Leki modyfikują procesy fizjologiczne, aby przeciwdziałać przyczynom oraz objawom chorób, a także zapobiegać ich rozwojowi. Prawo farmaceutyczne definiuje także specyficzne rodzaje produktów leczniczych (leków): produkt leczniczy przeznaczony do specjalnych celów żywieniowych, produkt leczniczy homeopatyczny, produkt immunologiczny, produkt krwiopochodny, produkt leczniczy roślinny. Co istotne, leki należy odróżnić od suplementów diety, które mają jedynie wzbogacić naszą dietę i nie podlegają tak surowym restrykcjom. W Polsce leki zawarte są w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nauką o lekach zajmuje się dziedzina zwana farmacją. Z kolei ich wpływ na organizm oraz mechanizmy, jakie wywołują bada szerzej farmakologia. Kontrolę nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi w Polsce sprawuje Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, na której czele stoi Główny Inspektor Farmaceutyczny.