GIS ostrzega przed kaszą z Biedronki. Zawiera pozostałości pestycydów

GIS ostrzega przed kaszą z Biedronki. Zawiera pozostałości pestycydów

Dodano: 
Kasza gryczana Plony Natury
Kasza gryczana Plony Natury Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży partii kaszy gryczanej Plony Natury. Powód? Producent przekroczył dopuszczalny poziom pozostałości pestycydu.

Główny Inspektor Sanitarny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu jednej partii kaszy gryczanej Plony Natury. Powodem było wykrycie w produkcie pozostałości pestycydu w ilości przekraczającej dopuszczalny poziom. Na podstawie reprezentatywnych badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – chlorpiryfosu - napisano w komunikacie.

GIS wycofuje kaszę gryczaną z Biedronki

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu:

  • produkt: Kasza Gryczana Plony Natury, 4x100 g
  • najlepiej spożyć przed/ numer partii: 08.04.2022 18:49 161PLALB21AD214
  • wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn
  • producent: Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Produkcyjny, ul. Przemysłowa 9, 83-400 Kościerzyna

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że firma Sawex Foods oraz Jeronimo Martins Polska S.A. wycofały przedmiotową partię kaszy z obrotu. Producent wykonał badania na próbce archiwalnej, które nie wykazały obecności chlorpiryfosu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadal monitorują działania podejmowane przez ww. podmioty.

Oświadczenie producenta

Firma Sawex napisała w komunikacie, że „badania przeprowadzone w ramach weryfikacji przez producenta Sawex Foods w zewnętrznym i niezależnym Laboratorium nie stwierdziły zanieczyszczenia produktu chlorpiryfosem”. „Takie rozbieżności mogą świadczyć o punktowym zanieczyszczeniu partii. Informujemy, że produkty są regularnie badanie w akredytowanych laboratoriach pod kątem obecności pestycydów. Badania z tego roku wykluczyły przekroczenia” - zaznaczono.

Producent zapewnił, że wszystkim konsumentom, którzy oddadzą produkt wraz z opakowaniem, zostaną zwrócone poniesione koszty.

Czytaj też:
Apel Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. fontann. Mogą być szkodliwe

Źródło: GIS
 0

Czytaj także