200 mln zł na niekomercyjne badania kliniczne w zakresie onkologii

200 mln zł na niekomercyjne badania kliniczne w zakresie onkologii

Dodano: 
Laboratorium
Laboratorium / Źródło: Fotolia / science photo
Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 200 mln zł na konkurs wspierający niekomercyjne badania kliniczne w zakresie onkologii – poinformowała ABM w poniedziałek w komunikacie.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a także przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć 17,5 mln zł. Wnioski można składać do 30.10.2020 r.

To już druga edycja konkursu, którą ogłasza Agencja Badań Medycznych. Pierwszy konkurs, ogłoszony przez ABM we wrześniu 2019 r., był poświęcony produktom leczniczym. W drugiej edycji „został poszerzony o wyroby medyczne, telemedycynę i medycynę cyfrową, a także produkty z zakresu ATMP oraz pojedyncze związki chemiczne” – informuje ABM.

Konkurs wspiera ideę innowacji w onkologii w sferze klinicznej, w ramach celów określonych w Narodowej Strategii Onkologicznej. Docelowo przyczyni się do zwiększenia dostępności najnowocześniejszych metod terapeutycznych w Polsce – napisano w komunikacie.

Jak podano, projekty będą oceniane pod kątem ich wartości naukowej, innowacyjności, wpływu na podprawę zdrowia obywateli, przewidywanych efektów ekonomicznych oraz możliwości zastosowania wyników projektu w systemie ochrony zdrowia. Oceniany będzie również potencjał jednostki pod kątem możliwości realizacji założeń naukowych projektu.

Premię punktową otrzymają projekty, w których głównym badaczem będzie osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 40. roku życia. Premiowane będą również badania kliniczne dotyczące chorób rzadkich i ultra rzadkich oraz te, których produkcja wyboru medycznego lub leku odbywa się na terenie Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie: https://abm.gov.pl/pl/konkursy.

PAP – Nauka w Polsce, Monika Witkowska

Czytaj też:
Pacjent w badaniach klinicznych

 0

Czytaj także