Powstrzymać jaskrę

Powstrzymać jaskrę

Dodano: 5
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Анна Ковальчук
Czy można zapobiegać jaskrze pierwotnej otwartego kąta? Okazuje się, że tak. Nowatorskie podejście do chorób oczu to misja dr. n. med. Roberta Wasilewicz z [W]-EyeClinic w Poznaniu.

Doktor Robert Wasilewicz jest specjalistą od leczenia jaskry. Opracował badanie, które pozwala już na wczesnym etapie rozwoju choroby wykryć, że w oku zaczyna się dziać coś niedobrego. Nikt wcześniej w ten sposób nie podchodził do diagnostyki jaskry.

Autorski program

– Zawsze uważałem, że trzeba szukać przyczyn i reagować na nie, zanim dojdzie do rozwoju objawów klinicznych choroby – mówi dr Robert Wasilewicz. Ten poznański okulista w [W]-EyeClinic przeprowadza nowatorskie badanie polegające na dobowym monitorowaniu zmian objętości gałki ocznej za pomocą sensora w formie soczewki kontaktowej. Jednocześnie za pomocą badania holterowskiego jest monitorowane ciśnienie tętnicze. Te badania nie są uciążliwe ani bolesne dla pacjenta. – Ta zaawansowana technologicznie procedura w połączeniu z oceną ciśnienia tętniczego i zdolności autoregulacyjnych naczyń oka oraz dysfunkcji dróg odpływu cieczy wodnistej i właściwości biomechanicznych ściany gałki ocznej pozwala na detekcję patomechanizmów powodujących neuropatię jaskrową na bardzo wczesnym etapie, co umożliwia odpowiednią reakcję terapeutyczną. To szczególne ważne dla osób, u których w ro-

dzinie wystąpiły przypadki tej choroby – podkreśla dr Wasilewicz, który analizuje dane w ramach autorskiego projektu we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym pod kierownictwem dr. inż. Cezarego Mazurka. Informatycy Centrum stworzyli unikatowy algorytm, który pozwala na wychwycenie kluczowych informacji w zapisie danych uzyskanych w badaniach oraz ocenę ryzyka wystąpienia jaskry.

Ciśnienie i wzrok

W [W]-EyeClinic okuliści są w stałym kontakcie z hipertensjologiem, bo jak wykazały badania, nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze odgrywają istotną rolę w patomechanizmie choroby. – Oko jest odrębnym narządem, ale nie możemy zapominać, że jednocześnie jest częścią całego organizmu. To, co się dzieje się w ciele człowieka, ma wpływ także na narząd wzroku – mówi dr Robert Wasilewicz. Przed nim nikt nie szukał zależności między ciśnieniem w samej gałce ocznej oraz ciśnieniem tętniczym. – Wszystko zmierza do tego, abym mógł powiedzieć pacjentowi: „Pan jest jeszcze zdrowy, ale na prostej drodze do rozwoju choroby. Na szczęście możemy się postarać temu zapobiec”. Terapia klinicznie rozwiniętego schorzenia jest obarczona dużo wyższym ryzykiem niepowodzenia – tłumaczy. – U pacjentów chorujących na jaskrę pierwotną otwartego kąta i pierwotne nadciśnienie oczne oraz w populacji osób, u których zdiagnozowałem oczne czynniki ryzyka, prowadzące do ich rozwoju obok opieki kardiologiczno-hipertensjologicznej, stosuję preparat zawierający formułę GlauProtect, znamiennie zmniejszający ryzyko rozwoju choroby – dodaje. Badania, które prowadzi dr Robert Wasilewicz, dają już obecnie realną możliwość screeningu populacji w kierunku wysokiego ryzyka wystąpienia jaskry.

Choroba z metryki

W [W]-EyeClinic duży nacisk kładzie się także na diagnostykę i terapię pacjentów z AMD, czyli zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. To jedna z najbardziej powszechnych chorób siatkówki i jednocześnie jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u osób po 50. roku życia. – Proponujemy naszym pacjentom terapię laserem 2RT. To szczególny rodzaj lasera, którego wiązka o ultraniskiej energii i czasie trwania oraz specyficznej strukturze wewnętrznej swoim działaniem stymuluje komórki neurogleju siatkówki, prowadząc do aktywacji naturalnego, biologicznego procesu autoregeneracji jej struktury – tłumaczy dr Robert Wasilewicz. Efektem tej terapii jest proliferacja nowych komórek nabłonka barwnikowego siatkówki oraz normalizacja grubości i przepuszczalności błony Brucha – struktur odpowiadających za prawidłową wymianę substancji odżywczych między zewnętrznymi warstwami siatkówki a warstwą naczyń włosowatych naczyniówki oka. Jeśli mówimy o wczesnym etapie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, to terapia laserem 2RT daje szansę na zatrzymanie lub znamienne spowolnienie procesu u około 80 proc. pacjentów. – Zjawisko rozwoju AMD można wytłumaczyć obrazowo – mówi dr Wasilewicz. – Sama choroba to postępujący proces sklerotyzacji i zaniku choriokapilarów (naczyń włosowatych błony naczyniowej gałki ocznej, czyli naczyniówki) oka oraz towarzyszący mu równolegle proces sklerotyzacji i pogrubienia błony Brucha oraz zaniku komórek nabłonka barwnikowego siatkówki.

Procesy te prowadzą do zaburzenia fizjologii transportu substancji na pograniczu siatkówka – naczyniówka i gromadzenia się specyficznych dla AMD złogów nazywanych druzami. Wywołane tymi procesami postępujące zjawisko niedotlenienia i niedożywienia siatkówki prowadzi do zaniku struktur siatkówki (postać zanikowa AMD) lub rozwoju patologicznego jej unaczynienia (postać wysiękowa AMD), którym towarzyszy utrata centralnej części pola widzenia – tłumaczy okulista. Znając mechanizmy prowadzące do rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, jesteśmy w stanie wychwycić najwcześniejsze stadia choroby dzięki zastosowaniu innowacyjnej procedury angiografii OCT. – Jest to szczególnie ważne w grupie osób z rodzinnym ryzykiem wystąpienia AMD. Wczesne wykrycie subtelnych zmian struktury naczyniówki i siatkówki umożliwia zastosowanie terapii internistyczno-hipertensjologicznej, która uzupełniona o wykonanie laseroterapii 2RT umożliwia spowolnienie lub nawet zahamowanie rozwój choroby – podkreśla dr Wasilewicz.


Rozmawiała Katarzyna Świerczyńska

Więcej możesz przeczytać w 44/2017 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 5

Czytaj także