Psychologia

Psychologia to nauka badająca psychikę człowieka, jego zachowania oraz wpływ, jaki wywierają na nas interakcje z innymi ludźmi.

Psychologia to nauka, która skupia się na badaniu psychiki człowieka. Zakres psychologii jest bardzo szeroki i może dotyczyć nie tylko naszych zachowań i procesów psychicznych, ale też interakcji z innymi ludźmi. Aby zostać psychologiem, należy ukończyć studia psychologiczne, w czasie których nabywa się wiedzę z zakresu humanistyki, socjologii, antropologii, biologii czy filozofii.

Psychologia skupia się na jednostce i jej zachowaniach. Wyróżnia się różne dziedziny psychologii, m.in. psychologię stosowaną, psychologię kliniczną, psychologię poznawczą, psychologię rozwojową, psychologię porównawczą, psychologię fizjologiczną czy psychologię fizjometryczną.

Psychologia jest dziedziną bardzo szeroką, a jej celem jest analizowanie i wyjaśnianie zachowań człowieka. Każdy z nas ma określony temperament i osobowość, które wpływają na to, jakimi jesteśmy ludźmi. Warto wiedzieć, jaki mamy charakter, bo czasem uświadomienie sobie, że nasze cechy wypływają z naszej osobowości, może być bardzo kojące.

Ważną częścią psychologii jest psychologia rozwojowa, zajmująca się badaniem rozwoju człowieka. Dojrzewanie i dorastanie to procesy, którym towarzyszą konkretne zachowania. Świadomość, że są one częścią procesu, jaki w nas zachodzi, może być pomocna dla wielu rodziców. Psychologia rozwojowa bada również nadpobudliwość psychoruchową czy problemy z koncentracją uwagi.

Psychologia obejmuje także zaburzenia psychiczne, lęki, choroby psychiczne (np. depresję). Nerwica, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, ADHD i inne jednostki są obiektem zainteresowania nie tylko psychiatrów, ale też psychologów.