Sukces polskich hematoonkologów. Zmienią światowy standard leczenia szpiczaka?

Sukces polskich hematoonkologów. Zmienią światowy standard leczenia szpiczaka?

Dodano: 
Czerwone krwinki
Czerwone krwinki Źródło: Pixabay
Sposób leczenia szpiczaka opracowany przez grupę polskich hematoonkologów może stać się nowym standardem w leczeniu podtrzymującym po autologicznej transplantacji szpiku. Prezentacja badania ATLAS została spotkała się z dużą uwagą podczas zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) oraz Europejskiego Towarzystwa Hematologów (EHA) – mówi prof. Dominik Dytfeld, prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego.

Katarzyna Pinkosz, „Wprost”: Polscy hematoonkolodzy będą autorami nowej sposobu leczenia szpiczaka?

Prof. Dominik Dytfeld: Mamy nadzieję, że tak się stanie, choć nasze badanie dotyczyło tylko jednego z aspektów leczenia szpiczaka, to znaczy leczenia podtrzymującego po przeszczepieniu szpiku. Warto jednak powiedzieć, że w przypadku przeszczepienia szpiku rokowanie pacjentów jest w tej chwili najlepszą opcją leczenia. Stosowanie leczenia podtrzymującego, gdy pacjent znajduje się w remisji choroby, to szansa na to, że choroba nie wróci przez długie lata.

Badanie ATLAS to niekomercyjne badanie kliniczne. Niekomercyjne, czyli nie realizowane przez firmę farmaceutyczną, tylko jako pomysł naukowców. Jak to się stało, że Polskie Konsorcjum Szpiczakowe rozpoczęło ten projekt?

Badanie ATLAS to jedno z pierwszych niekomercyjnych badań Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego (Polish Myeloma Consortium) i pierwsze badanie polsko-amerykańskie, prowadzone we współpracy z prof. Andrzejem Jakubowiakiem z Uniwersytetu w Chicago, światowej sławy hematologiem, pomysłodawcą i głównym badaczem po stronie amerykańskiej.

 0

Czytaj także