Ta przyczyna gorszej płodności u kobiet jest zaskakująca

Ta przyczyna gorszej płodności u kobiet jest zaskakująca

Dodano: 
Kobieta w ciąży, zdjęcie ilustracyjne
Kobieta w ciąży, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / BillionPhotos.com
Wśród wielu przyczyn zaburzonej płodności u kobiet naukowcy upatrują się m.in. nieswoistego zapalenia jelit (IBD), zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w Journal of Crohn's and Colitis.

Określenie choroba zapalna jelit (IBD) opisuje grupę zaburzeń, w której jelita znajdują się w strefie stanu zapalnego. Dwa główne typy IBD to wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego ogranicza się do okrężnicy lub jelita grubego. Z drugiej strony choroba Leśniowskiego-Crohna może obejmować dowolną część przewodu żołądkowo-jelitowego od jamy ustnej do odbytu. Najczęściej jednak dotyczy ostatniej części jelita cienkiego i okrężnicy.

Nieswoiste zapalenie jelit a płodność

Emma Druvefors ze Szpitala Okręgowego Ryhov w Jönköping w Szwecji i współpracownicy wykorzystali Szwedzki Krajowy Rejestr Pacjentów do zidentyfikowania 27331 kobiet z nieswoistym zapaleniem jelit (w wieku od 15 do 44 lat, w latach 1964-2014) w celu oceny różnic w płodności w porównaniu z 131 892 dopasowanymi osobami bez nieswoistego zapalenia jelit.

Naukowcy odkryli, że współczynnik dzietności u kobiet z nieswoistym zapaleniem jelit wynosił 1,52 urodzeń na 1000 w porównaniu z 1,62 u osób zdrowych. We wszystkich podtypach IBD płodność była upośledzona (iloraz ryzyka: choroba Leśniowskiego-Crohna [CD] 0,88; Niesklasyfikowane IBD [IBD-U] 0,86; wrzodziejące zapalenie jelita grubego [UC] 0,96). W badanym okresie płodność poprawiła się, z wyjątkiem kobiet z CD. Odsetek kobiet z nieswoistym zapaleniem jelit przechodzącym z jednego do drugiego porodu w porównaniu z dopasowaną kohortą był niższy na wszystkich poziomach porodów dla CD i IBD-U. U kobiet z CD ciężkość choroby, resekcja jelit i choroba odbytu negatywnie wpływały na płodność.

„Zwiększone stosowanie środków antykoncepcyjnych i zmniejszona progresja porodów przy wyższych porodach w UC sugerują, że w grę wchodzi element dobrowolnie zmniejszonej płodności” – piszą autorzy. „Co zachęcające, wpływ IBD na płodność kobiet w porównaniu z osobami zdrowymi stała się mniej wyraźna w okresie badania”.

Czytaj też:
Leczenie chorób zapalnych jelit trudniejsze u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi

Opracowała:
Źródło: Medicalxpress
-
 0

Czytaj także