Innowacje w medycynie. Zapis EKG oceni komputer a nie kardiolog?

Innowacje w medycynie. Zapis EKG oceni komputer a nie kardiolog?

Dodano: 
EKG
EKG / Źródło: Pexels / Pixabay
Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęto badanie naukowe, którego efekty za kilka lat być może pozwolą na wsparcie pracy lekarzy przez komputerową analizę sygnału elektrokardiogramu (EKG) – poinformował w czwartek 5 września WUM w przesłanym PAP komunikacie.

Badanie OVERCOME – ECG Algorithms for CRT ResponseEvaluation jest realizowane w Pododdziale Elektroterapii I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.

Zakłada ono – wyjaśnia WUM – ustalenie wzorów (ang. pattern) występujących w zapisie EKG u pacjentów poddawanych terapii resynchronizującej serca z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych opartych na sztucznej inteligencji i technologii chmurowej.

„Działania podejmowane w trakcie tego projektu naukowego obejmować będą rejestrację cyfrowego sygnału EKG wśród pacjentów poddawanych leczeniu kardiologicznemu w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM przy ul. Banacha w Warszawie” – czytamy w komunikacie.

Następnie zapisy te będą analizowane przez badaczy, a tak uzyskany materiał będzie stanowić bazę treningową dla algorytmu sztucznej inteligencji, który będzie mógł na podstawie danych wspomagać decyzje lekarzy co do postępowania terapeutycznego w przyszłości.

Jak przypomniano w komunikacie, jedną z chorób, z którą co raz częściej mierzy się społeczeństwo, jest niewydolność serca prowadząca często do zaburzeń prawidłowego jednoczesnego skurczu prawej i lewej komory serca.

„Zaburzenie to potrafimy leczyć, wykorzystując do tego wszczepialne urządzenia do resynchronizacji, które z pomocą elektrostymulacji pozwalają przywrócić prawidłowy rytm. Wyniki tego badania pozwolą nam pomóc lekarzom w doborze odpowiednich kandydatów, którym ten rodzaj leczenia pomoże w największym stopniu” – wyjaśnia WUM.

Projekt naukowy jest realizowany dzięki wsparciu z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla przedsięwzięć realizowanych wspólne przez jednostki badawcze i podmioty gospodarcze. Partnerem technologicznym kardiologów z WUM będzie krakowska firma Cardiomatics, która zajmuje się analizą cyfrowych sygnałów EKG w technologii chmurowej. „Inżynierowie i informatycy z tej firmy wspomogą lekarzy w części związanej z trenowaniem komputerów do celów rozpoznawania odpowiedzi na zaawansowaną technologicznie terapię, a także innych zaburzeń rytmu serca, takich jak bloki przedsionkowo-komorowe i odnóg pęczka Hisa czy migotanie przedsionków. Połączenie między Warszawą a Krakowem umożliwi opracowana przez Cardiomatics technologia chmurowa SaaS (ang. Software as a Service) pozwalająca na wykonywanie obliczeń i funkcjonalność oprogramowania poza siedzibą szpitala” – zapowiada WUM.

Badanie – podkreślono w komunikacie – zostało zaakceptowane przez Komisję Bioetyczną WUM, a w ostatnich dniach Narodowa Biblioteka Medyczna USA (NLM) wchodząca w skład Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) zaakceptowała protokół badania w programie ClinicalTrials.gov (id: NCT04061434).

Rekrutacja do badania już się rozpoczęła. W zespole prowadzonym przez prof. Grzegorza Opolskiego i prof. Marcina Grabowskiego pracują badacze: dr hab. n. med. Paweł Balsam, dr n. med. Łukasz Januszkiewicz, lek. Diana Paskudzka i lek. Jakub K. Rokicki. Wstępne wyniki analizy zebranych danych powinny być znane w 2020 roku.

PAP – Nauka w Polsce

Czytaj też:
Stan cywilny a ryzyko rozwoju demencji, czyli... nieoczywiste skutki rozwodu

 0

Czytaj także