Naukowa Fundacja Polpharmy rozdaje granty. Ponad 1,6 mln złotych dla naukowców
Materiał partnera

Naukowa Fundacja Polpharmy rozdaje granty. Ponad 1,6 mln złotych dla naukowców

Dodano: 
Jerzy Starak
Jerzy Starak
Granty o łącznej wartości blisko 23 milionów złotych przekazała Naukowa Fundacja Polpharmy w ramach corocznych konkursów na projekty badań dla rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych. W tym roku wsparcie wysokości ponad 1,6 mln złotych trafi do trzech zespołów.

Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W przeprowadzonych dotychczas osiemnastu edycjach konkursu, wpłynęło 677 projektów prac badawczych. Granty o łącznej kwocie blisko 23 milionów złotych otrzymało 75 zespołów, reprezentujących zarówno ośrodki akademickie, jak i instytuty naukowe. Realizacja 61 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych.

Tematem, XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji było: „Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii. Do konkursu zgłoszonych zostało 16 wniosków. Rada Naukowa Fundacji, na podstawie recenzji i oceny własnej, ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją zarządowi Fundacji, który zdecydował o przyznaniu trzech grantów o łącznej kwocie 1 627 560 zł.

„Naukowcy mają do odegrania ważną rolę”

Ze względu na wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa, tegoroczna uroczystość wręczenia nagród, odbyła się w formule spotkania online. – Jestem pewien, że w dobie epidemii to naukowcy mają do odegrania ważną rolę. Właśnie teraz niezwykle istotne jest, by wspierać innowacyjne odkrycia i inwestować w nowe dziedziny nauki. To one są realną szansą na opracowanie skutecznej kuracji wielu chorób do tej pory uważanych za nieuleczalne. Z dużą satysfakcją i uznaniem obserwuję rozwój polskiej nauki. Czuję dumę, że udało się dzięki pomocy naszej Fundacji zrealizować wiele znaczących badań dla rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych.Przeznaczamy na te badania coraz więcej środków, w sumie do tej pory blisko 23 mln zł. - powiedział Jerzy Starak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA, w swoim wystąpieniu podczas uroczystości online.

Laureaci XVIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków fundacji

Prof. Piotr Dzięgiel, Zakład Histologii i Embriologii, Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, UM Wrocław.

Tytuł projektu: „Znaczenie białka SATB1 jako nowego celu w immunoterapii raka gruczołu piersiowego z wykorzystaniem adoptywnego transferu limfocytów T”.

Wartość grantu: 592 080,00 zł

Profesor Dzięgiel podkreśla, że uzyskane wyniki mogą przyczynić się do rozwoju nowych metod immunoterapii raka piersi, łatwych do zastosowania relatywnie niedrogich.

Dr Małgorzata Opydo-Chanek, Zakład Hematologii Eksperymentalnej, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii UJ Kraków.

Tytuł projektu: „Poszukiwanie nowej strategii uwrażliwienia komórek ostrej białaczki szpikowej na przeciwciała monoklonalne – ocena skuteczności działania mimetyków BH3, będących inhibitorami anty-apoptotycznych białek z rodziny Bcl-2”.

Wartość grantu: 496 200,00 zł

Dr Opydo-Chanek wierzy, że uzyskane wyniki będą podstawą do prowadzenia dalszych badań w obszarze immunoterapii i terapii celowanej, a co istotne, będą stanowić ważny krok dla rozwoju nowych, potencjalnych strategii terapeutycznych.

Prof. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Katedra Chemii Biomedycznej, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański.

Tytuł projektu: „Immunomodulatory peptydowe jako inhibitory punktów kontrolnych PD-1/PD-L1 następnej generacji”.

Wartość grantu: 539 280,00 zł

Celem projektu prof. Rodziewicz-Motowidło jest znalezienie nowych immunomodulatorów blokujących tworzenie kompleksu PD-1/PD-L1, mających mniej skutków ubocznych, tańszych w produkcji, a co za tym idzie – powszechnie dostępnych dla pacjentów onkologicznych.

Na zakończenie spotkania, członek Rady Naukowej Fundacji prof. Piotr Kuna z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w rozmowie z dziennikarką Karoliną Głowacką, zaprezentował temat XIX edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji: „Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”.


Naukowa Fundacja Polpharmy to jedna z największych w Polsce organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Została założona w 2001 roku. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji, w całości pochodzą
z budżetu Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA.

Źródło: Polpharma

Czytaj także

 0