Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – jeszcze można się zarejestrować

Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – jeszcze można się zarejestrować

Dodano: 
Kongres „Zdrowie Polaków 2019”
Kongres „Zdrowie Polaków 2019”
Zapraszam do udziału w I Kongresie „Zdrowie Polaków 2019”, który odbędzie się w dniach 18–19 listopada 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Idea zorganizowania I Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Trzeba podkreślić, że jest to niezwykle ważna, a jednocześnie odważna inicjatywa. Jako liderzy, ludzie sukcesu, przedstawiciele różnych specjalności nie możemy się schować i uznać, że wszystko jest niedobre. Musimy odważnie i odpowiedzialnie mówić o sprawach fundamentalnych, priorytetowych dla całego społeczeństwa, a do takich z pewnością należy szeroko rozumiana problematyka zdrowotna.

Podczas dyskusji chcemy zaprezentować nie tylko nasze osiągnięcia, lecz także podzielić się troskami oraz pokazać, że staramy się poprawić to, co jest konieczne i możliwe. Do naszych zadań należy także uświadomienie społeczeństwu, że dokonał się ogromny postęp, którego jesteśmy częścią – jako lekarze, pracownicy służby zdrowia, jej koordynatorzy i organizatorzy. Czy udało się zrealizować wszystko to, co zamierzaliśmy? Pewnie nie, jednak fakt, że przy nakładach finansowych, jakimi dysponujemy, te setki naszych osiągnięć można porównać do cudu. To słowo nie pasuje do nauki, ale jest obecne w świadomości naszej i naszych pacjentów.

facebook

Celem Kongresu jest także to, aby wszyscy – zarówno tu zebrani, jak i setki tysięcy śledzących relacje z tego wydarzenia w mediach społecznościowych, na portalach internetowych oraz w telewizji – usłyszeli, co mają do powiedzenia niekwestionowani liderzy polskiej nauki i medycyny.

Zdrowie jest naszym największym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdrowotne wśród Polaków. Do działań w tym zakresie należy włączyć: ekspertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje pacjentów. Przez ostatnie cztery lata dzięki inicjatywie wspomnianego Komitetu PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych i Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a także wsparciu wielu autorytetów naukowych i medycznych pomyślnie realizowaliśmy Wielospecjalistyczny całoroczny program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym i wsparcia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie„. Każdego lata wspólnie z dziennikarzami Polskiego Radia docieraliśmy do najdalszych zakątków naszego kraju. Odwiedziliśmy kilkaset miejscowości, udzielając bezpośredniej pomocy dziesiątkom tysięcy zgłaszających się do nas pacjentów, a także towarzyszącym im członkom ich rodzin, znajomym itp. Za pośrednictwem mediów z przekazywanych przez nas informacji skorzystały miliony osób. Zebrane podczas trasy doświadczenia oraz tysiące wykonanych i udokumentowanych badań są nie tylko najlepszym świadectwem naszych intencji i możliwości, lecz także wskazują na realne potrzeby społeczne.

Nie jesteśmy ani pierwsi, ani jedyni, inicjując naszą apolityczną dyskusję o zdrowiu. W tych obradach nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i społecznego. Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktywnych propozycji działań dla instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych, organizacji pozarządowych i pacjentów. Na kondycję naszego społeczeństwa, na budowanie w nim postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej wszyscy mamy wpływ!

W ramach Kongresu odbędzie się wiele debat i paneli. Zapoznamy się nie tylko z przełomowymi osiągnięciami, lecz także z przedstawionymi z zaangażowaniem i troską problemami, których rozwiązanie byłoby trudne bez naszego udziału, naszej wiedzy i naszych umiejętności. Choć może się okazać, że znalezienie właściwych rozwiązań będzie w tym momencie w ogóle niemożliwe. Wnioski z poszczególnych debat i paneli zostaną opracowane w ramach naszej społecznej inicjatywy i staną się punktem wyjścia do dalszych dyskusji, które będą się odbywać w naszym wspólnym, dobrze rozumianym, społecznym interesie.

Organizatorzy Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”

Czytaj też:
Eksperci: Wiedza o biobankowaniu jest mała, a to przyszłość medycyny

Źródło: Informacje prasowe
 0

Czytaj także