UKSW i WIM będą szkolić lekarzy, jak pomagać ofiarom terroryzmu

UKSW i WIM będą szkolić lekarzy, jak pomagać ofiarom terroryzmu

Dodano: 1
Auditorium Maximum UKSW
Auditorium Maximum UKSW / Źródło: Wikimedia Commons / fot. Nasilowski
W Polsce brakuje lekarzy, dlatego dwie warszawskie placówki naukowo-badawcze: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowy Instytut Medyczny utworzą nowy Wydział Medyczny.

Nowy ośrodek kształcenia kadr lekarskich odróżniał się będzie od innych, już działających w Polsce. Edukować ma osoby, które zostaną przygotowani do profesjonalnego reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa związane m.in. z terroryzmem czy konfliktami o charakterze hybrydowym. Za te działania ma odpowiadać Wojskowy Instytut Medyczny. Natomiast wykładowcy reprezentujący UKSW mają zadbać o wykształcenie w studentach właściwej postawy etycznej niezbędnej do pracy z osobami potrzebującymi pomocy medycznej.

 Współpraca UKSW i WIM pozwoli na stworzenie nowoczesnego ośrodka dydaktyczno-badawczego w obszarze nauk medycznych. Przedstawiciele WIM zaangażowani w projekt otrzymają dostęp do naszych nowoczesnych laboratoriów chemicznych i biologicznych, co jest ważne dla prowadzenia badań podstawowych. Uniwersytet skorzysta zaś z wieloletniego doświadczenia WIM w zakresie praktycznego wykorzystania i wdrażania wyników badań naukowych. Przy konstruowaniu programu dydaktycznego będziemy dążyć do zwiększenia liczby godzin z zakresu nauk humanistycznych w procesie kształcenia – tłumaczył ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

Dyrektor WIM Grzegorz Gielerak podkreślił, że „kształcąc kadry medyczne instytucja chce wykorzystać doświadczenia, jakie personel WIM wyniósł ze służby w Polskich Kontyngentach Wojskowych oraz z niesienia pomocy rannym żołnierzom będącym ofiarami zamachów terrorystycznych”. – Wielu z nich leczyliśmy w szpitalu na Szaserów. Oferta, którą stworzymy wspólnie z UKSW nie będzie powieleniem zadań Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu w Łodzi, kształcącego lekarzy wojskowych. Chcemy jednak, aby nasi absolwenci potrafili profesjonalnie odpowiedzieć na zagrożenia jakie niosą m.in. z terroryzm czy konflikty o charakterze hybrydowym. W ten sposób pragniemy zwiększać poczucie bezpieczeństwa Polaków – tłumaczył.

Otwarcie Wydziału Medycznego przy UKSW planowane jest w ciągu dwóch lat.

 1
  • Ryfka   IP
    Tego jeszcze nie było- lekarze polityczni!:)))))))))))))))))))))
    Dodaj odpowiedź 4 0
      Odpowiedzi: 0

    Czytaj także