Czy twoja praca cię zabija? Stres i brak autonomii mogą prowadzić do depresji, a nawet śmierci

Czy twoja praca cię zabija? Stres i brak autonomii mogą prowadzić do depresji, a nawet śmierci

Dodano: 
Kobieta przy komputerze
Kobieta przy komputerze / Źródło: Pexels / energepic.com
Nowe badanie z Indiana University Kelley School of Business wykazało, że nasze zdrowie psychiczne i śmiertelność mają silną korelację z ilością autonomii, jaką mamy w naszej pracy, naszym obciążeniem pracą i wymaganiami zawodowymi, a także naszą zdolnością poznawczą do sprostania tym wymaganiom.

„Gdy zapotrzebowanie na pracę przewyższa kontrolę, jaką daje praca lub zdolność osoby do sprostania tym wymaganiom, następuje pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, a tym samym większe prawdopodobieństwo śmierci” – powiedział Erik Gonzalez-Mulé z Kelley School oraz główny autor artykułu.

„Zbadaliśmy, w jaki sposób kontrola pracy lub stopień autonomii pracowników w pracy oraz zdolność poznawcza lub zdolność ludzi do uczenia się i rozwiązywania problemów – wpływają na to, jak stresory w pracy, takie jak presja czasu lub obciążenie pracą, wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz ostatecznie śmierć” – powiedział. „Odkryliśmy, że stresory w pracy zwiększają ryzyko depresji i zgonu w wyniku pracy, w której pracownicy mają niewielką kontrolę lub dla osób o niższych zdolnościach poznawczych”.

Z drugiej strony Gonzalez-Mulé i jego współautorka badań, Bethany Cockburn, asystent profesora na Northern Illinois University, odkryli, że zapotrzebowanie na pracę skutkuje lepszym zdrowiem fizycznym i niższym prawdopodobieństwem śmierci w połączeniu z większą kontrolą obowiązków zawodowych.

„Uważamy, że dzieje się tak, ponieważ kontrola pracy i zdolności poznawcze działają jako zasoby, które pomagają ludziom radzić sobie ze stresemw pracy” – powiedział Gonzalez-Mulé. „Kontrola pracy umożliwia ludziom ustalanie własnych harmonogramów i ustalanie priorytetów pracy w sposób, który pomaga im osiągnąć swoje cele pracy, a ludzie są w stanie lepiej dostosować się do wymagań stresującej pracy i znaleźć sposoby radzenia sobie ze stresem”.

Czy twoja praca cię zabija?

Badanie zostało opublikowane na łamach Journal of Applied Psychology. Jest to kontynuacja wcześniejszych badań pary opublikowanych w 2017 r., które były pierwszym badaniem w dziedzinie zarządzania i psychologii stosowanej w celu zbadania związku między cechami pracy a umieralnością.

Naukowcy wykorzystali dane pochodzące od 3148 mieszkańców Wisconsin, którzy wzięli udział w reprezentatywnym dla kraju podłużnym wieku średnim w badaniu amerykańskim. Spośród osób objętych próbą 211 uczestników zmarło podczas 20-letniego badania.

Menedżerowie powinni zapewnić pracownikom pracującym w wymagających miejscach większą kontrolę, a w zawodach, w których jest to niewykonalne, proporcjonalne zmniejszenie zapotrzebowania. Na przykład pozwalając pracownikom na ustalanie własnych celów lub decydowanie o tym, jak wykonywać swoją pracę, lub ograniczać liczbę pracowników – twierdzą badacze. Organizacje powinny wybierać osoby o wysokich zdolnościach poznawczych do wymagających zadań. W ten sposób skorzystają ze zwiększonej wydajności pracy związanej z bardziej inteligentnymi pracownikami, mając jednocześnie zdrowszą siłę roboczą.

COVID-19 może powodować więcej problemów ze zdrowiem psychicznym, dlatego szczególnie ważne jest, aby praca nie pogarszała tych problemów” – powiedział Gonzalez-Mulé. „Obejmuje to zarządzanie i być może ograniczanie wymagań wobec pracowników, świadomość zdolności poznawczych pracowników do radzenia sobie z wymaganiami i zapewnienie pracownikom autonomii są jeszcze ważniejsze niż przed rozpoczęciem pandemii”.

Czytaj też:
To ćwiczenie łagodzi objawy depresyjne u osób z innymi problemami ze zdrowiem psychicznym

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także