Zespół Diogenesa – co potrafi z nami zrobić mania?

Zespół Diogenesa – co potrafi z nami zrobić mania?

Dodano: 
Mężczyzna w pracy
Mężczyzna w pracy / Źródło: Fotolia / .shock
Zespół Diogenesa to dość tajemnicze i nietypowe zaburzenie. Nie powoduje ono objawów somatycznych, ale znacząco wpływa na zachowanie oraz sposób postrzegania rzeczywistości. W zdecydowanej większości zespół Diogenesa diagnozowany jest u seniorów. W jaki sposób rozpoznać to zaburzenie i czy jest ono niebezpieczne dla zdrowia oraz życia?

Diogenes to jeden z filozofów greckich, który prezentował dość nietypowe podejście do życia. Uwzględniało ono m.in. wyrzeczenie się wszelkich dóbr materialnych i odrzucenie wszystkiego, co miało sprawiać przyjemność. Diogenes głosił, że trzeba żyć zgodnie z naturą; sam też trzymał się tej reguły, jednak jego styl życia budził wiele sprzecznych emocji. Co wspólnego ma grecki filozof z dość tajemniczym schorzeniem?

Co to jest zespół Diogenesa?

Zespół Diogenesa to opisane po raz pierwszy w 1966 roku zaburzenie, które tak naprawdę niewiele ma wspólnego z zachowaniem starożytnego filozofa. Diogenes nie dość, że całkiem dobrze czuł się wśród ludzi, to nie zasłynął też z tego, że gromadził zbędne przedmioty, a to właśnie izolacja społeczna i zbieractwo są głównymi objawami choroby. Dlaczego więc zaburzenie związane z charakterystycznym trybem życia zyskało nazwę zespołu Diogenesa? Sekret może tkwić w tym, jakie poglądy głosił starożytny filozof, bo mają one wiele wspólnego z objawami, jakie występują u dotkniętych zespołem Diogenesa pacjentów.

Zespół Diogenesa to jedno z zaburzeń o podłożu behawioralnym, które najczęściej występuje u osób w podeszłym wieku. Zwykle diagnoza stawiana jest u osób, które ukończyły 60.rok życia, jednak zaburzenie to może też wystąpić u osób młodszych. W wielu społecznościach lokalnych spotyka się osoby chorujące na zespół Diogenesa, które zwykle uważane są za „dziwaków”, którzy z jedynie sobie znanego powodu porzucili życie zgodne z obowiązującymi normami społecznymi.

Zespół Diogenesa – przyczyny

Przyczyny wystąpienia zespołu Diogenesa nie zostały do końca poznane. Nie wiadomo, z jakiego powodu u niektórych osób w podeszłym wieku zaczynają pojawiać się zaburzenia w zachowaniu, które stają się przyczyną m.in. izolacji od osób bliskich, zaniedbywania higieny oraz zdrowia, a także dodatkowych, nietypowych zachowań np. gromadzenia różnych przedmiotów oraz śmieci. Za przyczynę wystąpienia zespołu Diogenesa uważa się m.in.:

  • pierwotne zaburzenia,
  • inne schorzenia psychiczne i zaburzenia o podłożu emocjonalnym,
  • traumatyczne przeżycia m.in. śmierć bliskiej osoby (zespół Diogenesa często diagnozowany jest u wdów i wdowców),
  • wystąpienie demencji starczej lub zespołu otępiennego.

W przypadku osób młodych, które cierpią z powodu tego zaburzenia, najczęstszą przyczyną rozwoju zespołu Diogenesa jest występowanie innych schorzeń psychicznych.

Zespół Diogenesa – objawy

Objawy zespołu Diogenesa są przede wszystkim związane z całkowitą zmianą zachowania. Osoby, u których występuje to zaburzenie, przestają o siebie dbać, zaniedbują codzienną higienę oraz całkowicie izolują się od otoczenia. Zaburzenie to powoduje zerwanie wszystkich stosunków z rodziną, sąsiadami i przyjaciółmi. Zespół Diogenesa najczęściej dotyczy osób starszych, które stają się wrogo nastawione do otoczenia, zaczynają izolować się od świata zewnętrznego i całkowicie zamykają się we własnej, chorej rzeczywistości. Charakterystycznym objawem tego zaburzenia jest gromadzenie różnych, bezwartościowych przedmiotów tzw. zbieractwo. Otoczenie osoby zaburzonej zaczyna przypominać śmietnisko, jednak dla osoby cierpiącej na zespół Diogenesa gromadzone przedmioty mają bardzo dużą wartość. Mania może przybierać różną postać i cechować się odmiennym przebiegiem, jednak zawsze staje się przyczyną całkowitego wycofania się osoby zaburzonej oraz diametralnej zmiany jej zachowania. Do typowych objawów zespołu Diogenesa zalicza się także zaniedbania żywieniowe, które nie muszą mieć związku ze złą sytuacją materialną, bo spore grono osób zaburzonych to ludzie dobrze sytuowani.

Podsumowując, zespół Diogenesa jest utrapieniem nie tylko dla samej osoby zaburzonej, ale także dla jej rodziny i najbliższego otoczenia. Towarzyszące mu zbieractwo powoduje zagrożenie epidemiczne, które związane jest z plagą insektów oraz gryzoni, które mogą roznosić różne choroby. Co więcej, osoby „chore” nie dostrzegają problemu i odbierają wszystkie próby pomocy jako zagrożenie. Z tego względu często występuje u nich agresja, co staje się dodatkowym problemem nie tylko dla dotkniętych zaburzeniem osób, ale także ich najbliższego otoczenia.

Czytaj także:
Cukier a zdrowie serca – co powinny wiedzieć kobiety?

Czytaj także

 0