Mniejsza aktywność i przybieranie na wadze – powszechne wady dorosłości?

Mniejsza aktywność i przybieranie na wadze – powszechne wady dorosłości?

Dodano: 
otyłość
otyłość / Źródło: Pixabay / Tumisu
Opuszczenie szkoły i znalezienie pracy prowadzą do spadku aktywności fizycznej, a bycie matką wiąże się ze zwiększonym przybieraniem na wadze, jak donoszą naukowcy z University of Cambridge.

Wiele osób ma tendencję do przybierania na wadze, gdy wychodzi z okresu dojrzewania i przechodzi w dorosłość i to jest czas, w którym poziom otyłości rośnie najszybciej. Przyrost masy ciała jest związany ze zmianami diety i aktywności fizycznej podczas wydarzeń życiowych we wczesnej dorosłości, w tym ze przejścia ze szkoły do ​​dalszej edukacji i zatrudnienia, nawiązania nowych relacji i spłodzenia dzieci.

Naukowcy z Centre for Diet and Activity Research (CEDAR) w Cambridge przyglądali się zmianom aktywności fizycznej, diety i masy ciała, gdy młodzi dorośli przechodzą z edukacji do pracy i stają się rodzicami. Przeprowadzili systematyczne przeglądy i metaanalizy istniejącej literatury naukowej – podejścia te pozwoliły im na porównanie i konsolidację wyników wielu często sprzecznych badań w celu uzyskania bardziej wiarygodnych wniosków.

Czytaj też:
Jaka wersja postu przerywanego daje najlepsze efekty w odchudzaniu?

Opuszczenie szkoły

W pierwszym z dwóch badań zespół przyjrzał się dowodom związanym z przejściem ze szkoły średniej na studia lub do zatrudnienia oraz tego, jak wpływa to na masę ciała, dietę i aktywność fizyczną. W sumie znaleziono 19 badań obejmujących osoby w wieku 15-35 lat, z których 17 oceniło zmiany aktywności fizycznej, masy ciała i zachowań związanych z dietą lub jedzeniem.

Zespół stwierdził, że kończenie szkoły średniej wiązało się ze spadkiem o siedem minut dziennie umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej. Spadek ten był większy u mężczyzn niż u kobiet (spadek o 16,4 minuty dziennie u mężczyzn w porównaniu do 6,7 u kobiet). Bardziej szczegółowa analiza wykazała, że ​​zmiana jest największa wraz z pójściem na uniwersytet, a ogólny poziom umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej spada o 11,4 minuty dziennie.

W trzech badaniach odnotowano wzrost masy ciała po ukończeniu szkoły średniej, chociaż nie było wystarczającej liczby badań, aby ocenić średni wzrost masy ciała. Dwa badania sugerują, że jakość diety spada po ukończeniu szkoły średniej, a jedno sugeruje to samo po ukończeniu szkoły wyższej.

Czytaj też:
Nowy mechanizm zapobiegania otyłości – i odwracania jej

Rodzicielstwo

W drugim badaniu zespół przyjrzał się wpływowi bycia rodzicem na wagę, dietę i aktywność fizyczną. Metaanaliza sześciu badań wykazała, że ​​różnica w zmianie wskaźnika masy ciała (BMI) między pozostawaniem bez dzieci a byciem rodzicem wynosiła 17 proc.: kobieta o średnim wzroście (164 cm), która nie miała dzieci, przybrała na wadze około 7,5 kg w 5 lat, a w 6 lat matka tego samego wzrostu zyskałaby dodatkowe 1,3 kg. Odpowiadają one wzrostowi BMI o 2,8 i 3,3.

Tylko jedno badanie dotyczyło wpływu zostania ojcem i nie znalazło żadnej różnicy. Mało było dowodów na aktywność fizyczną i dietę. Większość badań, w tym dotyczące aktywności fizycznej, wykazała większy spadek liczby rodziców niż osób niebędących rodzicami. Zespół znalazł ograniczone dowody na dietę, która nie wydaje się różnić między rodzicami i osobami niebędącymi rodzicami.

Czytaj też:
9 faktów o zaburzeniach odżywiania. Czy miałeś świadomość ich istnienia?

Źródło: eurekalert.org
 0

Czytaj także