Inwestycja w zdrowie inwestycją w Śląsk. Kompleksowa odpowiedź Podbeskidzia na potrzeby Polaków w czasach pandemii

Inwestycja w zdrowie inwestycją w Śląsk. Kompleksowa odpowiedź Podbeskidzia na potrzeby Polaków w czasach pandemii

Dodano: 
Hotel Wilga – Uzdrowisko Ustroń
Hotel Wilga – Uzdrowisko Ustroń Źródło: Materiały prasowe
Województwo śląskie jest ewenementem w skali kraju w obszarze zabezpieczenia systemu ochrony zdrowia i skoordynowanej opieki medycznej opartej o najwyższe standardy. Rozwój infrastruktury Uzdrowiska Ustroń jest wyjściem naprzeciw potrzebom systemowym, zabezpieczeniem śląskiej służby zdrowia oraz zapewnieniem najlepszej jakości opieki nad pacjentem.

W ośrodku powstało już wiele nowych miejsc pracy, te i nowe wakaty będą wspierać lokalne kształcenie. Kontynuacja historycznych planów rozbudowy Uzdrowiska Ustroń spójna z architekturą otoczenia ma wzbogacić panoramę kompleksu. Rozwój ośrodka ma być oparty na tradycji i dbałości o potrzeby lokalnej społeczności. Na temat modernizacji „Uzdrowiska Ustroń” i planów rozwoju zarząd uzdrowiska, włodarze miasta oraz potomkowie architektów Zawodzia rozmawiali podczas konferencji zorganizowanej w Hotelu Wilga, na terenie kompleksu 10 września 2021.

Uzdrowisko Ustroń to zakątek, do którego ściągają nie tylko pacjenci i osoby starsze, by korzystać z szerokiej oferty zabiegów zdrowotnych i pielęgnacyjnych, ale także miejsce, w którym rodziny z dziećmi mają szansę by odpocząć i zrelaksować się. Ustroń jako miejsce urlopowego wypoczynku wybierają również młodzi, wymagający i dbający o zdrowie Polacy. Historyczne materiały z budowy tego kompleksu zebrane przez Towarzystwo Miłośników Zawodzia oraz kadry z filmu dokumentalnego „Ustroń. Architektura Zawodzia” są piękną pocztówką tego regionu, który rozwija się już od 20 lat.

Opieka zdrowotna oparta na jakości – nowy standard

Podczas pandemii kardiologia stanęła przed dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że to pacjenci kardiologiczni są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg COVID-19. Należy podkreślić jak ważną rolę odgrywa opieka skoordynowana, której prowadzenie w trakcie pandemii było szczególnie utrudnione. Doświadczenie pokazało jednak, że są ośrodki, które radzą sobie z wyzwaniami, które postawiła pandemia COVID-19. Ten trudny dla służby zdrowia czas dobitnie pokazał, że partnerstwo publiczno–prywatne jest zabezpieczeniem zdrowotnym dla regionu, zwłaszcza w niestabilnych czasach. Potwierdzeniem tego było wsparcie Uzdrowiska Ustroń podczas pandemii w postaci wydzielenia specjalnych miejsc leczenia dla pacjentów chorujących na COVID-19, a także możliwość rehabilitacji po chorobie w ramach współpracy NFZ i „Uzdrowiska Ustroń”. Ośrodek chce kontynuować te działania i jeszcze bardziej wspierać służbę zdrowia w skoordynowanej opiece. Dzięki ciągłemu rozwojowi architektury i planowanej wielkiej na skalę europejską inwestycji dostęp do koordynowanej opartej o jakość opieki zdrowotnej będzie jeszcze szerszy.

Hotel Równica – Uzdrowisko Ustroń

To właśnie tu w „Uzdrowisku Ustroń” na Górnym Zawodziu 20 lat temu, wybitni profesorowie wpadli na pomysł założenia prywatnej klinik kardiologicznej. Raptem dziesięć lat później grupa American Heart of Poland stanęła przed wyzwaniem prywatyzacji uzdrowiska. Przyświecała jej myśl, że sieć leczenia kardiologicznego w różnych miejscach na mapie Polski będzie miała swoją kontynuację w „Uzdrowisku Ustroń”. Województwo śląskie radzi sobie wzorowo z prowadzeniem opieki koordynowanej, tak ważnej w leczeniu pacjentów. Stanęliśmy przed kolejnymi wyzwaniami. Patrząc na statystyki, „Uzdrowisko Ustroń” w ciągu roku ma średnio 96% zajętości łóżek. Liczba chętnych na przyjazd do Ustronia rośnie. To niezwykła przyjemność żeby dziś ogłosić, że po dogłębnych analizach podjęliśmy decyzję, o tym
by kontynuować dzieło wielkich architektów ustronia. Dlatego grupa American Heart of Poland zdecydowała się na rozwój i modernizację kompleksu, zgodnie z historycznymi planami. Patrząc
z perspektywy pacjentów, społeczeństwa, systemu opieki zdrowotnej, uważam że nie ma lepszego momentu na podjęcie takich kroków”. – mówił podczas konferencji prezes zarządu American Heart of Poland, Adam Szlachta.

Ustroń miastem zdrowego rozwoju

Każdy region Polski ma charakterystyczne potrzeby i priorytety w rozwoju. Tym co łączy każde miasto, powiat, województwo jest potrzeba dobrze zorganizowanego zabezpieczenia zdrowotnego. Bez niego miasto nie może się dynamicznie rozwijać bo to społeczność lokalna ma największy wpływ na ten rozwój. Czasy pandemii uwydatniły potrzeby służby zdrowia. Problemem placówek w całej Polsce
są braki kadrowe, dlatego też działania Uzdrowiska Ustroń mają na celu wsparcie edukacji sprofilowanej na pielęgniarstwo, hotelarstwo i gastronomię, tworząc tym samym nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Benefitami dla lokalnej społeczności stają się możliwości kształcenia, rozwoju oraz kariery zawodowej. Szczególnie ważne w dobie kryzysu ochrony zdrowia pielęgniarstwo to zawód, który grupa AHP wspiera w rozwoju. Uzdrowisko opiera swój rozwój na wysokiej odpowiedzialności ekologicznej i społecznej. Zmodernizowana infrastruktura, która nie zaburza przestrzeni przyrodniczej i panoramy Ustronia przyciąga turystów, już nie tylko seniorów, ale całe rodziny. Dzięki turystyce możliwa jest promocja produktów regionalnych, która wspiera lokalnych producentów. Dobre partnerstwo z włodarzami miasta Ustroń, które trwa już 20 lat jest podstawą rozwoju.

„Czasy się zmieniają, a wraz z nimi postrzeganie turystyki, również tej uzdrowiskowej. Dzisiaj przyjeżdżamy nie do pięciogwiazdkowych hoteli, a do pięciogwiazdkowych miejscowości. Ustroń
i uzdrowisko tworzą tradycję historyczną, o której wszyscy pamiętamy, ale czasy się zmieniają, a my również musimy się zmieniać. Polityka miasta opiera się na zrównoważonym rozwoju i ekologii, a także potencjale ludzi, którzy mieszkają w Ustroniu i tworzą go wspólnie z nami. Bardzo istotne dla nas jest budowanie nowego wizerunku Ustronia jako miasta nie tylko uzdrowiskowego, ale takiego, do którego ściągają również turyści młodsi, dbający o zdrowie i profilaktykę, a także całe rodziny. Nasze plany skupiają się na poszerzeniu profilu turystów, którzy przyjeżdżają do Ustronia. Warto podkreślić,
że w 2019 roku Ustroń przyjął ponad milion noclegów! Pod względem bazy ilości miejsc do noclegu zajmujemy czołowe miejsca w rankingach. Brakuje nam jeszcze tylko hoteli pięciogwiazdkowych
i szerszej infrastruktury. Bazę zdrowotną mamy już doskonałą. To 450 lekarzy na 16 tysięcy mieszkańców, co stanowi ewenement w skali kraju”. – mówił burmistrz Ustronia, Przemysław Korcz.

Modernizacja na fundamencie tradycji

Specyfika Zawodzia jest unikatowa i doceniana nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wobec planu rozwoju zawsze rodzi się pytanie „Czy można modernizować na fundamencie tradycji?”. Pierwotna wizja architektoniczna „Uzdrowiska Ustroń” jest podstawą modernizacji kompleksu i kontynuacją historycznego projektu wybitnych architektów: Henryka Buszko i Aleksandra Franty. Rozwój Ośrodka będzie oparty na historii i tradycji, a najważniejszym jego celem jest spełnienie potrzeb lokalnej społeczności. Nad realizacją projektu czuwać będzie Stowarzyszenie Architektów Polskich, którego rolę doceniają właściciele uzdrowiska i władze grupy American Heart of Poland. Symbolem pamięci
o legendarnych architektach będzie pomnik, który stanie pod „Równicą”. Uczestnikami konferencji byli potomkowie wybitnych architektów: Aleksandra Franty i Henryka Buszko, którzy wspominali plany swoich ojców i nie kryli entuzjazmu związanego z rozwojem „Uzdrowiska Ustroń” zgodnie
z historycznym planem ich ojców.

Kompleks uzdrowiskowy, który powstawał w ciągu lat został naszkicowany w kilka miesięcy. To był pomysł, jak rzucić kamienie na zbocze Równicy. Ustroń, który zawsze pełnił funkcje uzdrowiskowe został przedstawiony, jako miejsce, w którym uzdrowisko ma nabrać nowego rozmiaru. Ustroń ma niebywały potencjał turystyczny, a samo uzdrowisko jest funkcją, która w tym mieście zaistniała i dzięki temu to miasto żyje. Czasy się zmieniają, świat idzie do przodu. Od czasu kiedy American Heart of Poland stało się właścicielem szpitala uzdrowiskowego nastąpił rozwój, który trwa ciągle od dwudziestu już lat. Sam uczestniczyłem przy tych projektach. Kompleks osiągnął wysoką ocenę w kontekście rankingów architektury światowej. Uważam, że podjęcie działań modernizacyjnych jest koniecznością, ale też szansą, że zrobimy to w sposób taki, który przysłuży się społeczności, która tworzy Ustroń, zgodnie z historyczną wizją naszych ojców.” – mówił podczas konferencji syn Aleksandra Franty, Piotr Franta.

Źródło: Materiały prasowe
 0

Czytaj także