Pułapki niedowidzenia

Pułapki niedowidzenia

Dodano: 
oko fotolia.pl/Ramona Heim
Jednym z ważnych problemów powodujących poważne konsekwencje dla stanu naszych oczu jest niedowidzenie. Sprawa jest istotna również ze względu na brak świadomości na ten temat wśród pacjentów.

O niedowidzeniu mówimy wtedy, gdy w najlepszej, optymalnej korekcji wady wzroku mamy do czynienia z obniżeniem Visusa (widzenia) poniżej 60 proc. Niedowidzenie może dotyczyć jednego lub obojga oczu. Jeśli mamy do czynienia z niedowidzeniem jednego oka, pacjenci nie zawsze są tego świadomi, nawet w dorosłym życiu. Jedną z najczęstszych przyczyn niedowidzenia jest choroba zezowa. Częstą przyczyną jest również różnowzroczność, czyli różna wada wzroku w obojgu oczu, lub wada, która dotyczy tylko jednego oka. Powodem niedowidzenia mogą być również choroby oczu, wrodzona zaćma, choroby siatkówki itp.

Świadomość pacjentów w zakresie niedowidzenia jest bardzo ważna. Im szybciej je zdiagnozujemy i podejmiemy odpowiednią terapię, tym większa szansa na wyleczenie. Niedowidzenie upośledza widzenie lub powoduje brak widzenia obuocznego. Często takie osoby patrzą się tylko „jednym okiem”. W ich przypadku brakuje jednoczesnej percepcji, fuzji lub stereopsji (najwyższego poziomu widzenia obuocznego). Osoby takie są uboższe w swojej percepcji wzrokowej, nie widzą świata przestrzennie, źle oceniają odległość (oglądany przez nie świat wydaje się płaski). Oprócz wrażeń wzrokowych niedowidzenie może również powodować upośledzenie motoryki naszego ciała, a co za tym idzie – mniejszą sprawność ruchową, gorsze wyniki w sporcie, mniejszą wydajność w pracy. Konsekwencją, którą ponoszą osoby niedowidzące z niższym poziomem widzenia obuocznego, jest brak dostępu do niektórych zawodów. Niejedno z naszych dzieci nie będzie mogło zrealizować swoich marzeń o byciu strażakiem, pilotem czy nawet kierowcą ciężarówki (od zawodowych kierowców wymagana jest stereopsja). Diagnozowaniem niedowidzenia i jego leczenia zajmują się specjaliści opieki nad wzrokiem, ortoptystki i ortoptyści, optometryści i okuliści. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości na temat stanu naszego widzenia, powinniśmy skonsultować to u specjalisty, tym bardziej jest to ważne u naszych dzieci. Z zasady powinniśmy badać się raz do roku i zawsze wtedy, gdy pogorszy nam się widzenie lub podejrzewamy u siebie chorobę oczu.

Do niedowidzenia może doprowadzić również zbyt późno zdiagnozowana i skorygowana wada wzroku. Nie zastąpi to wizyty u specjalisty, ale na początek możemy, naprzemiennie zasłaniając oko, sprawdzić, czy dobrze i jednakowo każdym okiem widzimy do dali i bliży. Leczeniem niedowidzenia zajmują się m.in ortoptystki i ortoptyści poprzez leczenie pleoptyczne. Jedną z podstawowych metod leczenia jest opturacja – zasłanianie lepiej widzącego oka oraz cała gama ćwiczeń pleoptycznych. W ostatnich latach bardzo modna stała się terapia widzenia prowadzona przez optometrystów lub ortoptystki i ortoptystów. Terapeuci widzenia wykorzystują bardzo wiele prostych metod, często połączonych z ćwiczeniem motoryki całego ciała. Terapia widzenia jest stosowana od wielu lat w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Świat, który nas otacza, ma swoje kształty i zaklęte w nim piękno, dbajmy więc o oboje naszych oczu, aby nie pozbawiać się doznań wzrokowych.

SuperOptic suplement diety zawiera naturalną luteinę Flora GLO, która dobrze się wchłania. Jest to najlepiej przyswajalna luteina na świecie. Jej biodostępność została udowodniona w badaniach


Juliusz Zielonka

Optometrysta kliniczny, członek zarządu TOW.

Artykuł został opublikowany w 13/2017 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także