Sejm przyjął ustawę. Rząd podniesie nakłady na służbę zdrowia

Sejm przyjął ustawę. Rząd podniesie nakłady na służbę zdrowia

Dodano: 
lekarz (fot. © apops /Fotolia.pl)
W piątek 24 listopada Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, stopniowo zwiększającą nakłady na ochronę zdrowia do 6 procent PKB w 2025 roku. W przyszłym roku na zdrowie przeznaczone ma być nie mniej niż 4,67 procent PKB.

Za nowelizacją ustawy głosowało 436 posłów, jeden był przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Sejm odrzucił ponadto wszystkie poprawki opozycji. Większość z nich zakładała przyspieszenie wzrostu finansowania. Przyjęta została poprawka Prawa i Sprawiedliwości, która doprecyzowuje zapisy ustawy.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonywał w Sejmie, że ponad 500 miliardów złotych pozwoli zlikwidować kolejki do lekarzy, zrealizować konstytucyjne zobowiązanie do zapewnienia szczególnej opieki rodzicom, kobietom w ciąży, niepełnosprawnym i starszym. – 6 procent PKB na zdrowie to szansa na godne wynagrodzenie pracowników medycznych. Te 500 miliardów to pieniądze, które należą się polskim pacjentom. Będzie 6 procent PKB na zdrowie i to bez podnoszenia obciążeń podatkowych i składkowych obywateli. Jest to w interesie polskich pacjentów, w interesie pracowników ochrony zdrowia i w interesie nas wszystkich – mówił.

Większe nakłady na ochronę zdrowia

Dodatkowe środki w pierwszej kolejności będą przeznaczane na finansowanie tych świadczeń opieki zdrowotnej, na które czas oczekiwania jest szczególnie długi. Inne zakresy świadczeń, na które dodatkowe środki zostaną skierowane to przede wszystkim te, które wynikają z analizy zmieniającej się sytuacji zdrowotnej społeczeństwa określonej w mapach potrzeb zdrowotnych, a także te związane z zapewnieniem szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.

Zgodnie z projektem, w latach 2018 – 2024 na finansowanie ochrony zdrowia będą przeznaczane środki finansowe w wysokości nie niższej niż:

  • 4,67 proc. PKB w 2018 r.;
  • 4,86 proc. PKB w 2019 r.;
  • 5,03 proc. PKB w 2020 r.;
  • 5,22 proc. PKB w 2021 r.;
  • 5,41 proc. PKB w 2022 r..
  • 5,60 proc. PKB w 2023 r.;
  • 5,80 proc. PKB w 2024 r.

Czytaj także

Czytaj także