5 sytuacji, w których farmaceuta może odmówić realizacji recepty

5 sytuacji, w których farmaceuta może odmówić realizacji recepty

Dodano: 5
Farmaceutka, apteka
Farmaceutka, apteka / Źródło: Fotolia / Kzenon
Udając się z receptą do apteki, oczekujemy, że zostanie nam wydany przepisany przez lekarza lek. Niestety, czasami może się zdarzyć, że farmaceuta odmówi realizacji recepty. W jakich sytuacjach nie otrzymamy przepisanego przez lekarza leku?

Prawo farmaceutyczne jasno określa sytuacje, w których farmaceuta może odmówić realizacji recepty. Dla osoby, która udaje się do apteki w celu zakupu leków, odmowa ich wydania może z pozoru wydawać się wręcz nieprawdopodobna, jednak czasami w grę wchodzi zdrowie i życie pacjenta. Kiedy farmaceuta ma prawo lub wręcz zobowiązany jest do odmowy realizacji recepty?

Dlaczego farmaceuta odmawia realizacji recepty?

Odmowa realizacji recepty może dotyczyć każdego z nas. Przesłanką do podjęcia takiej decyzji przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego może być zarówno błędnie wystawiona recepta, jak i np. klauzula zdrowia oraz klauzula sumienia, ale nie tylko. Sprawdź, w jakich sytuacjach farmaceuta może nie zrealizować recepty.

Kiedy farmaceuta może odmówić realizacji recepty?

1. Błędnie wystawiona recepta

Realizacja recepty nie zależy jedynie od dobrej woli pracownika apteki. W wielu przypadkach odmowa wydania leku jest uzasadniona troską o zdrowie i życie pacjenta. Zdarza się tak m.in. w przypadku, gdy recepta została wystawiona w nieprawidłowy sposób, np. nie ma na niej wpisanej dawki leku.

Po ostatnich zmianach i zastąpieniu odręcznie wypisywanych (często nieczytelnych) recept receptami komputerowymi farmaceuci nie mają wprawdzie problemu z odczytaniem nazwy czy dawki leku, jednak zdarzają się inne problemy, które mogą sprawić, że odejdziemy od okienka w aptece bez naszego leku. Jednym z takich błędów jest nieprawidłowa refundacja leku oraz podejrzenie, że recepta może być sfałszowana, co zdarza się coraz częściej i dotyczy przede wszystkim leków psychotropowych oraz leków o działaniu narkotycznym.

2. Klauzula zdrowia

Klauzula zdrowia nakazuje farmaceucie poinformowanie pacjenta o ewentualnym niebezpieczeństwie, które związane jest z przyjęciem przepisanego mu leku. W sytuacji, gdy lek może zagrażać zdrowiu i życiu, a zostanie wydany pacjentowi, farmaceuta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Tego typu sytuacje zdarzają się przede wszystkim, gdy farmaceuta podejrzewa, że lek (nie tylko na receptę) może zostać wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem. Przykładem mogą być dostępne przez wiele lat bez recepty syropy na kaszel, które stosowane były np. przez nastolatków w celach odurzających.

3. Klauzula sumienia

Klauzula sumienia pozwala na to, aby farmaceuta odmówił realizacji recepty. W przeciwieństwie do np. lekarzy i pielęgniarek klauzuli sumienia nie uwzględnia ustawa Prawo farmaceutyczne, jednak pracownicy aptek mogą powołać się na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, dokładnie 53 artykuł, który zapewnia wolność sumienia i religii. Klauzula sumienia w przypadku farmaceutów stosowana jest najczęściej w celu odmowy sprzedaży leków antykoncepcyjnych i tabletki „dzień po”, która uniemożliwia zapłodnienie w przypadku odbycia ryzykownego stosunku seksualnego.

4. Brak możliwości sporządzenia leku recepturowego

Nie w każdej aptece kupimy lek recepturowy, czyli przygotowywany przez farmaceutę. Związane jest to np. z brakiem uprawnień pracowników do jego sporządzenia, koniecznością wprowadzenia zmian w recepturze (np. z powodu braku jakiegoś składnika) lub zbyt długim czasem, który upłynął od momentu sporządzenia leku i zgłoszenia się po jego odbiór.

5. Wiek osoby chcącej zrealizować receptę

Wiek osoby chcącej zakupić lek na receptę także może być powodem odmowy jej realizacji. Zgodnie z Prawem farmaceutycznym farmaceuta może odmówić wydania leku, jeżeli pacjent, który chce zrealizować receptę, nie ukończył 13. roku życia i nie ma tutaj znaczenia rodzaj kupowanych leków.

Podobne prawo stosowane jest obecnie w przypadku leków dostępnych bez recepty, które mogą wykazywać działanie psychoaktywne np. leków z pseudoefedryną i kodeiną – nie są one dostępne dla osób poniżej 18.roku życia i farmaceuta ma obowiązek zażądać okazania dokumentu, który potwierdzi pełnoletność chcącej je kupić osoby.

Czytaj też:
Zwykły ból czy już choroba? Czym jest przeczulica?

 5
 • maximusim   IP
  Leki recepturowe kupuję zawsze w aptekach DOZ, tam nigdy mi nie odmówiono i były bardzo szybko, praktycznie z dnia na dzień.
  Dodaj odpowiedź 0 2
    Odpowiedzi: 0
  • Aptekarz   IP
   Kto pisał ten tekst? Jaka klauzula sumienia dla farmaceuty? Wstyd dla redakcji, że od pół nie poprawia nieścisłości w tym tekście.
   Dodaj odpowiedź 6 0
     Odpowiedzi: 0
   • PogromcaMitów   IP
    Klauzula sumienia nie przysługuje farmaceutom!
    Nie można powoływać się na wolność sumienia automatycznie i bezrefleksyjnie w każdej niewygodnej sytuacji, gdyż ograniczają ją inne wolności i prawa zapisane w Konstytucji.
    Konflikty interesów rozwiązuje się zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie Zasadniczej (proporcjonalność, konieczność respektowania praw innej osoby itd., art. 31 ust. 3 Konstytucji). Rozwiązaniem takich potencjalnych kolizji jest określona regulacja ustawowa, np. dot. wykonywania zawodów.
    Ani w prawie, ani praktyce orzeczniczej nie znajdziemy oceny sprzedaży m.in. środków antykoncepcyjnych jako zachowania naruszającego integralność moralną farmaceuty.
    Ponadto w przypadku leków na receptę, farmaceuta ma – w świetle prawa – wręcz obowiązek wykonania polecenia lekarza/lekarki, a o zażyciu antykoncepcji decyduje sumienie pacjentki.
    Dodaj odpowiedź 6 0
      Odpowiedzi: 0
    • Farmaceutką   IP
     Kto to pisał?? Jak na recepcie nie ma dawki leku to, zgodnie z prawem, wydaje się najmniejszą dostępną dawkę. Nieprawidłowa odpłatność?? Farmaceutów to nie interesuje, wydaje się z odpłatnością, jaką zapisał lekarz, on jest od tego, żeby stwierdzić czy pacjentowi przysługuje zniżka ze względu na wskazania chorobowe. Klauzula sumienia? Żart. Pociągniecie farmaceuty do odpowiedzialności za skutki zażycia leku, który przepisał lekarz??? Mega żart. My nie mamy wglądu w kartę pacjenta, nie wiemy z jakiej przyczyny lek został zapisany, lekarz za to odpowiada... Następnym razem niech "dziennikarz" się lepiej doinformuje, najlepiej bezpośrednio u źródła a nie pisze takie kocopoły...
     Dodaj odpowiedź 7 0
       Odpowiedzi: 0
     • Klient apteki   IP
      Nie ma żadnej klauzuli sumienia dla farmaceutów. Nie da się prawnie uzasadnić konstytucją ograniczania wolności innych w imię prawa, które tę wolność nadaje. Wydawanie leków zgodnie z prawem farmaceutycznym jest określone tylko przez to prawo, farmaceucie nic do tego, że wydaje lek, który mu się nie podoba. To tak jakby kioskarz z siecówki nie sprzedawał produktów, bo mu się nie podobają, a ma taki obowiązek prawny wynikający z warunków zatrudnienia. Czy ten portal jest ideologiczny, czy po po prostu artykuł pisał fanatyk albo nieuk?
      Dodaj odpowiedź 9 0
        Odpowiedzi: 0

      Czytaj także