

Następnie dyrektorzy zgłaszają chętnych nauczycieli za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej przez formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz z listą zgłoszonych do szczepienia jest przekazywany drogą elektroniczną do MEiN, skąd przekazywany jest dalej do właściwego szpitala węzłowego lub punktu szczepień (nazwa szpitala i jego adres każda szkoła miała widoczny w formularzu; tak samo w przypadku punktu). W momencie dostarczenia szczepionki, szpital lub punkt przypisany szkole ma informować dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

W poniedziałek ruszyła też rejestracja na szczepienia nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Rejestrować można osoby w wieku do 65 lat. Za rejestrację na szczepienia nauczycieli akademickich odpowiadać będą rektorzy uczelni. Mogą oni wyznaczyć osobę uprawnioną, która będzie koordynować rejestrację. Rektorzy będą też wybierać miejsca szczepień według listy punktów, która zostanie przekazana im przez resort edukacji i nauki.

Nauczyciel akademicki, który pracuje na więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Uczelnia zbiera od uprawnionych pracowników deklaracje udziału w szczepieniach – jest to krok, który uczelnia organizuje i przeprowadza we własnym zakresie.

Do zgłoszenia pracowników uczelni na szczepienie niezbędny będzie System POL-on (System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym). Uczelnia w systemie POL-on przygotowuje listę pracowników zainteresowanych udziałem w szczepieniach wraz z wymaganymi danymi. System przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ. NFZ przekazuje odpowiednio posegregowane listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień. Punkty kontaktują się z zainteresowanymi pracownikami uczelni lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminu zastrzyków.

Szczegółową instrukcję zgłaszania nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach opublikowało MEiN na swojej stronie internetowej.

Czytaj też:
Czy po szczepieniu przeciw COVID-19 można brać leki przeciwbólowe?

Źródło: Naukawpolsce.pap.pl
 0

Czytaj także