Z Wrocławia za horyzont

Z Wrocławia za horyzont

Dodano: 
Klaster Nutribiomed
Klaster Nutribiomed / Źródło: WPT
NUTRIBIOMED Klaster® to dziś silna rozpoznawalna marka, o czym świadczy między innymi prestiżowy tytuł Krajowego Klastra Kluczowego (KKK).

Status Krajowego Klastra Kluczowego nadany przez Ministerstwo Rozwoju to nie tylko prestiż, lecz także zobowiązanie do ciągłego doskonalenia. Klaster NUTRIBIOMED udowadnia, że odgrywa istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Rozwój klastra opiera się na pięciu solidnych fundamentach. To współpraca gospodarki z B+R, start-upy i nowe inicjatywy, specjalistyczne usługi koordynatora – Wrocławskiego Parku Technologicznego, w tym związane z rozwojem produktów i technologii, edukacja i kapitał ludzki oraz internacjonalizacja i ekspansja zagraniczna.

Czynniki sukcesu – współpraca, technologia i B+R

Intensywny rozwój klastra, szczególnie w aspekcie innowacji technologicznych i produktowych, jest napędzany przez Zakład Doświadczalny – unikalne w skali kraju narzędzie oferowane członkom klastra przez koordynatora WPT. To niespotykany w środowisku przemysłowym zestaw maszyn i urządzeń, umożliwiający testy procesów z zakresu technologii żywności, chemii, biotechnologii i pokrewnych dziedzin. Członkowie klastra mogą korzystać z narzędzia na preferencyjnych warunkach. WPT wsparł już firmy w tym zakresie finansowaniem w wysokości ponad miliona złotych! Dzięki temu wiele firm sektora MŚP może bez ryzyka weryfikować na rynku swoje produkty przed poniesieniem kosztownych inwestycji.

Czynniki sukcesu – kapitał ludzki

Działalność proedukacyjna jest jednym z zadań strategicznych realizowanych przez klaster. Celem jest budowanie świadomości i rozwoju biznesowego studentów, a także rozwój ich zdolności technologicznych.

Służą temu autorskie warsztaty laboratoryjno-technologiczne realizowane przez WPT, na przykład z mikroenkapsulacji substancji aktywnych czy ekstrakcji chemicznej i nadkrytycznej. Takie podejście prowadzi również do zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności młodych ludzi na rynku pracy.

Plany: nowe rynki

Mocna pozycja na rynku i status KKK sprawiły, że NUTRIBIOMED otwiera się na nowe rynki. Internacjonalizacja i budowa marki za granicą to kluczowe cele na najbliższe lata. Pomóc w tym mają uznawane w środowisku europejskich klastrów certyfikaty ESCA, o które ubiega się klaster. Koordynator WPT, współpracując z 15 klastrami i instytucjami z Europy, ma rozbudowaną sieć kontaktów. Dodatkowo każda okazja do networkingu jest skrzętnie wykorzystywana. Efekty tej pracy to np. konsorcja uczestniczące w projektach międzynarodowych. Dzięki kilkuletniej współpracy z pomysłów powstają kolejne wnioski projektowe, m.in. do programu H2020. Co ważne, status KKK daje możliwość pozyskania dodatkowego wsparcia dla ekspansji międzynarodowej i promocji firm na zagranicznych targach i imprezach branżowych. NUTRIBIOMED z sukcesem zaaplikował już o 3,2 mln zł dotacji dla swoich firm.

Ciągły rozwój

Klaster wciąż stawia na rozwój, upatrując swój potencjał w innowacyjnych firmach i jednostkach badawczych. Co roku członkostwo uzyskuje kilkanaście nowych podmiotów. Do współpracy poszukiwani są szczególnie ci, którzy postrzegają siebie jako liderów innowacji w szeroko pojętej dziedzinie life science, w tym biotechnologii, chemii, farmacji i żywności.

Artykuł został opublikowany w 17/2017 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Czytaj także