Raport „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki”

Raport „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki”

Dodano: 
Tabletki. Zdjęcie ilustracyjne.
Tabletki. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: Shutterstock
GSK jest obecna w Polsce od 45 lat, jest jednym z największych inwestorów branży farmaceutycznej. Zainwestowała w Polsce już ponad 2,23 mld zł. Skalę inwestycji firmy na świecie i w Polsce, jej wpływ na innowacyjność zatrudnienie oraz na polską gospodarki pokazuje raport „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki”

GSK to nowoczesna firma biofarmaceutyczna, skoncentrowana na badaniach i rozwoju. Ma szerokie portfolio szczepionek i specjalistycznych leków, stosowanych w czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach zakaźnych, onkologii, HIV oraz chorobach układu oddechowego i immunologicznego.

W Polsce GSK jest obecna od 45 lat i jest jednym z największych inwestorów branży farmaceutycznej. Ośrodki w Poznaniu i Warszawie należą do najszybciej rozwijających się lokalizacji na świecie. W ostatnich kilku latach nastąpił w Polsce intensywny rozwój firmy związany z utworzeniem nowych zespołów, świadczących wysokospecjalistyczne usługi dla oddziałów GSK na świecie. W Polsce ulokowano również strategiczne huby, nakierowane na badania, rozwój, nowe technologie.

W 2021 roku działalność sześciu istniejących wcześniej oraz nowych centrów kompetencji GSK w Polsce została połączona w nową strukturę – GSK Poland Global Hub. To największa tego typu jednostka GSK na świecie. Miarą rozwoju polskiego oddziału jest intensywnie rosnące zatrudnienie i wzrost kompetencji na nowych stanowiskach: w 2021 roku powstało 750 nowych, wysokospecjalistycznych miejsc pracy. Szczególnie intensywnie rozwija się dział badań i rozwoju, który w ubiegłym roku powiększył się o ponad 60 proc. W sumie GSK zatrudnia w Polsce ponad 2 tys. osób

Raport „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki” pokazuje wkład GSK w polską gospodarkę. Biorąc pod uwagę bezpośrednie zatrudnienie, a także efekt pośredni i indukowany, działalność GSK w Polsce przyczynia się do utrzymywania ponad 9,7 tys miejsc pracy.

Wszystkie spółki GSK działające w Polsce wniosły w 2020 roku bezpośredni wkład do polskiego PKB w wysokości 2,36 mld zł.

GSK na świecie

GSK skupia swoją działalność na trzech długofalowych priorytetach – innowacyjności, osiągnięciach i zaufaniu. Prace badawczo-rozwojowe obejmują naukę o układzie odpornościowym, genetykę człowieka i zaawansowane technologie. GSK inwestuje w rozwój najnowocześniejszych szczepionek i leków specjalistycznych, koncentrując się na czterech głównych obszarach terapeutycznych: chorobach zakaźnych, HIV, onkologii oraz chorobach układu immunologicznego i oddechowego. W 2021 roku firma uzyskała rejestrację trzech nowych leków oraz zainicjowała badania kliniczne trzeciej fazy 8 potencjalnych nowych produktów. Podstawę do dalszego rozwoju jako innowacyjnej firmy biofarmaceutycznej stanowi portfolio ponad 60 leków i szczepionek w wielu obszarach terapeutycznych.

W 2021 roku firma GSK dostarczyła pacjentom i konsumentom 1,7 mld opakowań leków, ponad 767 mln dawek szczepionek oraz 3,7 mld szt. produktów ochrony zdrowia.

Liczba produktów GSK w procesie rozwoju jest jedną z największych w przemyśle innowacyjnym. Trwają prace badawczo-rozwojowe nad ok. 60 lekami i szczepionkami. W ciągu ostatnich 5 lat GSK podwoiło liczbę cząsteczek w trzeciej, ostatniej, fazie badań klinicznych. W ostatnich latach wprowadziliła na rynek kilka nowych leków w obszarze onkologii, w tym ukierunkowanych molekularnie, np. w leczeniu raka trzonu macicy czy szpiczaka. W strategii badawczo-rozwojowej kluczowe miejsce zajmują terapie onkologiczne. Badania dotyczą m.in. nowych leków na nowotwory ginekologiczne i raka piersi. W fazie rozwoju lub badań klinicznych znajduje się kilka kolejnych leków antyretrowirusowych. Jednocześnie firma prowadzi prace nad kilkunastoma nowymi szczepionkami, m.in. na grypę, wirusowe zapalenie wątroby typu B, malarię, meningokoki typu ABCWY czy RSV.

GSK w Polsce

GSK działa w Polsce od blisko 45 lat i jest jednym z największych inwestorów w polskim przemyśle farmaceutycznym. Od 1998 roku firma zainwestowała w Polsce w sumie ponad 2,23 mld złotych, wspierając gospodarczo-społeczny rozwój kraju.

Polska jest jedną z najbardziej strategicznych i najszybciej rozwijających się lokalizacji GSK na świecie. W 2020 roku firma zdecydowała się na ulokowanie w Polsce nowego, globalnego centrum badań i rozwoju – GSK R&D Hub. W skład hubu wchodzi kilkanaście zespołów, które odpowiadają m.in. za prowadzenie i koordynację badań klinicznych na całym świecie, procesy rejestracji nowych leków, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz proces naukowej i medycznej weryfikacji danych z badań klinicznych. Jest to najszybciej rosnący zespół w Polsce. W zeszłym roku zatrudnienie w hubie R&D wzrosło o ponad 60%.

W Polsce rozwijane są także globalne centra kompetencji GSK, zaangażowane we wszystkie najważniejsze procesy firmy i wspierające spółki GSK z innych krajów. W 2021 roku działalność sześciu istniejących wcześniej oraz zupełnie nowych centrów kompetencji GSK w Polsce została połączona w nową strukturę – GSK Poland Global Hub. Istnieje też centrum technologiczne, centrum finansowe, a także huby zarządzające łańcuchem dostaw, procesami HR oraz procesami zakupowymi na poziomie globalnym.

Produkcja leków w Polsce

Leki GSK są produkowane w Polsce od 1998 r., kiedy spółka zakupiła fabrykę leków w Poznaniu. Do roku 2021 firma konsekwentnie inwestowała w modernizację zakładu i przeniosła do niego produkcję ponad 90 leków. W 2021 roku fabryka w Poznaniu została zakupiona przez francuską firmę Delpharm.

Obecnie zakład produkcyjny w Poznaniu produkuje ponad 80 leków na potrzeby GSK w Polsce i 130 krajach na całym świecie. Wytwarza ponad 8,7 mln tabletek oraz 1,3 mln kapsułek dziennie. W 2020 r. wyprodukowano łącznie 68,7 mln opakowań tabletek, 23 mln opakowań kapsułek oraz 15,2 mln opakowań kremów i maści.

Leki GSK produkowane w Poznaniu stosowane są w leczeniu HIV, chorób układu oddechowego, moczowo-płciowego, skóry, schorzeń o podłożu autoimmunologicznym i zapalnym, chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób neurologicznych.

Leki produkowane w Polsce trafiają na ok. 130 rynków na świecie.

Wpływ GSK na polską gospodarkę

Działalność GSK ma znaczący wpływ na polską gospodarkę i jest on o wiele większy niż tylko wpływ bezpośredni w postaci 2,23 mld zł inwestycji dokonanych w Polsce przez ostatnich 25 lat. W 2020 r. wkład GSK w PKB Polski wyniósł 2,36 mld zł. Analizy ekonomiczne wykazały, że GSK w Polsce przyczyniła się do utrzymania ponad 9 700 miejsc pracy.

Raport został przygotowany przez firmę HTA Consulting sp. z o.o. we współpracy z Modern Healthcare Institute sp. z o. o. na zlecenie firmy GSK w sierpniu 2022

 0

Czytaj także