Jak wprowadzać i finansować innowacyjne procedury i technologie medyczne do polskiej kardiologii

Jak wprowadzać i finansować innowacyjne procedury i technologie medyczne do polskiej kardiologii

Dodano: 
Konferencja Przezcewnikowego Leczenia Chorób Serca - THT Poland
Konferencja Przezcewnikowego Leczenia Chorób Serca - THT Poland / Źródło: mat. prasowe
W pierwszych dniach marca w Warszawie miała miejsce piąta Konferencja Przezcewnikowego Leczenia Chorób Serca - THT Poland, ważne wydarzenie dla polskiej kardiologii interwencyjnej. Środowiska medyczne oraz decydenci dyskutowali na temat możliwości rozwoju kardiologii interwencyjnej, stworzenia innowacyjnych Centrów Doskonałości w Polsce oraz o konieczności prowadzenia ogólnopolskich rejestrów procedur medycznych.

Podczas Konferencji, specjaliści kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii, przedstawiciele organizacji pacjentów i administracji publicznej, a także eksperci zarządzania i ochrony zdrowia oraz nowych technologii wzięli udział w sesji: “Leczenie strukturalnych chorób serca w Polsce”. Paneliści dyskutowali o innowacyjnych procedurach i technologiach w kardiologii interwencyjnej oraz o możliwościach ich zastosowania w leczeniu wad zastawkowych serca w Polsce.

Profesor Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, podkreślił, że Polsce już 25 proc. wszystkich zabiegów wymiany zastawki aortalnej jest wykonywanych małoinwazyjną techniką przezcewnikowa – TAVI.

– Do zwiększenia ilości zabiegów TAVI z pewnością przyczyniła się kampania społeczna “Stawka to Życie. Zastawka to Życie – zapewnia jeden z jej twórców i koordynatorów, profesor Adam Witkowski, Prezes – Elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współdyrektor THT. – Liczba zabiegów TAVI wzrosła dzięki Kampanii z 453 do ponad 1000 w niecałe 3 lata. Rok 2017 był kolejnym, w którym zanotowano ponad dwudziestoprocentowy wzrost ilości tych procedur.

Eksperci byli zgodni, że pomimo pozytywnego trendu w Polsce zabiegów TAVI wykonywanych jest wciąż za mało. Dr Jerzy Gryglewicz, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia szacuje, że do 2025 roku w Polsce osoby powyżej 65 roku życia będą stanowiły już 23 proc. społeczeństwa, a liczba hospitalizacji w oddziałach kardiologicznych sięgnie 600 tysięcy rocznie. Takie szacunki już dzisiaj wymuszają zwiększenie nakładów na kardiologię i poszukiwanie nowych metod leczenia pacjentów – zauważa Maciej Miłkowski – Wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych – i dodaje, że w 2017 roku wydatki te sięgały 1 mld PLN.

Dr Marek Tombarkiewicz, Wiceminister Zdrowia, przekonywał zebranych podczas THT 2018 gości, że kardiologia i onkologia to dziś dwa główne priorytety rządu Premiera Morawieckiego i podkreślił, że w Ministerstwie Zdrowia trwają właśnie prace nad jedną z kluczowych ustaw w tym zakresie, dotyczącą rejestrów usług medycznych.

– Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzanych w Polsce procedur medycznych pozwolą lepiej planować wydatki związane z ochroną zdrowia w Polsce oraz wpłyną na lepszą ocenę ich efektywności – podkreślił dr Roman Topór-Mądry, Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Z punktu widzenia pacjentów, których reprezentowała Ewa Borek, Prezes Fundacji MY PACJENCI, rejestry stanowić mogą doskonałą bazę wiedzy o skuteczności leczenia w poszczególnych ośrodkach w kraju i pozwolą pacjentom na wybór placówki z najlepszymi wynikami terapii.

Wiele uwagi w debacie podczas Konferencji THT 2018 poświęcono zagadnieniu utworzenia w Polsce Centrów Doskonałości (Centres of Excellence), których głównym zadaniem byłoby tworzenie i wprowadzanie innowacyjnych procedur oraz technologii medycznych połączone z kompleksową opieką kardiologiczną i kardiochirurgiczną nad pacjentami.

– Centrów tych powinno być kilka i powinny być one zlokalizowane w różnych regionach kraju. Powinny mieć zapewnione stałe finansowanie, a także możliwość wprowadzania do Polski istniejących na świecie rozwiązań i ich dostosowywania do polskich realiów. Finansowanie niekomercyjnych badań naukowych i warunki ich prowadzenia, które oferują aktualnie Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są w tym zakresie niewystarczające przekonywał profesor Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Prof. Wojciech Wojakowski, Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zwrócił uwagę zebranych, jak ważna jest współpraca wszystkich środowisk medycznych. Postulował aby procedury realizowane w Centrach Doskonałości weszły do koszyka świadczeń w ramach Narodowego Programu Zdrowego Serca, o co walczy Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Prezes Zarządu Izby Polmed Robert Rusak zapewnił zaś, że polski przemysł medyczny w dalszym ciągu będzie wspierał rozwój innowacji w polskiej kardiologii, organizując szkolenia i warsztaty dla lekarzy.

Dyrektorami konferencji THT Poland 2018 są prof. Adam Witkowski oraz dr Maciej Dąbrowski z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie oraz prof. Andrzej Ochała z III Kliniki Kardiologii SUM w Katowicach, a także Dr Radosław Parma z III Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Źródło: mat. prasowe
 0

Czytaj także