Pasta z łososia zanieczyszczona tlenkiem etylenu. Stanowcza reakcja GIS

Pasta z łososia zanieczyszczona tlenkiem etylenu. Stanowcza reakcja GIS

Dodano: 
Wycofana przez GIS pasta z łososia
Wycofana przez GIS pasta z łososia Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wycofał z obrotu partię pasty z łososia marki Abba ze względu na jej zanieczyszczenie rakotwórczym składnikiem.

Firma Orkla Foods Sweden poinformowała Główny Inspektor Sanitarny wycofaniu niektórych partii pasty z łososia 145 g marki Abba. Powodem było zastosowanie do jej produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

„Do Polski zostały dostarczone dwie kwestionowane partie produktu, z których jedna została zablokowana w całości, a druga została wprowadzona do obrotu, zanim odbiorca w Polsce uzyskał informację o zanieczyszczeniu – partia ta jest wycofywana” – informuje GIS.

Szczegóły dotyczące wycofywanej partii:

  • Nazwa produktu: Pasta z łososia 145 g marki Abba
  • Numer partii: 0000030030
  • Data minimalnej trwałości: 24.08.2022
  • Producent: Orkla Foods Sweden Isbergs gata 9B Malmö

Wycofana przez GIS pasta z łososia

Czym jest tlenek etylenu?

Jest to niebezpieczna substancja, która może mieć działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość. Została ona sklasyfikowana jako substancja kategorii 1B zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008. Tlenku etylenu żywa się przy produkcji: rozpuszczalników, płynów zapobiegających zamarzaniu, tekstyliów, detergentów, klejów, pianek poliuretanowych i farmaceutyków. Konsekwencje zatrucia tlenkiem etylenu to m.in. zatrucie organizmu w przypadku połknięcia, poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu czy uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Tlenek etylenu jest niedozwolony do stosowania w żywności w jakiejkolwiek ilości na terenie Unii Europejskiej. GIS wskazuje jasno, by nie spożywać wyrobów, co do których istnieje podejrzenie skażenia tlenkiem etylenu.

Czytaj też:
Pasta jajeczna: jak zrobić wiosenne kanapki? 3 przepisy

Źródło: GIS
 0

Czytaj także