Małżeństwo, śmierć bliskiej osoby, bankructwo – naukowcy sprawdzili, jak ważne wydarzenia życiowe wpływają na psychikę

Małżeństwo, śmierć bliskiej osoby, bankructwo – naukowcy sprawdzili, jak ważne wydarzenia życiowe wpływają na psychikę

Dodano: 
Depresja
Depresja / Źródło: Unsplash / Tiago Bandeira
Główne wydarzenia życiowe, takie jak małżeństwo, śmierć bliskiej osoby lub bankructwo, wpływają na nasze samopoczucie. Teraz, po raz pierwszy, badacze porównali różny wpływ tych wydarzeń na szczęście i zadowolenie z życia oraz czas trwania tego wpływu.

W badaniu przeanalizowano 18 głównych wydarzeń życiowych i ich wpływ na 14 000 Australijczyków w latach 2002–2016. Dane zostały zaczerpnięte z badania HILDA, które analizuje warunki społeczne, zdrowotne i ekonomiczne australijskich gospodarstw domowych za pomocą wywiadów osobistych oraz kwestionariuszy.

Wyniki pokazują, że niektóre wydarzenia, takie jak przeprowadzka, zwolnienie z pracy lub awans, miały niewielki wpływ na samopoczucie, podczas gdy inne, takie jak śmierć partnera lub duża strata finansowa, miały głęboki wpływ.

„Małżeństwo, poród i znaczna korzyść finansowa przyczyniły się w największym stopniu do dobrego samopoczucia, jednak nie doprowadziły do ​​długotrwałego szczęścia – pozytywny efekt na ogół zanikał po dwóch latach. Był jednak również efekt antycypacyjny w przypadku małżeństwa i porodu, ze wzrostem dobrostanu przed tymi wydarzeniami” – mówi główny badacz, ekonomista UTS, dr Nathan Kettlewell.

„Do wydarzeń życiowych, które doprowadziły do najgłębszego spadku dobrostanu, należała śmierć partnera lub dziecka, separacja, duża strata finansowa lub szok zdrowotny. Ale nawet w przypadku tych negatywnych doświadczeń przeciętni ludzie powrócili do stanu sprzed szoku po około 4 latach” – mówi.

Lepsze zrozumienie, w jaki sposób wydarzenia życiowe wpływają na dobrobyt i jak długo trwa adaptacja, może pomóc rządom i decydentom politycznym lepiej ukierunkować zasoby na poprawę szczęścia i dobrobytu społeczeństwa.

Ważne wydarzenia życiowe a samopoczucie

„Informacje na temat dobrego samopoczucia pomagają także klinicystom i pracownikom służby zdrowia lepiej zrozumieć skutki poważnych kryzysów życiowych, takich jak śmierć ukochanej osoby, szok zdrowotny lub utrata pracy”.

Naukowcy zbadali dwa różne rodzaje dobrego samopoczucia. Pierwszym z nich było „afektywne” samopoczucie, które odzwierciedlało „szczęście” lub częstotliwość i intensywność pozytywnych lub negatywnych emocji. Drugim było dobrostan „poznawczy”, który odnosi się do bardziej świadomej, ukierunkowanej na cel oceny „zadowolenia z życia”.

Podczas gdy niektóre zdarzenia życiowe, takie jak małżeństwo i przejście na emeryturę, miały pozytywny wpływ na samopoczucie „poznawcze”, efekt pozytywnych zdarzeń na „afektywne” samopoczucie był bliski zeru.

„Choć pogoń za szczęściem może być niewłaściwa, wyniki sugerują, że najlepsza szansa na poprawę samopoczucia może polegać na ochronie przed negatywnymi wydarzeniami, na przykład poprzez nawiązywanie silnych relacji, inwestowanie w zdrowie i zarządzanie ryzykiem finansowym” – mówi dr Kettlewell.

Badanie: „Zróżnicowany wpływ głównych wydarzeń życiowych na samopoczucie poznawcze i afektywne”, zostało niedawno opublikowane w czasopiśmie „SSM – Population Health”. Autorami są naukowcy z University of Technology Sydney (UTS) i University of Sydney.

Czytaj także:
1 minuta głośnego śmiechu zastępuje nam 45 minut relaksu

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert

Czytaj także

 0