Miejskie programy refundacji procedury in vitro w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku
Materiał partnera

Miejskie programy refundacji procedury in vitro w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku

Dodano: 
InviMed - Refundacja programu in vitro
InviMed - Refundacja programu in vitro
Koszty leczenia nierzadko przekraczają możliwości finansowe par dotkniętych problemem niepłodności. Z myślą o nich w większych miastach Polski opracowano programy refundacji zapłodnienia pozaustrojowego. Kto może skorzystać z dofinansowania do in vitro i na jakich warunkach odbywa się kwalifikacja do programu w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku?

Dofinansowanie do in vitro – kto może się o nie ubiegać?

Pary pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, które przez przynajmniej rok bezskutecznie starały się o dziecko z pomocą mniej złożonych technik wspomagania rozrodu, a mieszkają lub płacą podatki w mieście realizującym program refundacji in vitro, mogą ubiegać się o dofinansowanie do leczenia niepłodności drogą zapłodnienia pozaustrojowego. Warunki kwalifikacji do programu różnią się w poszczególnych miastach:

  • W Warszawie w dniu kwalifikacji para musi mieszkać na terenie miasta od co najmniej dwóch lat, w Poznaniu wystarczy oświadczenie lub dokument potwierdzający fakt zamieszkania w danym mieście. W Gdańsku uczestnikami programu mogą zostać wyłącznie te osoby, które rozliczają się w tutejszym Urzędzie Skarbowym.
  • Ważnym warunkiem kwalifikacji do programu refundacji in vitro jest wiek kobiety: w Warszawie uczestniczki programu powinny mieć 25-40 lat, w Poznaniu przewidziano przedział wiekowy 20-43 lata, natomiast w Gdańsku 20-40 lat (według rocznika urodzenia), przy czym w niektórych sytuacjach dopuszcza się wiek 42 lat (np. w przypadku choroby nowotworowej).
  • Do programu refundacji in vitro w Warszawie i Gdańsku mogą zgłosić się także młodsze kobiety (w wieku od 18 lat), które w ramach walki z nowotworem są poddawane terapii gonadotoksycznej. Mogą one skorzystać z opcji zamrożenia komórek jajowych, które w przyszłości, po powrocie do zdrowia, będą mogły zostać użyte do procedury in vitro.
  • W Warszawie w programie udział wziąć mogą wyłącznie te kobiety, u których stwierdzono stężenie hormonu AMH przekraczające 0,7 ng/ml (poziom hormonu odzwierciedla stan rezerwy jajnikowej). Podobny wymóg stawiany jest w Gdańsku. Badanie powinno być wykonane w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających kwalifikację do programu.

Wcześniejszy udział w innych programach leczenia niepłodności finansowanych z budżetu samorządu lub państwa nie przekreśla szans na kwalifikację do programu refundacji in vitro w Warszawie, jeśli para skorzystała z nie więcej niż dwóch zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego, a procedura nie przyniosła pożądanego efektu (kobieta nie urodziła w jej wyniku dziecka). Podobnie sytuacja przedstawia się w Poznaniu (tu nie określono maksymalnej liczby dofinansowanych procedur) i Gdańsku.

Refundacja in vitro – jakie elementy leczenia obejmuje dofinansowanie?

Wszystkie z trzech wymienionych miast oferują wsparcie finansowe w wysokości pięciu tysięcy złotych na nie więcej niż trzy procedury zapłodnienia pozaustrojowego, przy czym udział w programie kończy się automatycznie z chwilą urodzenia w jej wyniku dziecka.

W Warszawie refundacja in vitro obejmuje: stymulację jajeczkowania mnogiego oraz monitorowanie owulacji, pobranie komórek jajowych na drodze punkcji, znieczulenie ogólne na czas pobrania komórek jajowych, pobranie plemników oraz przygotowanie ich do zapłodnienia pozaustrojowego (dofinansowanie nie obejmuje kosztów biopsji najądrzy lub jądra), zabieg in vitro i nadzór nad rozwojem uzyskanych embrionów, umieszczenie zarodków w jamie macicy (tzw. transfer zarodków), a także mrożenie dobrze rokujących embrionów. Dodatkowe koszty, na przykład badania laboratoryjne, leki, dodatkowe procedury i konsultacje ponoszą pacjenci – szczegółowych informacji udzielają specjaliści z danego ośrodka leczenia niepłodności, realizującego miejski program refundacji in vitro (np. klinika leczenia niepłodności InviMed w Warszawie).

W Poznaniu pary biorące udział w programie mogą liczyć na dofinansowanie do in vitro z zastosowaniem własnych gamet lub gamet dawcy (nasienia od dawcy lub komórki jajowej od dawczyni). W zależności od rodzaju procedury, obejmuje ona:

  • nieodpłatną wizytę wstępną w ośrodku leczenia niepłodności, punkcję jajników w znieczuleniu, zapłodnienie pozaustrojowe z zastosowaniem metody ICSI lub IMSI, a następnie nadzór nad rozwijającymi się embrionami, transfer świeżego embrionu oraz zamrożenie zarodków i odpowiednie przechowywanie ich na czas udziału w Programie – z tej opcji refundacji korzystają pary poddające się in vitro z wykorzystaniem własnych gamet lub nasienia od dawcy; program refundacji nie obejmuje kosztów kwalifikacji do programu, badań ani wizyt kwalifikujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, leków stosowanych do stymulacji hormonalnej ani monitoringu cyklu w jej trakcie; pacjenci ponoszą także koszty transferu mrożonych embrionów;
  • w przypadku in vitro z komórkami jajowymi od anonimowej dawczyni dofinansowanie obejmuje wizytę wstępną w klinice, przygotowanie pacjentki (biorczyni komórek jajowych) do transferu zarodka, zapłodnienie pozaustrojowe gamet od dawczyni, a następnie nadzór nad rozwojem uzyskanych embrionów, umieszczenie zarodków w jamie macicy biorczyni w tak zwanym cyklu świeżym (gdy jest taka możliwość) lub zamrożenie embrionów z zachowanym potencjałem rozwojowym, oraz koszty przechowywania zamrożonych zarodków w trakcie udziału pary w programie; w klinice leczenia niepłodności InviMed w Poznaniu koszt procedury in vitro z komórkami jajowymi od dawczyni dla par uczestniczących w miejskim programie dofinansowania wynosi 12 900 zł.

W klinice InviMed w Gdyni, realizującej program Miasta Gdańsk, refundacja procedur in vitro obejmuje: pobranie komórek jajowych w znieczuleniu ogólnym, zabieg in vitro i nadzór nad rozwojem embrionów, transfer świeżych zarodków, zamrożenie dobrze rokujących embrionów i przechowywanie ich do roku, a także dwie wizyty lekarskie w trakcie ciąży. Para może ponadto skorzystać z konsultacji embriologicznej, dietetycznej i psychologicznej, dwóch wizyt lekarskich (w dniu punkcji i dniu transferu embrionów) oraz – zależnie od wskazań medycznych – Intralipidu, AZH lub EmbryoGlue. Program pokrywa także koszty badania beta HCG. Podobnie jak w innych miastach, w Gdańsku uczestnicy programu sami opłacają badania kwalifikujące, leki i dodatkowe konsultacje specjalistyczne. Pokrywają również koszty przechowywania zarodków po pierwszym roku udziału w programie.

Źródło: InviMed
 0

Czytaj także