Nowe badanie zweryfikowało, czy aspiryna chroni przed rozwojem depresji

Nowe badanie zweryfikowało, czy aspiryna chroni przed rozwojem depresji

Dodano: 
Telefon dla seniora
Telefon dla seniora / Źródło: Pixabay / sabinevanerp
Uważa się, że depresja jest związana z podwyższonym stanem zapalnym, który może poprzedzać jej początek. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy niskie dawki aspiryny są w stanie zapobiec wystąpieniu depresji u osób starszych.

Czy istnieją metody zapobiegania depresji?

Na potencjalną rolę stanu zapalnego w rozwoju depresji wskazuje częstsze jej występowanie u osób z chorobami zapalnymi. Niektóre dane przedkliniczne sugerują przeciwdepresyjne działanie aspiryny, co jest poparte obserwacjami, iż u osób leczonych aspiryną depresja może występować rzadziej. Obecnie nie ma farmakologicznych sposobów zapobiegania (zapobiegania, nie leczenia) depresji opartych na dowodach naukowych. W profilaktyce depresji stosuje się metody psychoterapeutyczne, poznawcze terapie behawioralne u osób, które wykazują wczesne objawy depresyjne lub są w początkowym stadium depresji.

Aspiryna a depresja

Na łamach JAMA Psychiatry ukazały się wyniki badania, w którym porównano zastosowanie aspiryny i placebo w prewencji depresji u osób starszych. Celem badania było sprawdzenie, czy niskie dawki aspiryny (100 mg) zmniejszają ryzyko depresji u zdrowych starszych dorosłych. Uczestników badania w wieku powyżej 65. roku życia losowo przydzielono do grup stosujących aspirynę lub placebo. Wystąpienie depresji diagnozowano, gdy u pacjenta stwierdzono przynajmniej 8 punktów na 10 w skali CES-D-10 (ang. Center for Epidemiologic Studies Depression 10-item scale). Nie odnotowano istotnej różnicy między obiema grupami badanych w częstości i nasileniu występowania depresji. Niskie dawki aspiryny nie wykazały działania ochronnego przed rozwojem depresji u seniorów.

Czytaj także:
Negatywne myślenie może zwiększać ryzyko demencji

Czytaj także

 0