Mózgi osób upijających się muszą pracować ciężej, aby poczuć empatię dla innych

Mózgi osób upijających się muszą pracować ciężej, aby poczuć empatię dla innych

Dodano: 
Wódka, kieliszki (zdjęcie ilustracyjne)
Wódka, kieliszki (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Fotolia / anaumenko
Nowe badanie przeprowadzone na University of Sussex wykazało, że ludzie, którzy upijają się, wykazują bardziej rozległą dysfunkcję w mózgu niż wcześniej sądzono. Badania pokazują, że mózgi osób upijających się muszą włożyć więcej wysiłku, aby poczuć empatię dla innych osób cierpiących.

Artykuł „Zróżnicowane reakcje mózgu na percepcję bólu podczas reakcji empatycznych u osób pijących napadowo w porównaniu z osobami niepijącymi” został opublikowany w październikowym wydaniu czasopisma Neuroimage: Clinical. W badaniu wzięło udział 71 uczestników (z Francji i Wielkiej Brytanii), których aktywność mózgu była obserwowana w skanerach fMRI podczas wykonywania zadania dotyczącego percepcji bólu. Połowa z tych osób została sklasyfikowana jako upijająca się, a połowa nie. Osoby pijące były trzeźwe, gdy były obserwowane.

Intensywne picie a empatia

W zadaniu uczestnikom pokazano obraz kontuzjowanej kończyny i poproszono o wyobrażenie sobie, że część ciała należy do nich lub innej osoby, oraz o określenie, ile bólu jest z tym związane. Uczestnicy upijania się borykali się z większym problemem niż ich rówieśnicy, którzy nie upili się, próbując przyjąć perspektywę innej osoby doświadczającej bólu: potrzebowali więcej czasu, aby odpowiedzieć, a skany wykazały, że ich mózgimuszą pracować ciężej, aby docenić, jak intensywnie inna osoba odczuwałaby ból.

Badanie ujawniło również bardziej rozpowszechnioną dysfunkcję niż wcześniej sądzono; obszar wzrokowy mózgu, który bierze udział w rozpoznawaniu części ciała, wykazywał niezwykle wysoki poziom aktywacji u osób upijających się.

Kiedy poproszono osoby upijające się, aby wyobrazili sobie na zdjęciu ranną część ciała jako własną, ich ocena bólu nie różniła się od oceny drugiej grupy, którzy nie pili.

Czytaj też:
Aż o 30 proc. spadła liczba zgłaszających się pacjentów z udarem mózgu. Winny COVID-19

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także