Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców. Jak ją dostać?

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców. Jak ją dostać?

Dodano: 
Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Procedura uzyskania pożyczki dla mikroprzedsiębiorców jest prosta. Pokazujemy, jak uzyskać pieniądze i odpowiadamy, czy pożyczka będzie umożona.

Można otrzymać pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki. Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Kiedy można skorzystać?

W każdej chwili, jeśli prowadziło się działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Kto może skorzystać?

Mikroprzedsiębiorca (w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników).

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Co trzeba przygotować?

  • Umowę
  • Wniosek (plik pdf lub docx)
  • Formularz pomocy publicznej – Załącznik nr 1 do wniosku
  • Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)
  • Formularze i dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Gdzie składa się dokumenty?

W powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru. Wniosek można złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Ile się zapłaci?

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Jak wypełnić wniosek?

Wniosek można wypełnić zdalnie, korzystając ze strony internetowej praca.gov.pl. Tam, w zakładce „Tarcza antykryzysowa” jest usługa: „Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy”. Wszystkie konieczne dokumenty, które trzeba załączyć i umowy do podpisania są na stronie. Można używać podpisu elektronicznego lub zaufanego.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Jak ją umorzyć?

Żeby pożyczka została umorzona, musi zostać spełniony podstawowy warunek. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca musi oświadczyć, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek trzeba złożyć w terminie 14 dni od spełnienia tego warunku.

Czytaj także:
Bon turystyczny dla wszystkich – apeluje rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw
Czytaj także:
Kościoły też skorzystają na tarczy 4.0? „Nie powinniśmy dotować silniejszych”

Opracował:
Źródło: Gov.pl

Czytaj także

 0