Dziennikarki Wprost z nagrodami w konkursie Dziennikarz Medyczny 2023. „Profesjonalizm i walory edukacyjne”

Dziennikarki Wprost z nagrodami w konkursie Dziennikarz Medyczny 2023. „Profesjonalizm i walory edukacyjne”

Dodano: 
Konkurs Dziennikarz Medyczny 2023
Konkurs Dziennikarz Medyczny 2023 
Katarzyna Pinkosz i Aleksandra Zalewska-Stankiewicz otrzymały nagrody w konkursie zorganizowanym przez stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. Jury doceniło profesjonalizm i walory edukacyjne materiałów. W tegorocznym konkursie wzięła udział rekordowa liczba dziennikarzy.

Konkurs o tytuł Dziennikarza Medycznego Roku odbywa się już od 15 lat. Biorą w nim udział dziennikarze piszący o zdrowiu i medycynie z całej Polski. W tegorocznym konkursie dwie dziennikarki Wprost otrzymały nagrody.

Katarzyna Pinkosz otrzymała Nagrodę Specjalną w kategorii Internet za artykuły dotyczące psychiatrii dzieci i młodzieży, problematyki zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży oraz szczególnej dbałości o dobrostan psychiczny tej grupy społeczeństwa.

Katarzyna Pinkosz z Nagrodą Specjalną w Konkursie Dziennikarz Medyczny 2023

–Wszystko to, co dzieje się wokół nas, odbija się na zdrowiu psychicznym, szczególnie osób najbardziej wrażliwych – dzieci i młodzieży. Depresja, choroba dwubiegunowa, a szerzej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, zapobieganie samobójstwom to ważne tematy dzisiejszego świata. Cieszę się, że Jury doceniło teksty, które pisałam na ten temat, z najlepszymi ekspertami tej dziedziny. Mam nadzieję, że te teksty kogoś poruszą, zmienią, naprawią choć cząstkę naszego świata, zwrócą uwagę na to, co dzieje się z psychiką dzieci – powiedziała Katarzyna Pinkosz po odebraniu nagrody.

Aleksandra Zalewska-Stankiewicz otrzymała III nagrodę w kategorii Internet – za profesjonalizm, twórcze podejście do tematów medycznych.

Aleksandra Zalewska-Stankiewicz z III nagrodą w kategorii Internet

– Pisząc teksty, zawsze staram się przede wszystkim spoglądać na nasz system opieki zdrowotnej z punktu widzenia pacjenta – zwykłego Kowalskiego. Cieszę się, że szanowne jury doceniło również materiały przedstawiające problemy z perspektywy Polski powiatowej, a nie tylko dużych miast wojewódzkich" – powiedziała Aleksandra Zalewska-Stankiewicz.

Konkurs Dziennikarz Medyczny 2023 kategoria Internet

Oprócz nagród regulaminowych Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało honorowe tytuły i wyróżnienia dla dziennikarzy i organizacji szczególnie aktywnych w działaniach na rzecz świadomości prozdrowotnej i w walce o zdrowie Polek i Polaków.

Za wyjątkowe zasługi w promowaniu i realizowaniu w praktyce innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia wad słuchu u pacjentów w Polsce i na świecie tytuł Herkulesa otrzymał prof. dr hab. n. med., dr h. c. multi Henryk Skarżyński.

Za działalność na rzecz upowszechniania aktualnej wiedzy medycznej i poprawy świadomości zdrowotnej polskiego społeczeństwa, w tym także środowiska medycznego, honorowy tytuł WIELKIEGO EDUKATORA otrzymały Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Polska Federacja Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.

Gratulujemy!