Zniszczyć raka

Zniszczyć raka

Dodano: 
Leki stosowane w ramach immunoterapii pozwoliły uzyskać bardzo istotną poprawę wyników leczenia chorych na kilka nowotworów, np. czerniaka i raka płuca – tłumaczy prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

JAK OCENIA PAN SYTUACJĘ POLAKÓW, JEŚLI CHODZI O LECZENIE RAKA PŁUCA W POLSCE?

Profesor Maciej Krzakowski: Obserwujemy pewien postęp. W przypadku chorych, u których raka płuca rozpoznano w latach 1999-2004, szacowano, że prawdopodobieństwo przeżycia pięcioletniego dotyczyło 11 proc. chorych, a w przypadku nowotworu stwierdzonego w latach 2005-2009 wskaźnik ten osiągnął 13,4 proc. Na tle Europy wyglądamy nieźle, ale w porównaniu z USA gorzej, bo tam wynosi on ok. 18 proc.


CO MOŻNA BYŁOBY ZROBIĆ, ŻEBY I U NAS BYŁO LEPIEJ?

Ważne są tu cztery podstawowe elementy. Przede wszystkim trzeba stale dążyć do zmniejszenia narażenia na czynnik przyczynowy, jakim jest oczywiście rakotwórcze działanie składników dymu tytoniowego. Ograniczenie narażenia powinno dotyczyć osób palących oraz tzw. biernych palaczy (osoby przebywające w sąsiedztwie palących). Ponadto trzeba zmierzać do wcześniejszego wykrywania choroby niż obecnie. Diagnostyka nie jest w Polsce dostatecznie dobrze wykorzystana. I wreszcie, należałoby lepiej wykorzystywać leczenie skojarzone z udziałem: chirurgii, radioterapii i chemioterapii, tak by łączyć wszystkie trzy elementy terapii, tam gdzie jest to konieczne i może przynieść korzyść choremu. Przyspieszenie diagnostyki może pozwolić na zwiększenie wykrywania wczesnych przypadków niedrobnokomórkowych raków płuca, które obecnie wykrywamy zaledwie u ok. 20 proc. chorych. To są ci chorzy, którzy kwalifikują się do leczenia chirurgicznego.

CO DAJE PACJENTOM UDZIAŁ W BADANIACH KLINICZNYCH?

Badania kliniczne zwiększają dostępność nowoczesnych terapii. Zaletą jest również to, że chorzy biorący udział w badaniach klinicznych mają zapewniony bardzo wysoki poziom opieki w zakresie diagnostyki i leczenia, ponieważ tego wymagają światowe standardy prowadzenia badań. W Polsce jest niestety wciąż bardzo niski udział chorych w badaniach klinicznych. Szkoda.

CZY POLSKI PACJENT ONKOLOGICZNY TO ŚWIADOMY PACJENT?

Z tym bywa różnie i przyznam, że edukacja społeczeństwa oraz chorych i ich rodzin jest niezwykle ważna. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej wspiera merytorycznie Program Edukacji Onkologicznej, który jest przeznaczony dla chorych i ich bliskich – program nie tylko edukuje, ale także wspiera. Wydajemy np. poradniki, jest ich już ok. 30, w których opisujemy konieczne metody diagnostyki i leczenia, w tym również postępowanie w przypadku powikłań i wszystkich problemów towarzyszących chorobie, przedstawiamy prawa i informujemy o źródłach uzyskania pomocy, wyjaśniamy nowe pojęcia itp.

JEDEN Z PORADNIKÓW JEST POŚWIĘCONY IMMUNOTERAPII W LECZENIU PRZECIWNOWOTWOROWYM.

Wprowadzenie immunoterapii do klinicznej praktyki jest jednym z najważniejszych osiągnięć onkologii w ostatnich kilku latach. Immunoterapia wykorzystuje możliwości oddziaływania na mechanizmy układu odpornościowego. Nie jest to całkowicie nowa metoda leczenia – już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku podjęto próby różnych metod pobudzania lub modyfikowania mechanizmów układu odpornościowego, ale uzyskiwane wyniki nie były zadowalające. Dopiero postęp w rozumieniu złożonych mechanizmów immunologicznego nadzoru w organizmie ludzkim, który dokonał się w ostatnim czasie, pozwolił opracować nowe leki działające na układ odporności.

JAKĄ KORZYŚĆ I KOMU MOŻE PRZYNIEŚĆ IMMUNOTERAPIA?

Leki stosowane w ramach immunoterapii pozwoliły uzyskać bardzo istotną poprawę wyników leczenia chorych na kilka nowotworów, np. czerniaka i raka płuca. Ważne jest to, że często znalazły zastosowanie u tych pacjentów, którym niewiele można było wcześniej zaoferować. Bardzo cenna z punktu widzenia chorych jest długotrwałość korzyści, jakie mogą być następstwem immunoterapii: odpowiedzi na leczenie trwają u części chorych przez wiele miesięcy, a jakość życia tych chorych jest lepsza niż po zastosowaniu tradycyjnej chemioterapii.

Okładka tygodnika WPROST: 20/2016
Więcej możesz przeczytać w 20/2016 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:

Czytaj także

 0