Jest nowa Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Zastąpiła Krystynę Wechmann

Jest nowa Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Zastąpiła Krystynę Wechmann

Dodano: 
Elżbieta Markowska nową Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
Elżbieta Markowska nową Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych 
Elżbieta Markowska zastąpiła Krystynę Wechmann na stanowisku prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. – Konieczne i pilne jest prowadzenie dialogu ze stroną rządową na temat zmian systemowych w opiece nad pacjentami obciążonymi onkologicznie – podkreśla Elżbieta Markowska.

Wyboru nowej Prezes dokonano podczas posiedzenia Rady Fundacji 16 czerwca 2024 roku. Krystyna Wechmann pełniła funkcję Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych od 2017 roku.

Elżbieta Markowska: będziemy dbać o losy pacjentów onkologicznych

Elżbieta Markowska jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki oraz wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Od wielu lat inicjuje kampanie i wydarzenia kierowane do pacjentów onkologicznych, zarówno na poziomie krajowym jak lokalnym. Jej umiejętność zarządzania pracą organizacji pozarządowej we współpracy z administracją publiczną, rządową i samorządową oraz doświadczenie w kontaktach z mediami były wielokrotnie doceniane. Jedno z najważniejszych odznaczeń to Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia.

Powierzając Elżbiecie Markowskiej funkcję prezesa Zarządu Fundacji PKPO podkreślono, że posiadane przez nią umiejętności przyczynią się do dalszego rozwoju Koalicji, wzrostu aktywności i reprezentatywności środowiska chorych onkologicznie. W nadchodzącym okresie oczekiwanego systemowego wprowadzania nowych rozwiązań w ochronie zdrowia, Koalicja wraz z nową prezes chce w jeszcze w większym zakresie, zadbać o interesy chorych onkologicznie, zapewniając pacjentom możliwie jak najskuteczniejsze leczenie, dające szansę na życie w jak najlepszej jego jakości.

O Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO)

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych powstała w 2009 roku jako Fundacja Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Organizacjami założycielskimi Koalicji są: Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową SPBS, Polskie Towarzystwo Stomijne „Pol-Ilko” oraz Stowarzyszenie Wspierające Chorych na Chłoniaki „Sowie Oczy”. Od tego czasu PKPO bardzo aktywnie włącza się we wszelkie zmiany systemowe dotyczące poprawy leczenia chorych onkologicznie w Polsce.

Genezą powstania Koalicji były doświadczenia ostatnich dekad, kiedy system finansowania onkologii w Polsce nie wytrzymał konfrontacji z niebywałym postępem w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych i konieczne było podjęcie przez organizacje pacjentów odpowiedzialnego, partnerskiego dialogu z decydentami na temat zmian w polskiej onkologii.

– Aby podołać wyzwaniom, w tak trudnym czasie, postanowiliśmy stworzyć możliwie najpełniejszą reprezentację organizacji pacjentów onkologicznych jako silnego uczestnika dialogu środowiska z osobami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną w Polsce. Chcąc mówić jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z nowotworem, zarówno tych dotkniętych najczęściej diagnozowanymi, jaki i najrzadszymi nowotworami, zabiegamy o kompleksową opiekę onkologiczną, wspieramy wszystkie działania mogące zmniejszyć skalę zachorowań i podnieść jakość opieki oraz życia chorych – informuje Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.