E-papierosy szkodzą? Raport GIS wyjaśnia

E-papierosy szkodzą? Raport GIS wyjaśnia

Dodano:   /  Zmieniono: 16
E-papieros (fot. Innovated Captures/fotolia.pl)
Generalny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcję Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii opublikowały raport „E-papieros – pomaga czy szkodzi?”.

Raport – zrealizowany przez instytucje państwowe w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Szwajcarski – stwierdza, że aerozol wytwarzany przez papierosy elektroniczne jest wolny od wszystkich towarzyszących paleniu tradycyjnemu substancji toksycznych.

Płyny nikotynowe stosowane w e-papierosach są zbliżone bezpieczeństwem, dawką i potencjałem uzależniania do medycznych inhalatorów nikotyny.  W porównaniu z emisją dymu tytoniowego emisja z e-papierosów jest o kilka wielkości bezpieczniejsza,  przeciętne stężenie nikotyny w papierosach elektronicznych jest 10 razy niższe, niż w papierosach tradycyjnych. 

Raport mówi również o braku zagrożenia biernym paleniem w przypadku używania papierosów elektronicznych. "Całkowita emisja zanieczyszczeń z e-papierosa do powietrza była bardzo niska. Badania nie ujawniły występowania dostrzegalnego wpływu na zdrowie ekspozycji pary wyprodukowanej z liquidu e-papierosa" – czytamy w raporcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

GIS udostępnił w Internecie pełną treść raportu.

gis.gov.pl

 16

Czytaj także