Wirus Cristoli – nowe zagrożenie. Czy jest groźniejszy od koronawirusa?

Wirus Cristoli – nowe zagrożenie. Czy jest groźniejszy od koronawirusa?

Dodano: 
Szpital, zdjęcie ilustracyjne
Szpital, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Unsplash / Hush Naidoo
Nowy wirus Cristoli został zidentyfikowany u pacjentki z obniżoną odpornością ze śmiertelnym zapaleniem mózgu. Sekwencjonowanie genomu pełnej długości ujawniło ekspresję czynnika wirulencji na wysokim poziomie, prawdopodobnie wyjaśniając nasilenie infekcji. Do diagnozy wykorzystano te same metody, co w przypadku koronawirusa.

58-letnia kobieta mieszkająca w Paryżu we Francji została hospitalizowana we wrześniu 2018 r. z powodu gorączki opornej na działanie amoksycyliny i kwasu klawulanowego. Przeżyła w przeszłości całkowitą remisję chłoniaka nieziarniczego, zdekompensowaną marskość wątroby związaną z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby leczonym syrolimusem, być może wrodzoną hipogammaglobulinemią związaną z limfopią B, a także epizody chorób dolnych dróg oddechowych i infekcje przewodu pokarmowego w latach poprzedzających jej przyjęcie.

Kobieta podróżowała do Włoch i odbyła rejs po Morzu Śródziemnym latem 2017 r. Chociaż jej gorączka obniżyła się po terapii ofloksacyną, kobieta została ponownie przyjęta do szpitala w październiku 2018 r. z powodu pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, anoreksji i upośledzenia psychoruchowego. Doświadczane przez nią objawy neurologiczne pogorszyły się w ciągu następnych 6 miesięcy. Wiele elektroencefalogramów wykazało niespecyficzne spowolnienie rytmu tła. Wyniki badań licznych próbek płynu mózgowo-rdzeniowego wykazały jedynie wzrost poziomu interferonu α, nie zidentyfikowano natomiast żadnego czynnika mikrobiologicznego.

W marcu 2019 r. u pacjentki wykonano biopsję mózgu w celu przetestowania metagenomiki tzw. strzelby genowej. Stan pacjentki nadal się pogarszał. Finalnie zmarła na oddziale intensywnej terapii 27 marca 2019 r.

Co było przyczyną śmierci?

Orthobunyavirus jest to rodzaj wirusa z rodziny Peribunyaviridae. Obejmuje ona liczne wirusy, najczęściej przenoszone przez komary. Nowi członkowie tej rodziny są regularnie odkrywani, ale większość z nich nie jest chorobotwórcza. Globalne ocieplenie oznacza zmiany w rozmieszczeniu ich wektorów, prawdopodobnie narażając ludzi na pojawienie się nowych chorób. Tak też było w przypadku francuskiej pacjentki. Naukowcy opracowali oryginalną metodę opartą na tzw. strzelbie genowej (MetaMIC) w celu diagnozowania infekcji bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i pasożytniczych z dowolnego płynu lub tkanki ludzkiej. Zastosowali tę metodę w celu odkrycia nieznanego wcześniej członka rodziny wirusów Cristoli, u pacjentki ze śmiertelnym zapaleniem mózgu. Badanie zostało zatwierdzone przez Créteil Institutional Review Board we Francji.

Czytaj też:
Pandemia koronawirusa. „Zostań w domu, ale nie przestawaj ćwiczyć” – zalecają naukowcy
Czytaj też:
Naukowcy zbadali, czy powszechne leczenie raka pogarsza zakażenia koronawirusem
Czytaj też:
Lekarze ostrzegają przed drugą falą epidemii. „Realne zagrożenie”

Źródło: ncbi.nlm.nih.gov
+
 0

Czytaj także