„Pomoc na Ukrainie, zmiany dla pacjentów i kierowanie ochroną zdrowia”. Nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2022 Wprost rozdane!

„Pomoc na Ukrainie, zmiany dla pacjentów i kierowanie ochroną zdrowia”. Nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2022 Wprost rozdane!

Dodano: 
Wizjonerzy Zdrowia 2022
Wizjonerzy Zdrowia 2022 Źródło: Piotr Woźniakiewicz/ Ars Lumen
Za pomoc wcześniakom i dzieciom chorym na raka z Ukrainy, walkę o poprawę jakości życia polskich pacjentów, kierowanie systemem ochrony zdrowia w czasach kryzysu: nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2022 otrzymali wybitni lekarze, pacjenci, przedstawiciele systemu ochrony zdrowia. Nagrodę Główną odebrał minister Adam Niedzielski.

30 marca odbyło się rozdanie nagród Wizjonerzy Zdrowia Wprost 2022: nagrody są przyznawane osobom, które zmieniają sytuację polskich pacjentów i system ochrony zdrowia. W tym roku Kapituła przyznała 15 nagród: dla lekarzy, pacjentów, naukowców, jak też osób zarządzających systemem ochrony zdrowia w trudnych czasach pandemii COVID-19 i kryzysu związanego z wojną na Ukrainie. Nagrody odebrali m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski (Nagroda Główna) i wiceminister Maciej Miłkowski (OMNIA ENIM EGRIS).

– Spotykamy się w szczególnym czasie. Gdy przycichła pandemia COVID-19, wydawało się, że nasz kraj, gospodarka, system ochrony zdrowia, ale przede wszystkim każdy z nas odetchnie po dwóch latach pandemii. Tymczasem wybuchła wojna w Ukrainie, która nigdy nie powinna się zdarzyć i której okrucieństwa widzimy każdego dnia. Długo zastanawialiśmy się nad tym, czy w tym tak trudnym dla wielu osób okresie, organizować konferencję i Galę rozdania Nagród Wizjonerzy Zdrowia 2022. Po długich dyskusjach stwierdziliśmy, że tak. Tak, bo tygodnik „Wprost” od początku swojego istnienia starał się mówić o ważnych dla ludzi sprawach, a dziś stoją przed naszym systemem ochrony zdrowia ważne wyzwania – mówiła Katarzyna Gintrowska, prezes PMPG Polskie Media SA, otwierając galę rozdania nagród Wizjonerzy Zdrowia 2022.

Katarzyna Gintrowska, Prezes Zarządu PMPG Polskie Media SA


Nagrody otrzymali

Nagroda Specjalna:
Prof. dr hab. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Nagroda Specjalna - prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Pani Profesor przez wiele lat kierowała Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM, była przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neonatologii, stworzyła Koalicję dla Wcześniaka, która wspiera rodziców i dzieci urodzone przedwcześnie. Wprowadzała nowoczesne standardy opieki neonatologicznej: najpierw w Polsce, potem na Ukrainie, gdzie sprawowała nadzór nad szpitalami neonatologicznymi, prowadziła szkolenia dla neonatologów, wdrażała system intensywnej terapii, była doradcą ds. neonatologii Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Od kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, Pani Profesor koordynuje medycznie akcję Ratujemy Ukraińskie Wcześniaki, prowadzoną przez Koalicję dla Wcześniaka, MatkoweLove, Neonatus, Fundację Tęczowy Kocyk i Mali Wojownicy. Pani Profesor „potrząsnęła światem”: dzięki niej pomoc dla wcześniaków na Ukrainie płynie już nie tylko z Polski, ale też z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych.


Pomoc Medyczna i Humanitarna:
Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Pomoc Medyczna i Humanitarna – Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Nagrodę odebrał prof. Paweł Łaguna, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

To nagroda to wyróżnienie za akcję pomocy humanitarnej, jakiej do tej pory nie znał świat. Gdy tylko zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę, Polskie Towarzystwo Onkologów i Hematologów Dziecięcych zaczęło prowadzić działania, by ewakuować z ukraińskich szpitali dzieci chore onkologicznie i hematoonkologicznie, które w warunkach wojny nie miały szansy na przeżycie i leczenie. Do dziś udało ewakuować z Ukrainy kilkaset dzieci chorych onkologicznie i hematologicznie. Dzięki m.in. akcji prowadzonej i koordynowanej przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej dzieci są dziś leczone nie tylko w klinikach w Polsce; większość z nich dostała szansę na leczenie i już znajduje się w klinikach w innych krajach – m.in. w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych.


Humanista w Medycynie:
dr n. med. Janusz Meder

Wizjoner Humanista w Medycynie - dr n. med. Janusz Meder

Przez wiele lat był kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii (dziś Narodowego Instytutu Onkologii-PIB). Inicjował zmiany systemowe – m.in. jego działania doprowadziły do stworzenia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Jest prezesem Polskiej Unii Onkologii, współzałożycielem Medycznej Racji Stanu, a przede wszystkim wybitnym lekarzem humanistą. Powtarza: „Kiedy pacjent stoi przed lekarzem, lekarz powinien zadać sobie pytanie: czy ja chciałbym znaleźć się w takiej sytuacji? Czy chciałbym być tak traktowany?”.

W swojej pracy kierował się 7 przykazaniami, których uczył lekarzy. Wśród nich znalazły się: „Powitaj pacjenta, podaj mu rękę na przywitanie”; „Skup choć przez kilka minut tylko na nim swoją uwagę, dając do zrozumienia, że w tym czasie on jest najważniejszy”; „Na każdym etapie diagnozy i leczenia wyobrażaj sobie, że to ty jesteś na miejscu pacjenta i pomyśl, czy chciałbyś być tak samo traktowany”; „Zważaj na każde wypowiadane do pacjenta słowa i nigdy nie odbieraj pacjentowi nadziei”.


Wizjonerska Osobowość w Medycynie:
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński

Wizjonerska Osobowość - prof. Wojciech Golusiński

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, to wybitny naukowiec jeden z najwybitniejszych na świecie chirurgów zajmujących się leczeniem nowotworów głowy i szyi. Stworzona przez niego klinika chirurgii głowy i szyi jest pierwszą i jedyną w Polsce, która wykonuje operacje z wykorzystaniem robota da Vinci w nowotworach głowy i szyi oraz w laryngologii. Pan Profesor jest też prezydentem European Head and Neck Society, jednego z największych towarzystw naukowych w Europie, a także prezesem Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy Szyi. Jego ambicją jest stworzenie w Polsce specjalistycznych unitów dla chorych na nowotwory głowy i szyi.


Wizjonerskie Rozwiązania w Medycynie:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

Wizjonerskie Rozwiązanie w Medycynie - prof. Tadeusz Orłowski

Prof. Tadeusz Orłowski to światowej klasy chirurg, kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, wieloletni członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych, prezes Klubu Torakochirurgów Polskich, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardio- i Torakochirurgów oraz Polskiej Grupy Raka Płuca. Profesor propaguje wczesną diagnostykę raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Program, który od 2020 r. funkcjonuje w Polsce, to pierwszy w Europie narodowy program przesiewowy w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Dzięki niemu jest szansa na wykrycie raka płuca na tak wczesnym etapie, kiedy jest możliwe jego wyleczenie. Profesor Tadeusz Orłowski walczy też o zmiany systemowe w leczeniu raka płuca, w tym przede wszystkim o stworzenie lung cancer unitów.


Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny:
prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Wizjonerski Program Edukacyjny i Profilaktyczny – prof. Paweł Bogdański

Prof. Paweł Bogdański jest kierownikiem Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej UM Poznaniu, prezesem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. To wybitny klinicysta, podchodzący do chorych z empatią, propagator wiedzy na temat choroby otyłościowej. Jest prekursorem nowej komunikacji o chorobie otyłościowej, która skupia się na aktualnej wiedzy naukowej. W każdym działaniu podkreśla godność chorego, jest ambasadorem chorych, wizjonerem zmian, które są konieczne, by zatrzymać rozwój pandemii choroby otyłościowej w Polsce.

Zainicjował program: ogólnopolską kampanię edukacyjną „Porozmawiajmy szczerze o otyłości”, której celem jest budowanie wiedzy społeczeństwa na temat choroby otyłościowej i konieczności jej leczenia.


Ambasadorzy Poprawy Jakości Życia Pacjentów:
prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła

Ambasadorzy Poprawy Jakości Życia Pacjentów - Prof. Jarosław Reguła i prof. Grażyna Rydzewska, w której imieniu nagrodę odebrała dr Magdalena Kaniewska

Prof. Grażyna Rydzewska jest kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; prof. Jarosław Reguła jest kierownikiem Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii-PIB, konsultantem krajowym w dziedzinie gastroenterologii. Dzięki ich wieloletniej współpracy i wspólnym działaniom udało się wprowadzić w Polsce przełomowe zmiany systemowe dla chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, co przyczyniło się do realnej poprawy jakości życia pacjentów.


Wizjoner Społecznik:
Fundacja Biedronki

Wizjoner Społecznik - Fundacja Biedronki

Fundacja wspiera seniorów oraz polski system ochrony zdrowia. W czasie pandemii przekazała 670 ośrodkom sprawującym opiekę nad seniorami darowizny warte 11 mln zł. Obecnie prowadzi program „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii", jak również największy niepubliczny projekt pomocowy dla osób starszych, wspólnie z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi „Na codzienne zakupy". Wspiera budowę pierwszego hospicjum stacjonarnego na terenach wiejskich Podlasia. Uruchomiła również dwa programy pomocy dla uchodźców z Ukrainy; pierwszy polega na przekazywaniu uchodźcom kart na zakupy do sklepów Biedronka, drugi na zapewnieniu tymczasowego, darmowego zakwaterowania dla najbardziej potrzebujących osób.


Wizjoner Społecznik Pacjent:
Małgorzata Pacholec

Wizjoner Społecznik: Pacjent - Małgorzata Pacholec

Wiele lat temu straciła wzrok z powodu zwyrodnienia barwnikowego siatkówki. Nie przeszkodziło jej to w prowadzeniu aktywnego życia i walkę o dostrzeganie problemów osób tracących wzrok i niewidomych. Przez wiele lat szefowała Polskiemu Związkowi Niewidomych, jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Retina AMD Polska. Od ponad 20 lat aktywnie i skutecznie zabiega o dostęp do opieki medycznej i rehabilitacyjnej dla osób tracących wzrok. Organizuje konferencje, seminaria, szkolenia, kampanie edukacyjne, akcje społeczne, udziela porad i wsparcia chorym oraz im bliskim, walczy o dostęp do nowoczesnych terapii. Pracowała i pracuje w wielu komisjach i zespołach zajmujących się problematyką osób tracących wzrok. Inspiruje do działania, a przede wszystkim do zauważenia problemów osób tracących wzrok.


OMNIA ENIM EGRIS – WSZYSTKO DLA CHORYCH:
wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Omnia Enim Egris – Wszystko dla Chorych - Maciej Miłkowski, Wiceminister Zdrowia

Wiceminister Maciej Miłkowski od trzech lat podejmuje jedne z najtrudniejszych i najbardziej wrażliwych decyzji w ochronie zdrowia, zajmując się m.in. udostępnianiem nowoczesnych technologii lekowych dla polskich pacjentów. Dzięki tym decyzjom w przypadku wielu chorób polscy pacjenci są dziś leczeni tak jak w wielu krajach zachodniej Europy.

Ceniony i szanowany za umiejętność dialogu i wsłuchiwania się w głosy ekspertów, pacjentów. Uznawany za bardzo dobrego negocjatora, za osobę, która potrafi doskonale analizować i liczyć koszty. Zawsze pozostaje jednak wrażliwy na potrzeby pacjentów.


Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia 2022:
Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Prof. Piotr Czauderna jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydentem Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych. Łączy funkcje kliniczne i naukowe z zaangażowaniem w zmiany systemowe w ochronie zdrowia. Jest przewodniczącym Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, doradza Prezydentowi w sprawach ochrony zdrowia, jest m.in. współtwórcą Narodowej Strategii Onkologicznej, Funduszu Medycznego.


Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia:
Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia - Filip Nowak, prezes NFZ

Prezes Filip Nowak operatywnie zarządza narodowym płatnikiem w jednym z najtrudniejszych okresów dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, a jednocześnie wspiera nowoczesne rozwiązania, m.in. zakresie profilaktyki, jak np. samoobsługowe kioski profilaktyczne (obecne w każdym oddziale wojewódzkim NFZ), rozwija portal z danymi o leczeniu Polaków – Zdrowe Dane, które są źródłem informacji dla pacjentów, ekspertów i zarządzających podmiotami leczniczymi.

NFZ od początku pandemii jest zaangażowany we wszystkie obszary walki z epidemią COVID-19, obecnie m.in. dostosowuje polski system ochrony zdrowia do potrzeb pacjentów z Ukrainy, nie zaniedbując jednocześnie leczenia polskich pacjentów.


Wizjoner Nauki:
dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

Wizjoner Nauki - dr hab. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych

Radosław Sierpiński kieruje Agencją Badań Medycznych niemal przez cały okres jej istnienia. Wspiera działania, których celem jest rozwój polskiej biotechnologii, tworzenie warunków do tego, by w Polsce powstawały innowacyjne wyroby medyczne, rozwiązania telemedyczne, a w przyszłości leki. Agencja Badań Medycznych konsekwentnie zmienia polską medycynę i naukę; dzięki jej działalności bardzo wzrosła zarówno liczba prowadzonych w Polsce badań komercyjnych, jak niekomercyjnych, co wiąże się ze znacznie większą dostępnością do nowoczesnych terapii dla polskich pacjentów.


Nagroda Główna Wizjoner Zdrowia 2022:
Minister zdrowia Adam Niedzielski

Wizjoner Zdrowia: Nagroda Główna - Adam Niedzielski, Minister Zdrowia

Minister Adam Niedzielski kieruje systemem ochrony zdrowia w najtrudniejszych czasach: najpierw pandemii COVID-19, teraz w kryzysie związanym z wojną na Ukrainie i falą uchodźców, co powoduje nowe wyzwania dla systemu ochrony zdrowia. Nie boi się odpowiedzialności i podejmowania decyzji.

Mimo kryzysowych sytuacji minister Niedzielski konsekwentnie dąży do wprowadzania reform w systemie ochrony zdrowia, m.in. do wprowadzania i doceniania jakości w ochronie zdrowia, dąży do zwiększenia liczby kadr medycznych w Polsce, jak również do wzrostu finansowania ochrony zdrowia. Cały czas promuje działania profilaktyczne i zachowania prozdrowotne, jak szczepienia ochronne czy aktywny tryb życia. Kapituła Nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2022 doceniła też pracę i styl, w jakim minister Adam Niedzielski sprawuje swoje stanowisko.

 

Czytaj także