Krzysztof Kępiński: Każdy kraj chciałby mieć u siebie takie inwestycje. Inwestujemy w Polsce

Krzysztof Kępiński: Każdy kraj chciałby mieć u siebie takie inwestycje. Inwestujemy w Polsce

Dodano: 
Krzysztof Kępiński, członek zarządu oraz dyrektor relacji zewnętrznych i publicznego rynku szczepionek GSK
Krzysztof Kępiński, członek zarządu oraz dyrektor relacji zewnętrznych i publicznego rynku szczepionek GSK Źródło: GSK
– Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się lokalizacji GSK na świecie i krajem o strategicznym znaczeniu dla spółki. Od wielu lat jesteśmy partnerem polskiej gospodarki. Cały czas staramy się utrzymać ten kierunek działania – mówi Krzysztof Kępiński, członek zarządu GSK oraz dyrektor relacji zewnętrznych i rynku publicznego szczepionek GSK.

Już od 45 lat firma GSK jest obecna w Polsce, z tej okazji powstał niedawno raport „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki”. Zanim zapytam o działalność w Polsce, proszę zdradzić, jakie są najważniejsze obszary terapeutyczne, którymi GSK obecnie się zajmuje?

Jesteśmy firmą globalną, a ze względu na skalę naszej działalności chcielibyśmy w ciągu najbliższych 10 lat wywrzeć pozytywny wpływ na zdrowie co najmniej 2,5 mld osób na świecie dzięki udostępnianiu innowacyjnych terapii, leków, szczepionek oraz tzw. leków podstawowych. GSK ma najszersze portfolio szczepionek przeciw chorobom zakaźnym spośród wszystkich firm farmaceutycznych. Udostępniamy pacjentom szereg specjalistycznych leków, głównie w czterech obszarach terapeutycznych: choroby zakaźne, onkologia, HIV oraz choroby układu oddechowego i immunologicznego.

Jako nowoczesna firma biotechnologiczna koncentrujemy się na badaniach i rozwoju, łącząc naukę, czyli odkrywanie nowych molekuł, z zaawansowaną technologią, dzięki czemu możemy szybciej i skuteczniej odkrywać nowe cząsteczki i dostarczać je chorym. Od 2017 roku udostępniliśmy pacjentom 13 nowych leków. Obecnie pracujemy nad ok. 60 nowymi lekami i szczepionkami. W ciągu ostatnich 5 lat podwoiliśmy liczbę cząsteczek znajdujących się w trzeciej, ostatniej fazie badań klinicznych.

W strategii badawczo-rozwojowej kluczowe miejsce zajmują terapie onkologiczne, jednak pracujemy też nad kilkunastoma nowymi szczepionkami, m.in. przeciw grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, malarii, meningokokom, RSV, półpaścowi. Technologia, którą staramy się rozwijać, pozwala nam skrócić o ok. 20 proc. cykl badawczo-rozwojowy, jeśli chodzi o nowe szczepionki i terapie. To bardzo dużo, mając na uwadze, że cykl powstawania nowego leku to ok. 10 lat.

Na czym głównie skupia się działalność GSK w Polsce?

W Polsce jesteśmy obecni już od 45 lat. W raporcie „GSK w Polsce. Innowacyjna firma biofarmaceutyczna. Partner polskiej gospodarki” prezentujemy podsumowanie tego okresu skupiając się na innowacyjności firmy i wpływie naszej działalności na polską gospodarkę. Do tej pory zainwestowaliśmy w Polsce już ponad 2,23 mld zł.

Rok 2022 był przełomowy dla GSK: w lipcu zakończyliśmy największą transformację od 20 lat. Wydzieliliśmy obszar biznesu zajmujący się produktami ochrony zdrowia: w ten sposób z GSK Consumer Healthcare powstała firma Haleon, czyli największa firma na świecie zajmująca się zdrowiem konsumenckim.

GSK, jako firma biotechnologiczna, jest w pełni skoncentrowana na rozwijaniu innowacyjnych terapii, gdzie możemy wykorzystać naszą wiedzę z obszaru genetyki, nauki o układzie odpornościowym oraz zaawansowane technologie, które pomagają nam w opracowaniu wielu nowych szczepień oraz leków specjalistycznych.

Reorganizacja globalnej działalności GSK otworzyła drzwi do dalszego rozwoju firmy w Polsce. Już w 2020 roku firma zdecydowała się na ulokowanie w naszym kraju nowego, globalnego centrum badań i rozwoju – GSK R&D Hub, w którego skład wchodzi kilkanaście zespołów odpowiadających m.in. za prowadzenie i koordynację badań klinicznych na całym świecie, procesy rejestracji nowych leków, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz za proces naukowej i medycznej weryfikacji danych z badań klinicznych. GSK R&D Hub to najszybciej rosnący zespół w Polsce i jedna z największych tego typu jednostek na świecie. W 2021 r. zatrudnienie w GSK R&D Hub wzrosło o 60 proc. w porównaniu do roku 2020 i nadal staramy się utrzymać trend wzrostowy.

Oprócz hubu R&D funkcjonują w Polsce także inne centra kompetencji: mamy globalne centrum technologiczne, europejskie centrum finansowe, a także huby zarządzające łańcuchem dostaw, procesami HR oraz procesami zakupowymi na poziomie globalnym. W 2021 r. firma utworzyła w Polsce nową jednostkę – GSK Poland Global Hub, skupiającą wszystkie międzynarodowe huby, które wcześniej działały niezależnie. Ten globalny hub obejmuje w sumie prawie 2 tys. pracowników, obsługujących znaczną część 70 tys. pracowników, zatrudnionych przez GSK na całym świecie. Osoby pracujące w Polsce to najwyższej klasy specjaliści, pracujący na poziomie międzynarodowym lub globalnym. Jesteśmy niezwykle dumni, że coraz więcej Polaków pracuje na kluczowych stanowiskach oraz coraz więcej strategicznych globalnych funkcji jest lokowanych właśnie w naszym kraju.

Inwestujemy w rozwój pracowników na każdym szczeblu, przede wszystkim na szczeblu wysokospecjalistycznym. W hubie R&D obecnie pracują osoby z 38 narodowości. Pokazuje to wielokulturowość, zaangażowanie i otwartość Polski na tego rodzaju współpracę.

Czy firma planuje dalszy rozwój w Polsce, a jeśli tak, to w jakich obszarach?

Decyzja, żeby w Polsce powstały nowe huby – centra kompetencji, na pewno nie jest decyzją krótkookresową. Tempo rozwoju firmy w Polsce najlepiej odzwierciedla fakt zatrudnienia w 2021 roku aż 750 osób na nowopowstałych, specjalistycznych stanowiskach w GSK Poland Global Hub. To na pewno nie jest ostatnie słowo, które powiedzieliśmy na polskim rynku, jeśli chodzi o rekrutację nowych pracowników. Jestem przekonany, że w przyszłości centra kompetencyjne będą się znacząco rozwijać.

Firma GSK jest już faktycznie partnerem polskiej gospodarki?

Od lat czujemy się partnerem polskiej gospodarki. Świadczą o tym wszystkie inwestycje, które przez ostatnie 45 lat były realizowane w Polsce, a także poziom kontrybucji GSK na rzecz polskiej gospodarki. Obecnie w GSK w Polsce pracuje ponad 2 tys. osób. Jak pokazują badania: jedno miejsce pracy utworzone w strukturach GSK to trzy dodatkowe miejsca pracy około-branżowe, tak więc w sumie działalność GSK przyczynia się do utrzymania ponad 9,7 tys. miejsc pracy w polskich firmach. Oznacza to bardzo konkretną kontrybucję podatkową. W 2020 roku zapłaciliśmy w Polsce niemal 300 mln zł podatków. Tylko w 2020 roku nasz wkład do PKB Polski wyniósł aż 2,36 mld zł, a nasza działalność wygenerowała blisko 0,5 mld zł dochodów gospodarstw domowych w Polsce. W 2021 roku dostarczyliśmy 25 mln opakowań leków i szczepionek dla polskich pacjentów, prowadziliśmy też 48 badań klinicznych o wartości 47,5 mln zł.

W ostatnich latach wiele nowych terapii zostało udostępnionych polskim pacjentom. A jak Pan, z perspektywy firmy ocenia Pan politykę refundacyjną w ostatnim czasie?

W ostatnich latach nowe terapie były udostępniane pacjentom w wielu obszarach terapeutycznych. Również w tych, w których GSK posiada ekspertyzę oraz innowacyjne terapie – m.in. w szczepieniach, onkologii, HIV oraz chorobach układu oddechowego. Decyzje dotyczące zwiększenia dostępu do innowacyjnych terapii są pozytywne zarówno z perspektywy pacjentów, jak i firmy. Dobrze byłoby utrzymać ten trend również w przyszłości.

 0

Czytaj także