Naukowcy: wczesna śmierć komórek nerwowych jest niezbędna dla zdrowia mózgu

Naukowcy: wczesna śmierć komórek nerwowych jest niezbędna dla zdrowia mózgu

Dodano: 
Nadmiar bodźców
Nadmiar bodźców / Źródło: Shutterstock
Brytyjscy naukowcy za pomocą opracowanego przez nich programu komputerowego odtworzyli struktury ludzkiego mózgu. I doszli do ważnych wniosków.

Model opracowany przez programistów z kilku angielskich uczelni pomoże pogłębić wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych, takich jak zaburzenia za spektrum autyzmu, ale również takich chorób jak schizofrenia czy epilepsja.

Jak działa ludzki mózg? Komputer pomoże uzyskać odpowiedź

Naukowcy już od dawna próbują zrozumieć, jak działa i rozwija się kora mózgowa oraz jej warstwy. W artykule opublikowanym na łamach „Cerebral Cortex” naukowcy z uniwersytetów w Surrey, Newcastle i Nottingham szczegółowo opisali, w jaki sposób stworzyli i wykorzystali model obliczeniowy do symulacji podziału komórki, migracji komórek i apoptozy (czyli naturalnej śmierci komórki). Model został stworzony z nadzieją na to, że dzięki niemu uda się zrozumieć, w jaki sposób procesy te zachodzą. Posłużył on również do odwzorowania struktur mózgowych wielu zwierząt: szczurów, makaków oraz ludzi.

Dzięki temu zespół zaobserwował, że już niewielkie zmiany w sposobie podziału i apoptozy komórek prowadzą do rozwoju struktur korowych występujących w zaburzeniach neurorozwojowych, takich jak m. in. autyzm, polimikrogyria i heterotopia podkorowa. Jak zaznaczył dr Roman Bauer, główny autor badania, modele obliczeniowe mają do odegrania kluczową rolę we wszechstronnym zrozumieniu złożonych procesów biologicznych, prowadzących do zaburzeń rozwojowych.

Inny z autorów badania, Marcus Keiser dodał, że udało się odkryć, dlaczego część komórek nerwowych obumiera tuż przed lub tuż po narodzinach ssaków. Okazuje się, że to dla dobra i zdrowia mózgu, ponieważ śmierć komórek odgrywa kluczową rolę w jego rozwoju, wpływając na grubość warstw kory mózgowej, a także na różnorodność i gęstość warstw komórek.

Czytaj też:
Nieznane dotąd zaburzenie mózgu dotknęło już ponad 40 osób

Źródło: Eruekalert
+
 0

Czytaj także