Koniec programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Co w ich miejsce?

Koniec programów „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Co w ich miejsce?

Dodano: 1
Mleko, warzywa i owoce
Mleko, warzywa i owoce / Źródło: pixabay/PublicDomainImages
Agencja Rynku Rolnego nie będzie kontynuować dwóch flagowych programów dotyczących zdrowego żywienia w polskich szkołach. Zamiast tego proponuje nowy projekt, kryjący się pod nazwą „Program dla szkół”.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W ramach przeprowadzonej nowelizacji przepisów ustawowych stworzono podstawy prawne niezbędne do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowego programu dostarczania owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów do placówek oświatowych. Oznacza to koniec z dotychczasowymi programami „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Oba zostaną zastąpione nowym rozwiązaniem - „Programem dla szkół”.

Jak informuje Agencja Rozwoju Rolnictwa, nowy program dla szkół „ma na celu skutecznie promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko, korzystając z najlepszych doświadczeń zebranych podczas dotychczasowej realizacji programu Owoce i warzywa w szkole oraz Mleko w szkole”. W ramach nowego programu dzieci będą otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne, a także brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

Na realizację programu w UE przeznaczono 250 mln euro na rok szkolny, w tym: 100 mln euro na mleko, 150 mln euro na owoce i warzywa. Polska otrzyma na rok szkolny gwarantowany budżet ze środków UE w wysokości: 11,6 mln euro na owoce i warzywa oraz 10,2 mln euro na mleko.

Źródło: arr.gov.pl
 1

Czytaj także