Tajemnica lekarska pod lupą RPO. Bodnar pisze do resortu zdrowia

Tajemnica lekarska pod lupą RPO. Bodnar pisze do resortu zdrowia

Dodano: 
Szpital, zdjęcie ilustracyjne
Szpital, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. s4svisuals
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar opublikował stanowisko ws. nowych regulacji dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta. Skierował też w tej sprawie pismo do resortu zdrowia, w którym podzielił się wątpliwościami.

W związku z wejściem w życie nowych ustaw, m.in.o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zmianie uległy regulacje prawne w zakresie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta. RPO podkreśla, że obowiązek ten został znacząco ograniczony, a procedura zwalniania lekarza z tajemnicy ukształtowana w sposób bardzo nieprecyzyjny.

RPO przypomina, że obowiązek zachowania przez lekarza w tajemnicy informacji dotyczących pacjenta, a powziętych w związku z wykonywaniem zawodu, wywodzi się z zasad konstytucyjnych, takich jak: prawo obywatela do ochrony życia prywatnego, prawo do komunikowania się oraz prawo człowieka do ochrony przed ujawnieniem informacji dotyczących jego osoby. „Tajemnicą objęte są nie tylko dane dotyczące stanu zdrowia, ale także wszelkie inne informacje, w tym też te przekazane przez osoby trzecie lub takie, o których lekarz dowiedział się samodzielnie. Ponadto tajemnica wiąże lekarza w zakresie informacji, które przekazuje mu pacjent, nawet jeśli dotyczą osób trzecich” – wskazuje RPO

Adam Bodnar zwrócił uwagę, że w znowelizowanych ustawach krąg podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarza z obowiązku tajemnicy został ustanowiony stosunkowo szeroko. „Co więcej, ustawodawca nie różnicuje pozycji wskazanych podmiotów w zakresie pierwszeństwa decydowania o zwolnieniu lekarza z obowiązku poufności. Tym samym, każda z uprawnionych osób może, działając niezależnie, zwolnić lekarza z obowiązku konfidencji. W konsekwencji – każda z tych osób będzie mogła uzyskać dostęp do informacji związanych z pacjentem, a powziętych w procesie leczenia przez wszystkich lekarzy, u których pacjent się kiedykolwiek leczył. Nie będzie miało wówczas znaczenia to, czy uzyskanie takiej informacji będzie konieczne np. w celu formułowania roszczeń odszkodowawczych” – tłumaczy Bodnar.

RPO podkreśla, że wprowadzenie nowych mechanizmów dotyczących poprawy sytuacji osób bliskich względem zmarłego w postępowaniu cywilnym jest konieczne, jednak jego zdaniem proponowane obecnie rozwiązania są nieprzydatne. „Wątpliwości budzi też fakt, że nowa regulacja rozstrzyga konflikt między wyrażoną za życia wolą pacjenta a wolą osób bliskich zawsze na korzyść tych drugich” – zaznaczył Adam Bodnar. Rzecznik zwrócił się też do ministra zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przedmiotowych przepisów, tak aby nieproporcjonalnie nie ograniczały praw pacjenta.

Źródło: RPO

Czytaj także

 0