Jak kobiety i mężczyźni wybaczają niewierność? Badania pokazują różnice

Jak kobiety i mężczyźni wybaczają niewierność? Badania pokazują różnice

Dodano: 
Zdrada, ilustracja
Zdrada, ilustracja Źródło: Pixabay / geralt
Niewierność jest jednym z najczęstszych powodów rozpadu par heteroseksualnych. Naukowcy, którzy zbadali 160 różnych kultur, stwierdzają, że jest to prawdą na całym świecie. Jednak mężczyźni i kobiety inaczej patrzą na różne rodzaje niewierności.

Mężczyźni zwykle traktują niewierność fizyczną – kiedy partner uprawia seks z inną osobą – poważniej niż kobiety. Kobiety natomiast postrzegają zdradę emocjonalną – kiedy partner nawiązuje bliski związek z drugą osobą – jako poważniejszą. Pomimo odmiennego doświadczania różnych typów niewierności, mężczyźni i kobiety są mniej więcej tak samo chętni do wybaczania partnerowi. A nowe odkrycia pokazują, że stopień przebaczenia nie jest powiązany z rodzajem niewierności.

„Jesteśmy zaskoczeni, że różnice między płciami nie były większe. Mechanizmy leżące u podstaw wybaczenia są mniej więcej identyczne między płciami” – mówi profesor Leif Edward Ottesen Kennair z Wydziału Psychologii Norweskiego Uniwersytetu Nauk i Technologii (NTNU). Jest współautorem nowego artykułu w Journal of Relationships Research. Artykuł dotyczy niewierności i mechanizmów stojących za wybaczeniem.

Wybaczamy w tym samym stopniu

Grupa badawcza w NTNU zwerbowała 92 pary do badania. Pary te niezależnie wypełniły kwestionariusz dotyczący zagadnień opisanych w hipotetycznych scenariuszach, w których partner był niewierny na różne sposoby. Jeden scenariusz opisuje, że partner uprawia seks z inną osobą, ale się nie zakochuje. W drugim scenariuszu partner zakochuje się w innej osobie, ale nie uprawia seksu.

Jak więc ludzie są skłonni wybaczyć swojemu partnerowi? Okazuje się, że kobiety i mężczyźni niemal identycznie traktują niewierność partnera.

Większość ludzi, niezależnie od płci i rodzaju niewierności, uważa za mało prawdopodobne, by wybaczyli zdradę partnera. „To, czy para się rozpada, zależy przede wszystkim od tego, jak groźna jest dla ich związku niewierność” – mówi pierwszy autor, Trond Viggo Grøntvedt, pracownik naukowy z tytułem doktora na Wydziale Psychologii.

Im bardziej groźna jest niewierność, tym gorzej dla związku. To, czy partnerzy wierzą, że związek może trwać, zależy również od tego, jak chętnie sobie wybaczą, zwłaszcza jeśli chodzi o unikanie dystansowania się od partnera.

Oczywiście istnieją duże różnice indywidualne, nawet w obrębie każdej płci. Ludzie różnie reagują na niewierność, w zależności od swojej osobowości i okoliczności. „Wiele osób może pomyśleć, że pary, które mają silny związek, będą lepiej tolerować niewierność, ale nie zostało to wskazane w naszych badaniach” – mówi profesor Mons Bendixen z Wydziału Psychologii NTNU.

Zdrada emocjonalna i wybaczenie

Inny aspekt odgrywa rolę w przypadkach zdrady emocjonalnej, w której nie doszło do seksu. Na ile można winić niewiernego partnera za to, co się stało? Jeśli chętnie uprawiasz seks z inną osobą, prawie nie ma znaczenia, czy czujesz, że to twoja wina. „Stopień winy przypisywanej partnerowi był powiązany z chęcią przebaczenia” – mówi Bendixen.

Związek jest bardziej zagrożony, jeśli od partnera wymaga się, aby ponosił dużą część odpowiedzialności za nawiązanie intymnej relacji z kimś innym. „Czynnik winy nie ma znaczenia, gdy partner jest fizycznie niewierny” – mówi Grøntvedt. Jeśli dobrowolnie uprawiasz seks z kimś innym niż twój partner, mniej lub bardziej nie ma znaczenia, czy uważasz, że to głównie twoja wina, czy nie. Możliwe wybaczenie nie zależy od uznania winy.

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EuekAlert
 0

Czytaj także