M.in. innowacyjne leki, szczepionka i CyberOko nagrodzone w konkursie Prix Galien

M.in. innowacyjne leki, szczepionka i CyberOko nagrodzone w konkursie Prix Galien

Dodano:   /  Zmieniono: 
Uroczysta gala wręczenia nagród polskiej edycji Prix Galien (fot.mat.pras.)
Po raz kolejny przyznano Prix Galien - nagrody za innowacyjne rozwiązania medyczne. W tym roku odbyła się trzecia polska edycja konkursu. Nagrodzono innowacyjne leki, szczepionka, sonda-proteza, nośniki polimerowe i CyberOko.

Przyznawana od 1970 r. Prix Galien trwale zmieniła podejście do promowania innowacyjności w medycynie i farmacji.

Prix Galien promuje najwybitniejsze osiągnięcia współczesnej medycyny i farmacji – przełomowe produkty lecznicze, odkrycia naukowe, innowacyjne wyroby medyczne i nowatorskie rozwiązania informatyczne dla medycyny. Ranga Prix Galien porównywalna jest z Nagrodą Nobla, na co wpływają m.in. bardzo restrykcyjne regulacje, dotyczące sposobu kwalifikowania zgłoszeń. Nagroda przyznawana jest firmom i osobom, które rozumieją potrzebę inwestowania w badania, najnowsze technologie, innowacyjne produkty lecznicze i wyroby medyczne. Zgodnie z tradycją, w kapitule Prix Galien zasiadają czołowi naukowcy, posiadający niepodważalną wiedzę i doświadczenie, niezbędne do tego, aby ocenić zgłaszane innowacje.

Chociaż nagroda powstała we Francji, szybko zyskała charakter międzynarodowy. Od 1982 r. powstało 17 edycji krajowych Prix Galien w Europie, Ameryce Północnej i Afryce. Od 2012 r. konkurs odbywa się również w Polsce. Spośród laureatów edycji krajowych, co dwa lata wybierani są laureaci International Prix Galien. Kapituła nagrody międzynarodowej złożona jest z wybitnych postaci współczesnej światowej medycyny, w tym noblistów oraz laureatów Prix Galien. W 2014 roku na gali Prix Galien International w Monako, święcił triumfy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, wcześniejszy laureat polskiej nagrody Prix Galien.

Nagrodzeni

Nagrody przyznawano w czterech kategoriach. Za najbardziej innowacyjny produkt w leczeniu otwartym uznano pertuzumab produkowany przez ROCHE. Jest to nowy standard leczenia HER2-dodatniego, zaawansowanego raka piersi. Lek stanowi w pełni rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-HER2, to doskonały przykład terapii z zakresu medycyny personalizowanej. W leczeniu chorych na HER2-dodatniego raka piersi pertuzumab wykazał ogromną przewagę kliniczną nad dotychczasowymi schematami leczenia tego agresywnego podtypu nowotworu. Osiągnięcie, w badaniu CLEOPATRA, blisko 5-letniej mediany przeżycia całkowitego zostało określone przez międzynarodowe środowisko ekspertów jako bezprecedensowe i znalazło odzwierciedlenie w najnowszych rekomendacjach klinicznych światowych i europejskich towarzystw naukowych m. in.: ESMO, NCCN. 

Za najbardziej innowacyjny produkt leczniczy w leczeniu zamkniętym uznano niwolumab (BRISTOL-MYERS SQUIBB). Niwolumab jest przełomową terapią immunoonkologiczną dla pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Cechą niwolumabu jest niespotykany dotychczas mechanizm działania - aktywacja układu odpornościowego poprzez punkt kontrolny PD-1, który rozpoznaje komórki nowotworowe i je niszczy, przez co uzyskujemy dlugotrwałe odpowiedzi na leczenie. 73 % pacjentów z zaawansowanym czerniakiem leczonych niwolumabem przeżywa jeden rok. Wiemy z danych historycznych, że u chorych leczonych chemioterapią przeżycia były na poziomie 25 %. Z uwagi na niezależny od lokalizacji narządowej mechanizm działania, niwolumab jest badany w kilkunastu wskazaniach onkologicznych, w 50 badaniach klinicznych,które obejmują 8000 pacjentów na całym świecie.

Drugim lekiem nagrodzonym w tej samej kategorii jest pembrolizumab (MSD), który jest zarejestrowany w leczeniu zaawansowanego (nieoperacyjnego lub przerzutowego) czerniaka u osób dorosłych. Komisja Europejska zarejestrowała pembrolizumab na podstawie danych z badań klinicznych przeprowadzonych z udziałem ponad 1500 pacjentów Na podstawie przeprowadzonej analizy, przedstawionej podczas Konferencji ASCO w 2015 roku , szacowany odsetek dwuletnich przeżyć pacjentów z przerzutowym czerniakiem  przyjmujących pembrolizumab wyniósł aż 50%. Pembrolizumab to przeciwciało anty-PD-1, aktywujące do walki z nowotworem układ odpornościowy pacjenta. Immunoterapia zwiększa nie tylko szanse pacjentów z nieoperacyjnym czerniakiem, ale także chorych na inne nowotwory. Obecnie firma MSD prowadzi badania kliniczne, które dotyczą ponad 30 typów nowotworów i obejmują ponad 14 000 pacjentów. Ostatnio pembrolizumab został zarejestrowany w USA w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca i oczekuje na rejestrację w tym wskazaniu w Unii Europejskiej. 

Jako najbardziej innowacyjną szczepionkę uznano SANOFI PASTEUR, czyli sześcioskładnikową szczepionką przeznaczoną do szczepienia pierwotnego u dzieci od ukończenia 6. tygodnia życia oraz uzupełniającego w drugim roku życia. To szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenzae typ b. Jest nowym, oryginalnym i innowacyjnym produktem leczniczym immunologicznym. Jest ona skojarzoną, sześciowalentną szczepionką zapobiegającą 6 chorobom zakaźnym równocześnie. Jej w pełni płynna formulacja, nie wymagająca wcześniejszego przygotowania zawiesiny preparatu szczepionkowego do wstrzyknięcia i produkcja w postaci jednodawkowej ampułko-strzykawki do bezpośredniego użycia jest bezkonkurencyjnym walorem, podkreślanym przez pracowników ochrony zdrowia wykonujących szczepienia. Szczepionka w tej postaci niemal pięciokrotnie minimalizuje możliwość popełnienia błędu podczas wykonywania szczepienia.  Wprowadzenie szczepionki sześciowalentnej do pediatrycznych PSO pozwala na dużą elastyczność w konstruowaniu nowych kalendarzy szczepień ochronnych, uwzględniających także szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym, przy zapewnieniu najniższej z możliwych liczby wstrzyknięć szczepionek u niemowląt i małych dzieci.  

W kategorii najbardziej innowacyjne odkrycie naukowe przyznano dwie nagrody: za stworzenie z Centrum Materiałów Polimerowych  i Węglowych PAN termoczułe podłoża, które zastosowane w hodowli arkusza komórek własnych pacjenta wspomagają leczenie oparzeń i trudno gojących się ran oraz za leczenie protezą przełykową uporczywie nawracających poparzeniowych zwężeń przełyku sondą. 

"Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka” POLYCELL. Przedmiotem kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dworaka projektu „Nośniki polimerowe do termicznie kontrolowanego wytwarzania i oddzielania arkuszy komórek skóry i nabłonka” POLYCELL realizowanego w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, były podłoża oparte na termoczułych polimerach. Dotychczas stosowane metody oddzielania komórek od podłoża hodowlanego nie pozwalają na otrzymanie ciągłego arkusza komórek. Dzięki unikalnym właściwościom termoczułej warstwy, na której hodowane są komórki, możliwe jest oddzielenie ich nieuszkodzonych arkuszy od podłoża poprzez niewielkie obniżenie temperatury. Zastosowanie termoczułych podłoży do hodowli komórek własnych pacjenta wspomoże leczenie oparzeń i trudno gojących się ran.

Sonda-proteza do leczenia uporczywie nawracających zwężeń przełyku. Wypicie substancji żrącej może powodować chemiczne oparzenia błony śluzowej skutkujące  zwężeniem lub zarośnięciem przełyku. Leczenie takich pacjentów wymaga licznych, powtarzanych zabiegów endoskopowego poszerzania zwężenia a w razie ich nieskuteczności zabiegu chirurgicznej rekonstrukcji przełyku, w czasie którego zniszczony przełyk zastępowany jest fragmentem jelita grubego pacjenta.  Opracowana w IPCZD sonda-proteza jest implantowana bezpośrednio po endoskopowym rozszerzeniu zwężenia i utrzymuje uzyskaną w trakcie rozszerzania szerokość przełyku zapobiegając nawrotom zwężenia. Zastosowanie sondy-protezy umożliwia skrócenie czasu leczenia, zmniejsza liczbę zabiegów endoskopowych i zmniejsza ryzyko leczenia chirurgicznego. 
                               
Nagrody w kategorii innowacyjny wyrób medyczny nie przyznano.                                                                                                                                          
Za najbardziej innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycny nagrodzono prof. dr. hab. Andrzeja Czyżewskiego z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej za Cyberoko - metodę i technologię diagnozowania stanu świadomości oraz stymulowania pacjentów po urazie mózgu (będących w śpiączce lub stanie wegetatywnym). "CyberOko" stanowi rozwiązanie informatyczne, oparte na nowej metodzie diagnostyczno-terapeutycznej, integrujące opracowane technologie: śledzenia wzroku, badania słuchu metodami obiektywnymi, komputerowej emisji zapachów oraz analizy bioelektrycznej aktywności mózgu pacjentów. Zaproponowana w Politechnice Gdańskiej przez zespół pod kier. prof. A. Czyżewskiego metoda rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami świadomości, tzn. pozostających w śpiączce lub uważanych za osoby w stanie wegetatywnym opiera się na stymulowaniu ośrodków mózgu odpowiedzialnych za procesy poznawcze. 

Stypendium

Ponadto przyznano stypendium z funduszu stypendialnego Prix Galien dla młodego naukowca. Otrzymała je 19-letnia studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Magda Barańska. Za wart nagrodzenia uznany został projekt „Kliniczne znaczenie duplikacji krótkiego ramienia chromosomu 16 w regionie 16p12.3p13.11”. Celem projektu było wskazanie objawów, które pojawiają się w przypadku duplikacji, czyli podwojenia się fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 16. Prowadzone przez Barańską badania wykazały, że duplikacja może być odziedziczona od zdrowych rodziców (są nosicielami i nie mają żadnych objawów związanych z mutacją). Jednym z nich może być przerostowe zwężenie części żołądka - odźwiernika, które jest potencjalnie śmiertelne zwłaszcza u noworodków, gdy nie zostanie odpowiednio wcześnie wykryte oraz usunięte chirurgicznie.

Wiedza o tym, że w przypadku tej mutacji prawdopodobnie pojawi się określone schorzenie może uratować życie noworodkom, zwłaszcza gdy wiemy, że rodzic jest nosicielem - wtedy lekarze mogą dokładniej, szybciej i taniej zdiagnozować oraz wyleczyć wspomniane schorzenie.

Kapituła

W kapitule polskiej edycji nagrody zasiadają wybitne postaci polskiej medycyny, osoby zasłużone dla rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce. Przewodniczącym Kapituły Konkursowej Prix Galien jest prof. Cezary Szczylik, kawaler Orderu Odrodzenia Polski, znakomity onkolog i hematolog. Dotąd na jej czele stał prof. Franciszek Kokot, wybitny nefrolog i endokrynolog, odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, który objął funkcję Członka Honorowego Kapituły. W Kapitule zasiadają również m.in. konsultanci krajowi oraz naukowcy, jak prof. Grażyna Rydzewska, prof. Piotr L. Chłosta, dr hab. Andrzej Horban, prof. Waleria Hryniewicz, prof. Jacek Imiela, prof. Sergiusz Jóźwiak, prof. Roman Kaliszan, prof. Piotr Kuna, prof. Janusz Rybakowski, prof. Janina Stępińska oraz prof. Piotr Wiland.


 0

Czytaj także