Naukowcy: Jeśli jesteś dobry z matematyki, łatwiej będzie ci rzucić palenie

Naukowcy: Jeśli jesteś dobry z matematyki, łatwiej będzie ci rzucić palenie

Dodano: 
Papierosy
Papierosy / Źródło: Fotolia / BillionPhotos.com
Naukowcy odkryli, że palacze, którzy uzyskali wyższy wynik testu umiejętności matematycznych, częściej niż inni twierdzą, że zamierzają rzucić palenie. Powód? Mieli lepszą pamięć liczb związanych z ryzykiem palenia, co doprowadziło do dostrzeżenia większego ryzyka związanego z paleniem, a następnie większej chęci rzucenia palenia.

„Ludzie, którzy mieli lepsze umiejętności matematyczne, pamiętali bardziej przerażające liczby dotyczące ryzyka związanego z paleniem, które im przedstawiliśmy, i to robiło różnicę” – powiedziała Brittany Shoots-Reinhard, główna autorka badań i asystentka profesora psychologii na Ohio State University. Jak mówi Shoots-Reinhard, to badanie jest jednym z nielicznych, które łączy talent matematyczny i palenie. „Wyniki te mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego w wielu badaniach stwierdzono, że palacze, którzy są lepiej wykształceni, są bardziej skłonni do rzucenia palenia” – powiedziała. Badanie zostało niedawno opublikowane online w czasopiśmie Health Psychology.

Lubisz liczby? Szybciej zerwiesz z nałogiem

W badaniach wzięło udział 696 dorosłych palaczy w Stanach Zjednoczonych. Na początku sesji uczestnicy otrzymali krótki, znormalizowany test liczenia pomiarowego. Następnie uczestnikom pokazano osiem różnych etykiet ostrzegawczych przed papierosami, cztery razy każda. Etykiety ostrzegawcze zawierały różne obrazy, takie jak nagrobek lub zdjęcie uszkodzonego płuca.

Każda etykieta zawierała także ostrzeżenie (np. „palenie może cię zabić”) wraz z informacją o prawdopodobieństwie ryzyka dla palaczy i niepalących. Na przykład „75,4 procent palaczy umrze przed 85. rokiem życia, w porównaniu z 53,7 procent osób niepalących”.

W różnych punktach uczestnicy byli proszeni o ocenę swoich reakcji emocjonalnych na każdą etykietę, wiarygodności każdej etykiety i osobistego znaczenia każdej etykiety.

Bezpośrednio po eksperymencie lub sześć tygodni później uczestnicy odpowiedzieli na wiele pytań zaprojektowanych w celu sprawdzenia, ile pamiętają z podanych im informacji o ryzyku. Zadawano im również pytania oceniające ich postrzeganie, jak wysokie jest ryzyko związane z paleniem, oraz oceniające prawdopodobieństwo, że według nich rzucą palenie w ciągu najbliższych 30 dni lub następnego roku.

Chociaż nie było to przedmiotem tego badania, ustalenia potwierdziły wcześniejsze badania sugerujące, że pamięć dla etykiet ostrzegawczych o wysokiej emocji (tych, które miały obrazy graficzne, takie jak chore płuco) była niższa bezpośrednio po eksperymencie niż pamięć dla ostrzeżenia o niskiej emocji etykiety (z grafiką taką jak nagrobek).

Jednak pamięć dla etykiet graficznych spadła mniej w przypadku testowanych sześć tygodni później niż dla tych, które pokazały mniej obrazów graficznych. Ale poza efektami zdjęć uczestnicy, którzy uzyskali wyższe wyniki matematyczne, zwykle mieli lepszą pamięć ryzyka związanego z paleniem, w tym pamiętali statystyki. Było to związane z większym postrzeganiem ryzyka i zamiarami rezygnacji.

Czytaj też:
COVID-19 może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także